Hur Vet Man Om Honung Är Äkta?

18.03.2023 0 Comments

Hur Vet Man Om Honung Är Äkta
Kolla om din honung är äkta – En bra start är att läsa på etiketten. Den enda ingrediensen ska vara honung, och välj svenskt och närodlat så gott det går. Genom att stötta svenska biodlare gör vi den svenska naturen en tjänst, och fusket är mer utbrett bland stora varumärken som köper in honung från underleverantörer och inte kan garantera honungens ursprung och äkthet.

 • Men tänk på att etiketten inte avslöjar alla sätt som honungen kan vara manipulerad.
 • Flera socker- och stärkelsetillsatser kan bara upptäckas med särskilda verktyg i ett lab.
 • Några tecken på att din honung inte är äkta vara är om den skummar, skiktar sig, har klumpar i sig (att honung kristalliserar sig är däremot normalt) eller är väldigt rinnig.

Källa: Testafakta, Times of India, Ica, Kurera, Allt om honung Foto: Thinkstock

Vad ska man tänka på när man köper honung?

Köpa honung – egenskaper att tänka på – Bland biodlare görs honungsbedömningar, dels för att kvalitetssäkra produkterna som ska säljas men också av ren passion och intresse bland honungsälskare. Här bedöms färger, som varierar allt från vitt, gult, brunt och svart, till smaken som kan beskrivas som mild, skarp eller aromatisk.

Ofta kan olika växter och blommor identifieras. Detta gäller även för doften som kan vara nog så viktig för upplevelsen. Nyslungad honung är naturligt flytande men efter tid kristalliseras honungen och blir sockrig. Detta kan kontrolleras genom ympning eller omrörning vilket leder till olika resultat. Konsistensen brukar beskrivas som “bredbar”, “hård” eller “flytande”.

SORTHONUNG kallas den honung som till mer än hälften kommer från en specifik växt eller blomma. Detta sker genom att mäta pollenhalten. Vanliga sorter i Sverige är ljunghonung, klöverhonung, lindhonung, hallonhonung och kanske den vanligaste – rapshonungen.

 1. Smakerna och karaktären skiljer sig åt mellan sorterna.
 2. Allt från rapshonungen som har en mjuk och mild sötma till ljunghonungens kraftfulla aromatiska mustiga smak.
 3. Om du söker efter sorthonung när du planerar att köpa honung är gårdsbutiker, marknader eller välsorterade livsmedelsbutiker att rekommendera eller naturligtvis den lokala biodlare.

Massor av mer matnyttig information om honung finns på Honungskollen

Hur ser man om det är socker i honung?

Honung upplevs sötare än socker – Honung innehåller bland annat sockerarten fruktos. Vitt, raffinerat socker innehåller sockerarten sukros. Fruktos upplevs som sötare än sukros. Genom att använda honung i stället för socker kan man alltså reducera mängden och ändå få samma sötma.

Vad kostar äkta honung?

Hur Vet Man Om Honung Är Äkta Honungspriser varierar på honungens ursprung och honungssorten, Om vi utgår från år 2023 bör en 500 grams burk svensk honung, som är den vanligaste burkstorleken idag, kosta från minst 80-100 SEK inklusive moms, vid försäljning till konsument. En mer sällsynt svensk sorthonung kan kosta 100-200 SEK för 500 gram.

 • Vare sig biodlingen bedrivs som hobby eller företag skall arbetstid, biredskap, transporter, lokaler, förpackning och märkning täckas i priset på honung.
 • Importerad honung i affären har lägre priser på grund av att den produceras under helt andra villkor än i Sverige, och/eller för att det rent av är fuskhonung,

Är det för bra för att vara sant så är troligtvis så. Biodlare som sköter sin egen honungsförsäljning direkt till kund kan bestämma sina egna, rimliga priser. Biodlare som säljer honung till återförsäljare eller i bulk till grossist får förhålla sig till vad uppköparen betalar.

Är honungen äkta?

Vad är äkta honung? av · Publicerat 19 maj, 2014 · Uppdaterat 12 oktober, 2020 Vad är äkta honung? Vad betyder egentligen naturlig honung, kallslungad eller rå honung och vad krävs för att få kalla honung ekologisk? Hur hanterar man bäst honungen för att behålla all nytta och smak? Svenska Bin reder ut begreppen.

Över 40 grader förstörs viktiga nyttigheter All honung är hanterad på ett eller annat sätt, annars kan man inte få den från vaxkakan till burken. Det absolut väsentligaste i arbetet med honung, och för konsumenten, är att inte värma den över 40 grader. Över detta gradantal börjar aktiva ämnen som olika enzymer att förstöras.

En försiktig upp-värmning däremot gör det möjligt att hälla honungen i konsumentförpackningar. Olika begrepp och etiketter på honung “Naturlig” eller “äkta” honung är en taftologi (dubbelsägning) då äkta honung är helt naturlig. Bara det som inte har några tillsatser som exempelvis fruktsocker eller smakämnen får kallas honung.

För att få kallas honung så ska ursprunget till 100% komma från blommornas nektar eller från honungsdagg. Nyslungad honung: Honung som är från årets säsong, högst 3 månader gammal och flytande. Hur snabbt en honung går från flytande till fast beror på vilken växt bina hämtat nektar från, vilket i sin tur påverkar mängd av de olika sockerarterna.

Med mer fruktsocker än druvsocker håller honungen sig flytande längre. Primörhonung: Tidig honung som skattas redan i maj eller juni, beroende på vårens utveckling. Sorthonung: Beroende på vilka blommor bina hämtar nektar från får honungen olika smak och karaktär.

 • Genom att skörda ofta och hålla isär skördarna kan man få honung med smak av exempelvis klöver, lind, maskros eller ljung.
 • Färsk honung: Honung som är nyslungad och högst ett par veckor gammal.
 • Rå honung: Honung som slungats och sedan direkt tappats på burk utan någon extra hantering.
 • Allslungad honung: Ett påfunnet begrepp som används för att berätta att man inte värmt upp honungen under hanteringen.

Man kan inte slunga honung kallt – den blir då trögflytande och går inte att få ut ur vaxkakorna. Därför håller man oftast en temperatur på cirka 25 grader i slungrummet. Begreppet kallslungad är missvisande då man kan få uppfattningen att all honung som inte etiketteras kallslungad är uppvärmd, vilket inte är sant.

 • Vildhonung: Ett begrepp som ibland används för att beskriva färsk honung men egentligen hör hemma i andra delar av världen där man går på honungsjakt och tar honung från vilda bisamhällen.
 • Region och växtsort ger olika smak och konsistens Den svenska honungen blir ofta ljus och fast, det beror på våra växtsorter, och kan variera stort mellan olika landsändar.

En ren ljunghonung från Bohuslän är till exempel mörkare och mer flytande än en rapshonung från Skåne som blir vit och fast. Precis som med vin så handlar det om växtsorter och regioner. Flytande och fast honung och honungsprodukter Den svenska honungen är naturligt flytande när den är nyslungad men kristalliseras sedan i olika utsträckning beroende på vilken sorts nektar honungsbina samlat och gjort honung av.

 • Dessutom finns olika produkter med honung, ibland även uppblandade med fruktos för att hålla produkten flytande.
 • De kan ibland vara värmebehandlade, då har man hettat upp honungen över 50 grader och då blir det en så kallad fördröjd rekristallisation som göra att honungen håller sig flytande längre.
 • Det bra sockret som fruktsocker och druvsocker finns dock kvar i honungen även om den hettats upp, men enzymerna finns inte kvar.

Ekologisk honung Ekologisk är den honung som är producerad enligt regelverket för ekologisk honungsproduktion. Det innebär bland annat att det inom en radie av 3 km från bikupan enbart ska finnas bra föda till bina på ekologiska odlingar eller i naturområden.

Detta gör att honung från stadsbin inte kan klassas som ekologisk. Eftersom bin är blomtrogna så håller de sig kvar där så länge det finns tillgång på mat. Bina ska matas med ekologiskt socker eller honung som vintermat och det är inte tillåtet att använda läkemedlet Apistan mot varroakvalstret. De som producerar biodynamisk så kallad Demeterhonung får inte mata bina med annat än honung.

You might be interested:  Hur Vet Jag Om Jag Har Svamp?

Ett av världens mest förfalskade livsmedel Jämte olivolja är honung det livsmedel som är mest utsatt för förfalskningar och utspädning. Leta gärna efter svensk honung och gynna dina lokala biodlare, de bidrar till pollineringen i ditt närområde. Vad får bina när vi har skördat honungen? Biodlaren skattar under hela sommaren en del av honungen som bina samlat och på hösten får de i gengäld en sockerlösning.

Bin är beroende av att ha tillgång till rätt sorts foder, annars svälter de lätt ihjäl. Inga undersökningar visar att binas hälsa blir sämre av socker som vintermat, men det är viktigt att odlaren inte skattar all honung i bikupan och att de får tillräckligt med socker för att klar sig ända fram till april, maj året därpå.

Honungen är bara en biprodukt – pollineringen är det viktigaste Eftersom honung är en så fantastisk produkt är det lätt att glömma att biodlingen egentligen är en ekosystemtjänst, och att honungen bidrar till finansieringen av pollineringen i Sverige.

Var tredje tugga vi stoppar i oss är beroende av pollinering. Skördarna varierar Honungsskörden kan variera från år till år och hänger främst ihop med vädret, men kan även höra ihop med stora vinterförluster av bisamhällen, och därför är det viktigt att svensk biodling ständigt växer och utvecklas. I första hand för att pollineringen av våra livsmedel ska säkras, men även för att det ska finnas tillräckligt med honung i butik.

Endast 50 procent av den honung som säljs i Sverige kommer från svenska biodlare. För att lyfta svensk honung och binas pollineringsarbete har vi skapat föreningen Svenska Bin.

Föreningen har tiotalet medlemmar, läs mer på Ladda hem faktamaterialet som pdf Etiketter:

: Vad är äkta honung?

Vilken är den bästa honungen att köpa?

Testet i korthet Skillnaden i smak och kvalitet är stor mellan de olika produkterna. Högst samlat betyg får Bellafonde Honung från Netto och Maribel Squeezy Blossom Honey från Lidl, som båda utses till Bäst i test. Sämst är Törsleffs Ekologisk honung som inte uppfyller kraven för att säljas som honung.

Var köper man äkta honung?

Svensk äkta honung – Hos Matkompaniet hittar du ett stort sortiment av svensk honung, smaksatt av naturen! Genom alla tider har människor älskat detta naturliga livsmedel och användningsområderna har varit många. Honung är även ett perfekt naturläkemedel som dämpar exempelvis hosta. Den kan även med fördel ersätta socker i både matlagning och bakning.

Är det bra att äta honung varje dag?

Honung mot hosta och förkylning – Honung är bättre än vanliga läkemedel för att lindra symtom i övre de luftvägarna, särskilt hosta. Honung är billigt, lättillgängligt och har praktiskt taget inga biverkningar. Läkare kan rekommendera honung enligt forskning, Ät honung per tesked och utan uppvärmning vid symtom på hosta och förkylning.

Kan honung bli för gammal?

HONUNG Följande text är hämtad från Livsmedelsverkets hemsida Vad är Honung För att underlätta handeln mellan medlemsländerna har EU slagit fast vad en vara får och inte får innehålla för att få säljas under en viss varubeteckning, bland annat honung.

Det kallas för livsmedelsstandarder. Standarden innehåller bland annat definitioner av honung, kriterier för honungens sammansättning och bestämmelser om märkning av honung. Honung kan enligt livsmedelsstandarden delas in i följande huvudsorter: a) beroende på ursprung; blomhonung eller nektarhonung och bladhonung, b) beroende på hur den produceras eller presenteras; honung i vaxkakor och honung i bitar av vaxkakor, självrunnen honung, slungad honung, pressad honung respektive filtrerad honung c) bagerihonung.

Med undantag för bagerihonung får beteckningen honung användas för samtliga produkter ovan. När honungen säljs med beteckningen “honung” får inga ingredienser eller tillsatser ha tillförts den. Honung med olika ursprung får däremot blandas. För mer information se Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung.

 • Länk enligt nedan.
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung FÖRVARING AV HONUNG Honung (som du inte använder) bör fövaras mörkt och svalt och med tätslutande lock.
 • Honung kan egentligen inte bli för gammal.
 • Man har i Georgien hittat honung som är 5500 år gammal.Det finns uppgifter om att man hittat ätbar honung i kungagravar i Egypten och Jordanien som är flera 1000 år gammal! Honung kan däremot få olika utseende beroende på hur den förvaras.

Här är en kort förklaring på rimfrost-, skiktad-, och jäst honung. Rimfrost Ibland kan man se som ett vitt mönster på honungsburkens glassidor. Man brukar säga att denna honung har låg vattenhalt och har förvarats svalt. För att slippa fenomenet att kristallerna sitter kvar på glaset när honungen “går ihop” kan man låta honungen stå ett dygn i rumstemperatur innan man förvarar den för slutkristallisering i ca 14 gr.

 1. Skiktad honung När honung har förvarats varmt eller temperaturen har växlat mellan kallt och varmt, honung som varit med om varma somrar och kalla vintrar, kan honungen skikta sig.
 2. Honungen får då ett utseende med ett mörkt skikt ovanpå ett ljusare.
 3. Det ljusare druvsockret sjunker mot botten av burken och fruktsockret bildar ett täcke ovanpå.

Det är bara att röra runt i honungsburken och ställa den något svalare så blir den som “ny” igen! Jäst honung Honung jäser om den har en vattenhalt som överstiger 20%. Honung som förvaras varmt kan också börja jäsa. Man känner det på lukten och honungen kan var något gryning till konsistensen.

Är honung bra för magen?

Honung ett måste i husapoteket Honung ett måste i Husapoteket “Honung ger ju hål i tänderna och socker skall man ju hålla sig undan. Varför skall man ha det i apoteket?” Därför att honung har en mängd goda egenskaper som gör att du kan strunta i sockret just nu.

 1. En sked honung när du har hosta eller honung på en blåsa när du bränt dig kommer inte att göra dig sockerberoende.
 2. Det är inte Heroin vi pratar om.
 3. Hostmedicin.
 4. Honung har visat sig om och om igen slå de flesta receptfria hostmediciner.
 5. Den enda kritiken som framförts är risken för karies, en risk som i sammanhanget kan anses som minimal.

Däremot skall du äta skeden honung som den är för att göra nytta, inte ha den i teet. Det är förvisso gott med honung i thé, men honungens nyttiga egenskaperna försvinner vid ca 40 grader. Bra för magen Honung lugnar en orolig mage och kan vara bra för matsmältningen.

 1. Honung är svagt laxerande.
 2. Profeten Mohammed rekommenderade honung mot diarré.
 3. Ja mot allt faktiskt.
 4. Han skall ha sagt att det finns två botemedel för dig; Honung och Koranen.
 5. När du äter honung kommer 1000 botemedel in i din mage och åter tusentals sjukdomar åker ut.” Om det stämmer kan ju man kanske tvista om, men honungens användningsområde är omfattande.

Typen av honung är viktigt Den honung med mest antibakteriella egenskaper förefaller vara vår inhemska Ljunghonung som många menar är minst lika bra som Manukahonung från Nya Zealand på andra sidan jordklotet. Förfalskad Manukahonung är dessutom big business.

 1. Det har också visat sig att svensk vildblomshonung är bättre än tex honung från enbart raps.
 2. Svensk honung är överlag av riktigt god kvalite, och får år inte värmas upp över 40grader för att få kallas för honung.
 3. Flytande honung i affärerna är antingen blomhonung (går ej att producera i nord-europa) eller riktig fusk-honung som är smaksatt sirap.

Förfalskning av honung är ett mycket stort problem. Köp bara svensk honung, och helst av direkt av en biodlare. Flytande svensk honung finns endast under sommarhalvåret i form av råhonung, dvs nyskördad. Detta har att göra med sockerarterna i nektarn som finns på våra breddgrader.

Energi Honung har också visat sig klå de flesta sportdrycker när det gäller att få lite energi. Det kan ju vara ypperligt att öka på honungsdosen när man har varit eller är sjuk. Som återställare när man har varit magsjuk är det riktigt bra. Innehåller många olika vitaminer och mineraler som kroppen kan ha blivit dränerad på,

You might be interested:  Svamp I Underlivet Försöker Bli Gravid?

Antibakteriell och sårvårdande Vad är det som gör att honung funkar så bra på sår? Återigen handlar det om kvalitet och typ av honung. Ju nyare desto bättre. Helt direkt från kupan och absolut inte uppvärmd. En av orsakerna är att honungen är svagt sur, Ph 3,5 -4,2 beroende på sort.

Mikrobakterier trivs inte i den miljön. Honung har visat sig vara effektiv mot Streptokocker Där försök visat att efter 2 timmar var 85 % av bakterierna borta. Även mot MRSA – bakterier har man med goda resultat använt honung. Det finns många studier kring detta och är man intresserad finns det en rad studier att läsa.

Men som med allt var noga med källor och vem som säger vad. Honung är ypperlig som sårförband och många egenskaper samverkar för att det skall bli riktigt bra. I geggiga sår drar honungen ut vätskan och gör det torrare. Honung bildar också en antibakteriell barriär.

 • Den förstör också sk.
 • Biofilmer ( nej inte sådana filmer ).
 • Den tränger som få andra medel igenom bakteriens biofilm.
 • Här en kort wikisida om vad det är https://sv.wikipedia.org/wiki/Biofilm Honungen fastnar inte heller i såret.
 • Det klibbar inte fast som ett andra förband kan göra.
 • Det har också en antiinflammatorisk effekt och bryter faktist ned död sårvävnad.

Sammantaget så är det en fantastisk produkt och alla borde alltid ha ett rejält lager honung hemma. : Honung ett måste i husapoteket

Är honung antiinflammatoriskt?

Honungens hälsoegenskaper – En sorthonung från Nya Zeeland som kallas Manukahonung är väldigt populär världen över på grund av sina mycket goda antibakteriella egenskaper. I Sverige har vi ljunghonungen som motsvarighet. Den har genom forskning bevisats innehålla samma nivå av bra egenskaper som Manukahonungen.

Honungen innehåller även antiinflammatoriska ämnen eftersom att mjölksyrebakterierna i honungen utsöndrar detta. Dessa ämnen verkar också som milt slemlösande. Eftersom honung är en väldigt skiftande produkt och inte standardiserad är det svårt att få ett helhetsgrepp om hur pass bevisad de medicinska egenskaperna i honung faktiskt är.

Trots dessa egenskaper går det inte att kalla honung nyttigt fullt ut eftersom den innehåller så mycket av sockerarten fruktos. Men tack vare att honung får sin sötma från just fruktos så innehåller honungen färre kalorier än vanligt vitt socker för samma mängd “söt smak”.

Hur mycket honung ska man ha i te?

Ex. ekologiskt ceylon te 0,5 – 1 dl honung 1 citron Isbitar Gör så här Koka upp vatten och tillsätt teblad.

Varför är svensk honung fast?

Munkens – Svensk Honung & KRAV-märkt – Människans kärlek till honungen är tusentals år gammal, historiskt sett har honungen varit en viktig del i både kosten men även som ett naturläkemedel. Ofta användes honungen antingen i dess råa form eller som en ingrediens i en rad olika kurer.

 1. Smaken och egenskaperna på Svensk honung kan variera kraftigt beroende på var i lander vi befinner oss, vilka blommor som bina hämtat sin nektar ifrån och hur man har hanterat honungen under och efter skörden.
 2. Honungens lukt, smak och färg beror av de blommor som bina hämtat nektar från.
 3. Emiskt sett innehåller honung ca 75% sockerarter och ca 20% vatten.

Huvuddelen av sockret är de enkla sockerarterna druvsocker och fruktsocker. Svensk honung är i regel fast till konsistensen eftersom svenska blommors nektar innehåller relativt mycket druvsocker.

Är honung lika farligt som socker?

Är det Ok att äta honung istället för socker? Fråga Hej! Jag försöker äta nyttigt och gärna gå ner några kilon. Ska försöka sluta äta socker och försöker äta begränsat med kolhydrater, framför allt snabba kolhydrater. Trots att jag tycker om den nyttiga maten har jag ändå en sötläpp och undrar om det är okej med honung? Tycker om att ha det i te ibland. dietist, Stockholm Besvarad: 2006-08-16 Svar: Honung består av de enkla sockerarterna druvsocker och fruktsocker men innehåller även lite sackaros. Honung bidrar med lite vitaminer och mineraler men dessa mängder anser jag försumbara. Energiinnehållet i honung är jämförbart med socker.1 tsk honung ger ungefär lika många kalorier som en sockerbit.

Varför skummar honungen?

HONUNG SOM JÄSER – Det vanliga problemet som man stöter på är att honungen har jäst. En honung som jäser kan man om den är förpackad i en plastburk redan känna igen på att locket buktar. Honungen luktar sött och fruktigt och dess yta kan bubbla. Jäsningen gör att smaken på honungen ändrar, men honungen blir inte giftig eller ohälsosam.

Man kan skumma bort ytan på honungen och använda resten i till exempel bakning. Det är ett kvalitetsfel att honungen har jäst. Orsaken är oftast att honungen har för hög fukthalt, vilket gör att det eventuellt har kommit jästsporer i honungen som sedan kan försöka sig i honungen. Speciellt regniga somrar utgör en risk, men också lagringsförhållandena inverkar på hållbarheten.

Om du misstänker att du köpt en honung som jäser, så tag kontakt med producenten. Honung som jäser borde inte finnas till försäljning. För att undvika att honungen börjar jäsa skall man förvara honungen torrt och svalt. Kylskåpet är vanligtvis för kallt och fuktigt för honungen.

Vad kostar ett kilo honung?

Honung Flytande Jfr-pris 93:-kr/kg.

Hur ska man förvara honung?

Honungens användning och förvaring | Suomen Mehiläishoitajain Liitto Hur Vet Man Om Honung Är Äkta Honung passar utmärkt till bakning. ©Kirsi Tuura

Det lönar sig att förvara honungen i rumstemperatur på köksbänken eller i köksskåpet. Det är inte lämpligt att förvara honungen i kylskåpet eller i en fuktig källare, för honungen är hygroskopisk och tar åt sig lätt fukt och lukter. Rätt förvarad honung håller minst två år, ofta även längre. Ens egen doft- och smaksinne är en bra mätare på om honungen ännu går att använda. Kristalliserad honung får man lätt flytande genom att värma upp den i vattenbad. Honung kan man också frysa. Då fördröjs honungen kristallisering märkbart. Därför köper många nyslungad honung på hösten och fryser ner den. När honungen tinar upp är den åter oftast flytande. De enzymer som finns i honungen kan förstöras av värme. De hälsobefrämjande ämnena i honungen bibehålls bäst om man inte hettar upp honungen över 40 grader. Då man sätter honung tex i hett te hinner inte mera än en liten mängd enzymer förstöras. När man bakar motsvarar 1 dl strösocker 3/4 dl honung. Honung innehåller ca.20% vatten vilket gör att det lönar sig att minska lite på den övriga vätskan i receptet. Det lönar sig inte att i alla recept såsom då man bakar en sockerkaka byta ut allt socker mot honung för det kan ändra på hela kakans konsistens. Läs också om andra vinkar om hur man använder honung i bakverk och matlagningen.

© Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry : Honungens användning och förvaring | Suomen Mehiläishoitajain Liitto

Är Eldorado honung bra?

För att få kalla en produkt honung måste den innehålla hundra procent honung och inga tillsatser. Men när Testfakta låter analysera sju vanliga fabrikat visar det sig att Coops och Eldorados flytande honung innehåller tillsatt socker och citronsyra. Enligt det franska laboratoriet Eurofins i Nantes som utfört analysen går det inte att säga exakt hur mycket socker som är tillsatt, men att det rör sig om minst 10 till 20 procent eftersom det är där någonstans detektionsgränsen går.

Det tillsatta sockret kommer från antingen betor, ris eller spannmål. På Livsmedelsverket ser man mycket allvarligt på den här typen matfusk. – Man lurar sina kunder. I det här fallet är återförsäljarna antagligen inte medvetna om att honungen de säljer är falsk, men man är alltid ansvarig för det man säljer och har skyldighet att noga kolla upp vem man köper från, säger Louise Nyholm, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Samtidigt är hon inte särskilt förvånad. Honung finns uppsatt på EU:s topplista över livsmedel som det fuskas mest med. Antingen att man säljer billig honung som dyr och ljuger om ursprunget. Eller att man som i det här fallet drygar ut honungen med socker.

– Honung är dyrt och ganska komplicerat att producera, medan socker och vatten är billigt. Det finns stora pengar att göra här, säger hon. En trolig förklaring till att fusket inte upptäckts tidigare är att det inte funnits några bra testmetoder för den typ av socker som det är fråga om här. Fram till nu har man bara kunnat undersöka om honung innehåller rörsocker eller socker från majs.

Men sedan 2013 använder Eurofins i Nantes en metod där man kan hitta andra typer av sockerarter. Metoden har redan körts på mer än 1500 olika honungsfabrikat. Hur många av dessa som inte klarat testet vill laboratoriet inte ange, men man meddelar att fusk förekommer.

 1. Planen är att få metoden ackrediterad inom kort så att den även kan användas av kontrollmyndigheterna.
 2. Louise Nyholm på Livsmedelsverket kan i nuläget inte säga hur man kommer att agera på Testfaktas uppgifter.
 3. Vi kommer självklart att följa upp det här när vi fått ta del av testresultatet och eventuellt göra egna kontroller.
You might be interested:  Hur Får Man Svamp I Slidan?

Utspädd honung ska inte finnas på butikshyllorna, säger Louise Nyholm. Även de två aktuella livsmedelskedjorna tar allvarligt på resultaten. – Om det förekommer tillsatt socker i vår produkt är det helt oacceptabelt. Vi kommer kontakta vår leverantör och följa upp vad som skett, säger Maria von Sydow, kommunikatör på Coop.

Vilken honung är bäst för halsen?

Manukahonung kan användas vid magbesvär – Vid tillfällig magknip eller förstoppning kan du prova att äta manukahonung för att lugna magen. Använd såhär: Vid tillfälliga mag-tarmproblem, prova ät 1–2 teskedar manukahonung under en dag. Vid stora eller återkommande besvär, gå till en läkare.

Är honung dyrt?

Dyrbar honung ökade i försäljning med över 700 procent Få i Sverige vet vad manukahonung är för något men den här nyazeeländska specialiteten har hos iallafall en leverantör Medfour, skjutit upp rejält försäljningsmässigt där efterfrågan under första kvartalet ökade med hela 753 procent.

 1. Det som skiljer honungen från annan vanlig honung, och som också gör den mycket dyrare, har inget med bina själva att göra utan manukabusken som växer på Nya Zeeland som innehåller methylglyoxal, förkortat MGO, och som är den aktiva ingrediensen.
 2. Manukahonung är antibakteriellt och antiviralt och bryter effektivt ner till exemel streptokocker.

Idag är konsumenterna pålästa och letar aktivt efter hälsosamma produkter som stärker immunförsvaret, säger Medfours vd Jonas Nobel till Food Supply. Det finns så klart ingenting som tyder på att manukahonung skulle ha en effekt på covid-19 men i oroliga tider tror Jonas Nobel att allt fler tänker på sin hälsa och läser på om hur de kan förbättra den.

En annan starkt bidragande orsak till den kraftiga försäljningsökningen är att Medfour skiftat försäljningskanal från hälsokostbutiker till att istället satsa mer på apoteken. – Vi började sälja sårsalvor med manukahonung 2015 och sedan 2017 på Apoteket hjärtat där vi såg att det gick riktigt bra. I kombination med kampanjer där vi informerade kunderna kunde vi öka försäljningen rejält, säger Jonas Nobel.

Manukahonungen är dyr och blir dyrare desto mer MGO den innehåller. Den mest koncentrerade honungen med 600 plus mg/kg går för ungefär 470 kronor burken om 250 gram men är också den som säljer mest, vilket enligt Jonas Nobel tyder på att de som köper honungen gör det för effektens skull och inte för smaken av honung.

 1. Med en sådan kraftig efterfrågan hänger produktionen med? – Det finns tillräckligt med honung men vi har också lanserat en flytande variant, med lite kortare produktionstid, för att alla som vill ska kunna få honung, säger Jonas Nobel.
 2. Medfour har konkurrensen från tre andra varumärken i Sverige och satsar därför på produktutveckling som halstabletter och liknande.

Potentialen för att växa på är enorm enligt Jonas Nobel. – Vi gjorde en undersökning om manukahonung för ett tag sedan. Där framkom att kännedomen endast var 4 procent bland svenskarna vilket innebär att det är väldigt många som aldrig kommit i kontakt med honungen.

Vad kostar honung på ICA?

Produktinformation. Honung från varumärket ICA Basic är en produkt under kategorin Socker Sirap & Honung, är just nu billigast hos ICA Kvantum Kista och kostar 37,90kr. Honung har 0.5g protein, 79g kolhydrater, 0.5g fett och 320kcal per 100g.

Vad är en bra honung?

Hur Vet Man Om Honung Är Äkta Honung har sedan urminnes tider använts av människan för hälsans skull. En burk honung är bästa husapoteket – “Det hjälper med honung” sa man förr. Effekten i honungen varierar beroende vilka växter bina har samlat nektar från. Områdets mark påverkar också innehållet i växternas nektar.

Vilken honung är bäst flytande eller fast?

Fast honung – – All honung är flytande när den är nyslungad. Den håller sig flytande i några månader innan den kristalliseras och blir fast. Denna fasta honungen har en ljus färg och grövre sockerkristaller än den flytande honungen. Fast honung passar bra att använda som sötningsmedel i te, till bakning och griljering.

Är Eldorado honung bra?

För att få kalla en produkt honung måste den innehålla hundra procent honung och inga tillsatser. Men när Testfakta låter analysera sju vanliga fabrikat visar det sig att Coops och Eldorados flytande honung innehåller tillsatt socker och citronsyra. Enligt det franska laboratoriet Eurofins i Nantes som utfört analysen går det inte att säga exakt hur mycket socker som är tillsatt, men att det rör sig om minst 10 till 20 procent eftersom det är där någonstans detektionsgränsen går.

 1. Det tillsatta sockret kommer från antingen betor, ris eller spannmål.
 2. På Livsmedelsverket ser man mycket allvarligt på den här typen matfusk.
 3. Man lurar sina kunder.
 4. I det här fallet är återförsäljarna antagligen inte medvetna om att honungen de säljer är falsk, men man är alltid ansvarig för det man säljer och har skyldighet att noga kolla upp vem man köper från, säger Louise Nyholm, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Samtidigt är hon inte särskilt förvånad. Honung finns uppsatt på EU:s topplista över livsmedel som det fuskas mest med. Antingen att man säljer billig honung som dyr och ljuger om ursprunget. Eller att man som i det här fallet drygar ut honungen med socker.

 • Honung är dyrt och ganska komplicerat att producera, medan socker och vatten är billigt.
 • Det finns stora pengar att göra här, säger hon.
 • En trolig förklaring till att fusket inte upptäckts tidigare är att det inte funnits några bra testmetoder för den typ av socker som det är fråga om här.
 • Fram till nu har man bara kunnat undersöka om honung innehåller rörsocker eller socker från majs.

Men sedan 2013 använder Eurofins i Nantes en metod där man kan hitta andra typer av sockerarter. Metoden har redan körts på mer än 1500 olika honungsfabrikat. Hur många av dessa som inte klarat testet vill laboratoriet inte ange, men man meddelar att fusk förekommer.

Planen är att få metoden ackrediterad inom kort så att den även kan användas av kontrollmyndigheterna. Louise Nyholm på Livsmedelsverket kan i nuläget inte säga hur man kommer att agera på Testfaktas uppgifter. – Vi kommer självklart att följa upp det här när vi fått ta del av testresultatet och eventuellt göra egna kontroller.

Utspädd honung ska inte finnas på butikshyllorna, säger Louise Nyholm. Även de två aktuella livsmedelskedjorna tar allvarligt på resultaten. – Om det förekommer tillsatt socker i vår produkt är det helt oacceptabelt. Vi kommer kontakta vår leverantör och följa upp vad som skett, säger Maria von Sydow, kommunikatör på Coop.

Hur mycket honung kan man äta per dag?

Näringsvärden och hälsofördelar – En tesked honung innehåller cirka 15 kcal. Det är en bra mat för vår kropp, men som alla ämnen som innehåller socker rekommenderas måttlig konsumtion från 50 gram till högst 100 gram per dag. Inuti hittar vi sockerarter 66-83% glukos, fruktos, sackarosoligosackarider, vatten 13-20% och en liten del proteiner.

 1. Honung är en antibakteriell mat och en antibiotisk allierad av immunsystemet, som ofta används inte bara för naturlig hälsa utan även för kosmetika.
 2. Honung är ett utmärkt avsvällande medel och lugnande medel för luftvägarna, utför kardiopatiska funktioner och är ett utmärkt avgiftningsmedel för levern.

Det är en riktigt bra mat för vår kropp och det är helt naturligt!