Hur Mycket Är En Stor Gran Värd?

20.03.2023 0 Comments

Hur Mycket Är En Stor Gran Värd
Frågeställare Susann fredag, 18 augusti, 2017 – 10:18 Svarat av: Harald Säll Universitetslektor, Institutionen för skog och träteknik Linnéuniversitetet Fråga Hej! En gran som är 70 -80 år gammal. Vad är den värd om man ska sälja den? Svar Hej Susann! Ett enda träd har inget värde då det tar mycket tid att administrera, avverka och transportera. Det vanliga är att man måste betala för att bli av med ett enda träd.

Hur mycket kostar en fullvuxen gran?

Hur mycket är vår 70-åriga gran värd? Frågeställare Annika Kågerud Besvarades av Clas Fries, Skogsstyrelsen, redigerad. Fråga Hej! Vi har tyvärr fått vår täta och ståtliga gran på över 70 år och 22-24 m hög avverkad av misstag när skogsägaren glesade ur skogen.

 1. Hur mycket kan den vara värd? Behöver skaffa fakta om detta innan jag gör avtal med företaget.
 2. Tack på förhand.
 3. Svar Hej Annika! Uppgifterna för värdering av trädet är lite knapphändiga, men om man börjar med att uppskatta volymen så kan den vara ca 1,3 m3sk (skogskubikmeter).
 4. Det är baserat på antagen höjd på 24 m och på brösthöjdsdiameter på 40 cm (dvs trädet är ganska grovt för sin längd; det angavs vara tätt och ståtligt).1,3 m3sk motsvarar ca 1 m3fub (fastkubikmeter under bark), som är ett vanligt betalningsmått.

Antag ett pris på 400 kr per m3fub. Det priset är en bedömd sammanvägning av aktuella timmer- och massavedspriser och är vad man kan få betalt (netto) för trädet vid en avverkning av ett skogsbestånd. Värdet på trädet blir då 400 kr. Vid avverkning av ett eller några få träd blir avverkningskostnaden mycket hög p g a höga fasta kostnader som ska slås ut på få kubikmeter.

Det medför att man får mycket mindre betalt för träd/träden per kubikmeter (det kan även bli en kostnad). För båda parter kan det vara värt att påminna sig att även god grannsämja kan vara värt ett pris. Ekonomisk värdering av ett träd på en tomt, i en park eller i stadsmiljö bör ske efter helt andra principer än efter virkesprislistor, som kostnad för att ersätta trädet och om fällningen påverkr fastighetens värde.

Värdet på ett träd kan då handla om flera tusen kronor. I extrema fall kan höga skadestånd dömas ut. I ett ärende 2021 dömde hovrätten ut fängelse och 2,5 miljoner kronor i skadestånd när en fastihetsägare avverkat några hundra gamla träd nära havet på kommunens mark.

Hur mycket får man betalt för en stor tall?

Frågeställare Rakel Besvarades av Per Holgén onsdag, 5 november, 2003 – 13:16 Fråga En fredagskväll kom jag och några vänner in på ämnet skog. Vi funderade lite på vad ett träd kostar.T.ex. om en skogsägare får ett antal träd förstörda i en storm – vad har han förlorat per träd? Jag har sett att kubikmeterpriset är ca 350 kr, men hur mkt får man ut på en medelstor tall.

 • Och det måste ju vara skillnad på vad den som säljer får för i m3 och vad en som köper får betala.
 • Tack på förhand! /”nyfiken” Svar Värdet på träd/skog hör till de mest populära frågorna här på Fråga om Skog.
 • Det varierar förstås mycket, men siffran 350 kr som du nämner är ett vanligt kubikmeterpris för en tall som ger både massaved och timmerkvalitet.

Räknat på en avverkningskostnad på 100 kr per m3 och att en “medelstor” tall ger 0,4 m3 virke så blir trädets nettovärde 100 kr. Mer än så är det inte! Länkar Publicerad: lör, 2003-10-04 12:35

Hur många kubik är en stor gran?

Granen är en riktig bjässe på cirka 30 skogs-kubikmeter, den är ungefär 43 meter hög och har en omkrets på cirka 4,20 meter i brösthöjd.

Hur mycket väger en fullvuxen gran?

Vad är specifika vikten på rå gran och hur mycket är specifika vikten på lufttorkad gran om ett år? Frågeställare Helge Hästbacka Besvarades av Erik Walfridsson och Lena Ståhl Fråga Vad är specifika vikten på rå gran och hur mycket är specifika vikten på lufttorkad gran om ett år? Svar Vikten varierar inom vida ramar beroende på bl a höjd i trädet, men rå gran hamnar någonstans mellan 750-950 kg/m3.

Vad är en timmerstock värd?

Frågeställare Ulla-B Sailon onsdag, 23 augusti, 2017 – 15:16 Svarat av: Mats Fröjdenstam Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare Areal Fråga Hej! Blev bestulen på grå, gamla timmerstockar som var 4-5 meter långa. Vad kan dessa ha för värde ? Alltså försäkringsersättning. Vänligen Ulla-Britt Svar Hej Ulla-B! Priset varierar över landet för virke. I örebrotrakten ligger priserna i prislistor för grantimmer mellan ca 330-720 kr/m3toub (toppdiameter under bark).

För talltimmer varierar priserna mellan ca 300-805 kr/m3toub. Prisvariationen beror på vilken diameter timret har. Har stockarna legat för länge vid väg kan det hända att sågverken inte är intresserade, då får man sälja virket som massaved 230-270 kr/m3fub (fastvolym under bark). Är virket i ännu sämre skick så går det att sälja som energived/vrak för kring 200 kr/m3fub.

Vänliga hälsningar! Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare Publicerad: fre, 2017-08-04 11:07

Vad är ett ekträd värt?

Eken måste få växa länge – Nästa exempel: Gran hugger man ner när diametern på stammen är ca 40 cm. Då är priset som bäst, priset minskar för grövre dimensioner. Om man gör det samma med ek, vilket tyvärr ofta händer, så gör man ett stort misstag. Ekens pris räknat per kubikmeter ökar rejält för diametrar över 40 cm högsta priset får man för diametrar mellan 80 och 90 cm.

Hur mycket ved får man ut av en gran?

Vad är priset på brännved? – Att köpa ved är nästan som att “köpa grisen i säcken”. Men trots att varken säljaren eller köparen egentligen vet vad det är för vara dom handlar med brukar båda ändå bli nöjda, vilket ändå är grunden i goda affärer. Orsaken till mätproblemen inom vedhandeln är att man handlar med energi (kWh) men mäter det i kubikmeter ved.

 1. Dessutom mäter man inte ens veden, utan den plats veden tar! Man handlar med ved i m3 travat, m3 stjälpt, travat på pall eller andra mått där det ingår mer eller mindre luft.
 2. Det mått som bäst återspeglar energiinnehållet är vedens torrvikt, men m3f (m3 fast mått) kan också vara ett bra mått om man korrigerar för tyngre trädslag som björk, bok, ek och några andra tunga lövträd.
You might be interested:  Hur Mycket Honung Motsvarar 1 Dl Socker?

Räknat per kilo torrvikt varierar energiinnehållet mycket lite mellan trädslag och olika delar av trädet, undantaget björknäver. Eftersom våra vanligaste trädslag har en torrvikt på ca 400 kg/m3 är fastvolymen ändå ett ganska bra mått på energiinnehållet (björkens torrvikt är ca 500 kg/m3f, ekens och bokens ca 600 kg/m3f).

 • En enkel tumregel är att ved innehåller ca 5000 kWh per ton torrvikt när den har torkat.
 • En m3f av tall eller gran ger alltså ca 2000 kWh.
 • Den stora svårigheten är att bestämma hur mycket ved (m3f) det är i den trave eller vedhög man handlar med, dvs fastmassa, som anges i procent.
 • Det är det som ligger bakom prissättningen, men när det gäller vedhandeln diskuteras eller redovisas fastmassan sällan eller aldrig.

Man använder erfarenhet som vanligen stämmer bra, men som kan ge stora fel för enstaka partier. Något som inte är bra om vi ska ha en seriös vedhandel där säljaren får rättvist betalt och köpare får det ha betalar för. Viktigt är också att vedköparen ser till att torka veden väl så att han verkligen kan utnyttja energiinnehållet! Att köpa och elda med dåligt torkad ved är att slänga vatten i pannan och pengarna i sjön.

 1. I tabellen visas “normalvärden” för fastmassa och priser för några vanliga vedsortiment.
 2. Dessutom visas energiinnehållet, när veden torkats till 20 % fukthalt, och vad energikostnaden i öre per kWh då blir.
 3. Massavedspriserna är omräknade till m3f på bark, inkl moms Fastmassan i en trave långved beror på vedlängd, vedens diameter och krokighet.

Grov, rak massaved av gran kan ha en fastmassa på 65 % medan klen, krokig lövved kan ha en fastmassa på under 40 %. Normalt bör man inte räkna med mer än ca 50 % fastmassa i en trave blandved. Priset 125-150 kr per travad kubikmeter, exkl. transport, ligger minst i nivå med priset på massaved och säljaren kan då leverera trädslag och kvaliteter som inte betalas som massaved.

 • Andra sidan brukar säljaren också stå för hemtransporten till en låg merkostnad.
 • Handeln med kapad och kluven ved sker i stjälpt mått, m3s, och veden mäts i vagn eller container där rymdmåttet är lätt att bestämma.
 • Fastmassan är lägre ju kortare och mer finkluven veden är.
 • Ett riktvärde för fastmassan i en hög kluven ved är ca 45 %.

När veden sedan travas minskar volymen eftersom den packas bättre. Det är bara naturligt om dom 30 m3 man köpt bara blir 20 när veden travas. Veden krymper också under torkningen och volymen kan minska med ytterligare ca 5-10 %. Priset på färdig, otorkad ved motsvarar ett energipris på ca 25-31 öre per kWh, förutsatt att den eldas torr.

Hur mycket får man för 1 hektar skog?

Så mycket ökade skogspriserna Written by Karin Lepikko On the tors, 2022-01-27 17:28 Hur Mycket Är En Stor Gran Värd Procentuellt var uppgången störst i södra Sverige där priset steg med 13,8 procent till 817 kronor per skogskubikmeter, enligt beräkningar från Ludvig & Co. I mellersta landsdelen steg priserna på skogsmark med 9,4 procent vilket innebar 540 kronor skogskubikmetern.

I norra Sverige steg priserna 10 procent till 333 kronor per skogskubikmeter. – Vi upplever en stark skogsfastighetsmarknad i hela landet med stor efterfrågan. Dessutom ser vi ett ökat intresse från nya kategorier av köpare som upptäckt fördelarna med skog som en säker investering, säger Peter Calderon, affärsområdeschef Ludvig & Co fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Sett till en femårsperiod har priset per skogskubikmeter gått upp 26 procent. Uppgången i procent är ungefär lika stor för alla tre landsdelarna. Sett i absoluta tal har en ökning i prisskillnaden mellan södra och norra Sverige pågått under flera år. ÄVEN JAKTRÄTT VÄRDERAS HÖGRE – Denna prisskillnad kan delvis förklaras av bättre boniteter och högre tillväxt i södra Sverige.

Vi har också ett större antal spekulanter, högre priser på skogsråvara samt i många fall högre värden på jakträtt i den södra delen av landet, säger Hanna Glöd, tjänstechef skoglig rådgivning på Ludvig & Co Statistiken visar att prisutvecklingen på skogsmark räknat i kronor per hektar har varit ungefär lika stor procentuellt som priset per skogskubikmeter, nämligen 12,5 procent.

En hektar skogsmark kostade i genomsnitt 75 000 kronor 2021. Uttryckt som kronor per hektar var den procentuella ökningen störst i norra Sverige, 18,3 procent, jämfört med 12,6 procent i mellersta Sverige och 10,3 procent i Södra Sverige. En hektar kostade 36 000 kronor i norra Sverige, 80 000 kronor i mellersta Sverige och 127 000 kronor i södra Sverige under 2021.62 procent av köparna under 2021 ägde mark sedan tidigare medan 38 procent köpte skog för första gången.

Med hjälp av den nationella laserskanningens detaljrikedom kan skogsägare med större precision utföra rätt åtgärd på rätt plats i sin skog. Det visar Pär Wilhelmsson i sin doktorsavhandling vid SLU. Svenskarna vill se fler byggnader i trä. Många vill dessutom ha en nationell träbyggnadsstrategin, enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av Södra av Novus. ​​​​​​​Södra har ökat andelen kvinnliga inspektorer sedan man såg över rekryteringsprocessen. Bland annat ändrade man formuleringar i annonserna och vilka kompetenser som efterfrågas utöver de skogliga. Norra Skog investerar 57 miljoner kronor i en ny virkesterminal i Ånge kommun. Nu stiger priset på sågade trävaror i Sverige efter höstens prisfall. Men enligt Danske Bank är orsaken inte ökad efterfrågan utan ett minskat utbud.

: Så mycket ökade skogspriserna

Vilka träslag är dyrast?

Tror du att teak, ipé och jatoba är bland det dyraste virket, så får du tänka om. De finns inte ens med på topp-tio-listan över världens dyraste träslag, som toppas av bocote från Centralamerika. Bocote används till bland annat möbler, golv och instrument.

Får man plocka granris i skogen?

En granriskrans kan hålla sig fin ute på dörren i flera veckor.01.12.2020 Text: Outi Tehomaa Foton: Outi Tehomaa, Emma Talsta Början av december är en bra tid att ta sig en promenad i sin skog för att samla kransmaterial. Planeringshortonomen Mirva Vuohtoniemi väljer helst gran när hon ska binda en krans.

 1. Man kan också göra en yvig krans av tallkvistar, men de är ofta mindre böjliga än grankvistar.
 2. Tallris är bra till exempel till prydnadsbollar.
 3. Ransen kan smyckas ut med till exempel blåbärsris, lingonris och grankottar.
 4. Också rönnbär, nypon och färggranna blad passar fint i julkransen.
 5. Det är viktigt att komma ihåg att man får bryta kvistar bara i sin egen skog.

Annars måste man be markägaren om lov, säger Vuohtoniemi. Att ta till exempel gran- och tallris hör inte till allemansrätten, och man får inte heller ta kvistar av kullfallna träd utan markägarens lov. Det samma gäller kottar, risväxter och löv. Vilda bär däremot, och kvistar och kottar som fallit ner på marken, är det fritt fram att plocka.

Får man ta en gran i skogen?

Allmänna regler – Skadade gran- och tallstammar som sammanlagt överstiger 5 skogskubikmeter inom ett hektar ska tas om hand. Detta görs genom att forsla bort virket eller behandla det så att insekterna inte kan använda det för att föröka sig i, till exempel genom att ta bort barken.

 • Med skadade träd avses rått virke som avsiktligt eller oavsiktligt skadats genom snöbrott, storm, brand, avverkning, röjning eller på annat sätt.
 • Observera att med skadad skog avses inte stående granar med färska angrepp av granbarkborre eller torkstressade granar.
 • För gran gäller reglerna stammar med en diameter över 10 centimeter på bark och för tall den del av stammen som har skorpbark.
You might be interested:  Hur Få Bort Svamp I Gräsmattan?

Sådant obarkat virke som överstiger den tillåtna mängden av gran och tall får inte lagras i skogen eller vid bilväg efter de tidpunkter som anges i lagstiftningen.

Vad kostar ett fullvuxet träd?

Vad kostar ett träd? – Även om det i praktiken kanske inte blir så att du får ett skadestånd som motsvarar kostnaden för att ersätta trädet som fällts, så kan det vara intressant att veta vad ett fullvuxet träd kostar. Vi har sett några exempel redan i artikeln.

En ek på 9-12 meter kostar exempelvis drygt 350 000-400 000 kronor med transport från Tyskland inkluderad. Men det går också att köpa stora träd i Sverige. Slutpriserna hamnar ofta mellan 30 000-100 000 kronor, beroende på storlek och sort. Därutöver tillkommer transport. Storleken mäts normalt sett i trädets omkrets, man mäter denna en meter upp.

Träd med en omkrets på 35-40 centimeter brukar vara cirka 10-13 meter höga. Höjden och kronans storlek påverkar sedan transporten. – 13 meter är det största man kan ta på ett stängt fordon, vilket är cirka 2,5 meter i bredd. Går träden över 13 meter behövs specialtransporter och då kostar ofta transporten mer än trädet.

 • Skogsek (Quercus robur): Cirka 35 000 kr
 • Tall (Pinus Sylvestris): Cirka 30 000 kr
 • Parklind (Tilia x europea): Cirka 25 000 kr

Dock är detta inte återförsäljarpriser mot privatperson, utan man får vända sig till sin lokala plantskola som säljer till just privatpersoner. Det kommer då att bli ett påslag på priset eftersom de har kostnader för att ta in trädet. Priserna beror dels på vem du köper av och vem de köper av, dels på trädet i sig.

 1. Handlar det om mindre träd går det att komma betydligt billigare undan.
 2. I storleksklassen 3-4 meter (krona inräknad) finns det många som säljer, speciellt fruktträd och prydnadsträd.
 3. De kostar vanligen mellan 4 000-8 000 kronor beroende på sort och storlek.
 4. I vissa fall tillkommer transportkostnad på ett par tusen kronor också, eller ett minsta antal som man måste köpa på en och samma gång.

Som synes är det dyrt att ersätta fullvuxna träd och dessutom juridiskt krångligt att få ut den faktiska kostnaden för att ersätta de träd som fällts.

Hur mycket väger 1 kubik gran?

Vad väger 1 kubikmeter torr gran och tallved? Frågeställare Michael Karlsson Besvarades av Elisabet Andersson Fråga Vad väger 1 kubikmeter torr gran & tallved med cirka 20% fuktighet Svar Densiteten hos gran och tall vid ca 20 % fuktighet ligger på drygt 400 kg per kubikmeter.

 • Beroende på hur man staplar veden sedan består en kubikmeter ved av olika massa.
 • En del staplar är lösa och väger lätt, medan andra är tätt packade och väger mer.
 • Det kan skilja ganska mycket – se svaret nedan.
 • Jag har köpt ved och hamnat i tvist med säljaren hur mycket ved han har levererat! Därför undrar jag: Om jag köper 30 m3 ved i 3 meters längder (traven mätt l x b x h) och säljaren även klyver den, hur mycket ved blir det då när jag staplar den? Säljaren påstår att det bara blir 17 m3 staplat! Kan det stämma? Tacksam för ett förståeligt svar.

Travar av kluven, välstaplad ved kan innehålla runt 75 % ved. De 30 kubikmetrarna travat innehåller då 17 x 0,75 = 12,75 kubikmeter ved. Det betyder 12,75/30 = 42,5 % ved av travvolymen, vilket inte alls är ett omöjligt värde. Andelen ved av travvolym kan variera mycket.

 • För krokig, klen, okluven ved i långa längder kan andelen vara ännu lägre än 42 %.
 • För normala massavedstravar ligger andelen på 60-65 %.
 • Travvolymen kan alltså vara ett mycket dåligt mått på mängden ved.
 • Vad som är ett rimligt pris i kronor per travvolym bör helst avgöras med utgångspunkt från den faktiska volymandelen ved.

Om det var frågan om väl travad ved med en andel ved på 60 %, så förefaller dock ett utbyte på 17 kubikmeter staplat vara lite lågt. Det skulle nämnligen kräva en vedandel i de staplade 17 kubikmetrarna på (0,6 x 30)/17 = 106 %. Så bra staplar ingen! (Med 75 % vedandel i staplarna skulle det bli (0,6 x 30)/0,75 = 24 kubikmeter staplat.) Publicerad: tis, 2000-06-20 02:00 : Vad väger 1 kubikmeter torr gran och tallved?

Hur räknar man ut m3 på ett träd?

V = h x g x f (trädets höjd x grundy- tan i meter x formtalet som hämtas ut tabellen på nästa sida.

Hur mycket växer en gran på 10 är?

En julgran växer ungefär 30 cm årligen om man underhåller den. Det tar mellan 6-10 år för en julgran att bli ‘fullvuxen’ det vill säga ‘julgranshög’.

Vad får man för grantimmer?

Hur mycket pengar ger avverkningen? Med hjälp av SKOGENs jämförpriser kan varje skogsägare få en fingervisning om var intäkterna bör ligga. Kom bara ihåg att de ofta förekommande premierna och marknadstilläggen inte är medräknade i tabellerna! Men lika viktig för nettot är avverkningskostnaden. Hur hög är då avverkningskostnaden? Ett enkelt svar är 88 kronor per kubikmeter (fub). Det är i varje fall den genomsnittliga faktiska kostnaden för en slutavverkning med medelstammen 0,35 m3fub, 400 meter till bilväg och normala terrängförhållanden i Mellansverige.

Det har Lantmäteriet räknat ut i sin undersökning “Skogsbrukets kostnader 2010”. Men varje avverkningstrakt har naturligtvis sina speciella förutsättningar som i sin tur påverkar kostnaden för avverkningen. I norra Sverige är kostnaderna en aning högre och i söder lite lägre. Det beror främst på att skogen generellt sett är grövre i vår södra landsände jämfört med den norra.

Avgörande för kostnaden är alltså medelstammens volym, alltså den genomsnittliga volymen hos de avverkade träden. Skogforsks årliga undersökning “Skogsbrukets kostnader och intäkter” redovisas i Resultat nr 7-2010. Där landar man på 84 kr/m3fub i söder med en medelstam på 0,40 m3fub, och 96 kr/m3fub i norr med medelstammen 0,23.

Båda gäller slutavverkning. Snittet i Sverige blir då kring 90 kr vilket ligger nära Lantmäteriets 88 kronor som alltså bör vara en bra utgångspunkt i dina överslagsberäkningar. Sedan finns det ju faktiskt även grov skog i norr och klen i söder. Avverkningskostnaderna, eller drivningskostnaderna som de även kallas, är enkelt uttryckt uppbyggda av skördarens kostnad för att avverka träden och skotarens för att köra virket till bilväg.

Till detta tillkommer också kostnader för maskinflytt och resor, men även lite indirekta kostnader för till exempel risning av basväg, för att skapa utrymme vid avlägg, flytta kojor med mera. De två viktigaste faktorerna som styr avverkningskostnaden är grovleken på träden som avverkas och hur långt virket måste skotas för att kunna läggas upp vid bilväg.

Grov skog nära väg medför naturligtvis lägre kostnader än klen skog långt från väg. Områdets storlek, virkesvolym per hektar, underväxt, ytstruktur, lutning och antal uttagna sortiment är några andra faktorer som påverkar kostnaden. En stor trakt med hög volym per hektar, klenkvistiga träd och sparsam underväxt på plan och blockfri mark ger hög produktion för maskinern.

De fasta kostnaderna slås då ut på en stor volym vilket tillsammans gör kostnaden per kubik lägre. Eftersom medelstam är ett centralt begrepp när det gäller avverkningskostnader så är det viktigt att förstå vad det faktiskt är, inte minst när du diskuterar med din virkesköpare.

 • Medelstammen beräknas genom att den totala volymen som avverkas divideras med antalet träd som avverkats.
 • Detta bör ej förväxlas med medeldiameter som brukar vara angivet i skogsbruksplanen.
 • Den anges ofta i centimeter och är den ungefärliga diametern på snitträdet i beståndet, mätt i brösthöjd.
 • Om du vill du få stenkoll på skogsbrukets kostnader från norr till söder kan du själv förkovra dig i Lantmäteriets rapport “Skogsbrukets kostnader 2010”.
You might be interested:  Varför Är Honung Bra För Halsen?

Den kan du enkelt ladda ner på deras webb. Gå in på www.lantmateriet.se. Text: Andreas Jansson SKOGEN 2/11

Vad får man för 1m3 skog?

Inte stigit överallt – Prisstatistiken som LRF konsult tagit fram visar att riksgenomsnittet, det vill säga det genomsnittliga priset per skogskubikmeter i hela landet, har stigit till 435 kr/m3sk vilket är en ökning med 2,9 procent och samtidigt det högsta genomsnittspriset som uppmätts sedan LRF Konsult började sammanställa statistik 1995.

Men priserna har inte stigit överallt. Jämfört med den prisökning man upplevde i norra Sverige 2017 har genomsnittspriset nu sjunkit med 3,4 procent. I Jämtland och Västernorrland har priset sjunkit med 2,6 procent till 289 kr/m³sk. Genomsnittspriset i Norrbottens- och Västerbottens kustland har sjunkit med 9,7 procent till 299 kr/m³sk medan priset i norra Norrlands inland stigit med 5,3 procent till 203 kr/m³sk.

– Redan vid halvårsskiftet såg vi att prisbilden var nedåtgående i norra Sverige. Men trots ett stort intresse och en uppgång sedan halvårsskiftet summeras ändå genomsnittspriset i norra Sverige till något lägre nivåer jämfört med 2017, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult, i ett pressmeddelande.

Utbudet av skogsfastigheter i norra Sverige har varit högre under hösten jämfört med tidigare år. Det är en trolig orsak till att prisbilden inte riktigt nådde över 2017 års nivå, på en annars stark marknad med optimistiska intressenter, säger Markus Helin. Varför denna nedgång i norr? – Vi har diskuterat frågan internt och mäklarna i norr ger egentligen en positiv bild av fastighetsmarknaden.

Det vi har kunnat se är att utbudet av skogsfastigheter till salu ökade under hösten, vilket kan ha bidragit till det lägre priset. Det är alltså en fråga om tillgång och efterfrågan. Något som däremot är svårare att förklara är den fortsatta ökningen av prisskillnaden mellan norra och södra Sverige, säger Markus Helin till Skogsaktuellt.

Hur mycket får man betalt för timmer?

Genomsnittliga priser leveransvirke (fritt bilväg), 4:e kvartalet 2022 – Från Skogsstyrelsens statistikdatabas, rundvirkespriser, Kronor per m 3 fub (fastkubikmeter under bark) för leveransvirke,

Norra Norrland Södra Norrland Svealand Götaland
Sågtimmer tall 515 523 562 677
Sågtimmer gran 497 514 525 762
Massaved barr (tall) 325 355 348 464
Massaved gran 323 347
Massaved björk 343 387

Får man ta ner gamla ekar?

Eken är idag inte ‘fridlyst’ som Kronans träd, vilket den tidigare varit i århundraden under regalet. Men det kan ändå vara förbjudet att såga ner en ek om den är gammal och hyser fridlysta arter, eller om det allvarligt skulle påverka naturvärden på ett negativt sätt.

Vem köper upp ekträ?

Vem kan tänkas köpa ett mindre parti ekstockar? Frågeställare Anders Olsson Besvarades av Per Holgén, SLU Skogsskötsel Fråga Hej ! Jag skall fälla 25 ekar ( husbygge) och undrar om det finns något värde i dessa ? Vem i så fall köper ek ? MVH Anders Svar Tänkbara köpare är lövträdssågverk på orten.

Vad får man för en ek?

Stora prisskillnader – En grov ekstock av Diamantklass kan betalas med 5000 kronor per kubikmeter eller mer medan blockstock och Kährstimmer landar på mindre än hälften så mycket. Priset för bränsleved och vrak ligger omkring 200 kronor kubikmetern. Det finns alltså stora vinster med att sortera och aptera rätt. Exempel på virkespriser, här hämtat från prislista hösten 2017. För grova ekstockar gör det stor skillnad om vi har en diamantstock, ektimmer eller bara massaved. Ett exempel: En grov stock med 80 cm toppdiameter och 2,7 meters längd håller 1,36 m 3 (toppmätt under bark).

Hur många år tar det för en gran att bli fullvuxen?

En julgran växer ungefär 30 cm årligen om man underhåller den. Det tar mellan 6-10 år för en julgran att bli ‘fullvuxen’ det vill säga ‘julgranshög’.

Är gran dyrt?

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Arvid Janke bryr sig om priset när han köper julgran, men han vill inte skippa gran helt – hör mer i klippet. Foto: SVT Uppdaterad 28 november 2022 Publicerad 26 november 2022 I år blir det dyrare att köpa julgran.

Vissa granar har en prisökning på omkring 20 procent. – Det beror framförallt på bränslekostnaderna som har ökat, säger Lisa Ljadas, butikschef i Umeå. Hur mycket en gran kostar i år varierar. Lisa Ljadas som är chef på en butik som säljer julgranar i Umeå beror det bland annat på hur granarna paketeras och vilket utrymme de tar på lastbilarna som fraktar dem.

– Mellanstorleken av rödgran och kungsgran har ökat mest hos oss, där har priset stigit med cirka 20 procent. Andra av våra gransorter håller ungefär samma pris som förra året, säger Lisa Ljadas. Arvid Janke från Umeå bryr sig om priset när han köper julgran, men att vara utan är inte ett alternativ.

Hur mycket vatten dricker en fullvuxen gran?

Vad händer i ett träd som huggs ner? – När din gran huggs befinner den sig i vintervila. På sensommaren har de nya årsskotten förvedats och all vätska körts ut samtidigt som halten torrsubstans ökar och en knopp som innehåller nästa års tillväxt anlagts.

Detta görs för att träden ska klara sig utan frostsprängningar under vintern då det kan vara rejält kallt. När du tar hem din julgran in i värmen vaknar den och tror att det är vår, vilket sätter igång tillväxtprocesserna. Granen har dock inga rötter – dessa finns ju kvar i marken. Du måste därför hjälpa granen genom att förse den med framför allt vatten.

Kapsnittet i roten måste vara färskt så att lednings-banorna är fria och granen kan börja suga upp vatten. Vi gör naturligtvis en färsk yta innan den levereras till dig. Se sedan till att fylla på vatten ofta, speciellt i början. Det första dygnet inomhus är granen riktigt törstig.

Hur mycket växer en gran på ett år?

Granhäck Granhäck (Picea abies) ser vi i hela landet och tjänar utmärkt som ett rejält, tåligt och vintergrönt insynsskydd året runt. Vi har många olika höjdstorlekar av Gran, gå in på produkterna här nedan för mer information om växterna, antal per meter, pris och bilder. Större storlekar finns på förfrågan!

Vintergrönt insynsskydd Snabb- och tätväxande Lättskött och mycket tålig

Granhäck är en riktig svensk klassiker som skapar ett vintergrönt och naturligt insynsskydd. Den är även mycket effektiv om du behöver få bort bullerljud från trafikerad väg. Den är tät- och yvigtväxande, vindtålig, robust och lättskött – optimala egenskaper hos en häckväxt. Granen växer även snabbt med cirka 30-50 cm per år.

Granhäck kan nå en väldigt hög höjd men man kan givetvis hålla den i din optimala sluthöjd genom att beskära toppen när den har nått önskad sluthöjd. Barren sitter kvar året runt och därför ger Granhäck ett ständigt insynsskydd, perfekt under vintertid då träd och buskar fäller sina löv. Granhäck tål hård beskärning och är idealisk som vackert och rejält insynsskydd året runt!