Hur Länge Kan En Gran Stå Inne?

13.03.2023 0 Comments

Hur Länge Kan En Gran Stå Inne
4. Ge granen en ny snittyta – Precis som för en blomsterbukett behöver granen få en ny snittyta för att kunna ta upp vattnet. Om granen ska stå inomhus en längre tid, ca 2 – 3 veckor behöver du ge den en ny snittyta minst en gång till under den tidsperioden.

Hur länge klarar sig gran inne?

Hur länge står sig en julgran om man sköter den rätt? – De flesta julgranar kan stå sig upp till fem veckor eller mer – förutsatt att man sköter den rätt. Läs gärna mer om hur du bäst tar hand om din julgran under våra skötselråd.

Kan man ta in granen direkt?

Från kyla till värme – När du kommer hem med granen ska du inte ta in den i värmen direkt. Ställ den i en hink med vatten på en sval plats så att den successivt får anpassa sig från kyla till värme.

Hur länge ska granen stå i garaget?

Viktigt att tänka på innan du tar in din julgran – När du ska ta in din gran, kan det vara bra att slussa in granen för att inte temperaturskillnaden ska bli för stor – det tycker inte granen om. Ta först in din gran i garaget, källaren eller tamburen – låt den stå där över natten innan du ta in granen i värmen.

Hur länge håller en rödgran inne?

4. Välj färsk gran – Se också till att du väljer en färsk gran så att den håller länge. Rödgran brukar stå i ungefär en månad om du vattnar den regelbundet. Blågran står nästan dubbelt så länge under idealiska förutsättningar. Kungsgranen kan stå ända till påsk, men 13 januari ska granen dansa ut enligt traditionen och det brukar ju vara en god idé att få bort julpyntet innan våren kommer.

Kan man rädda en gran som börjat barra?

7. Om granen redan har börjat barra – När granen väl har börjat barra är det oftast försent att rädda det hela. Du kan pröva att ge granen en ny snittyta, men i värsta fall kan det vara kört. Då är det bättre att köpa en ny. Hur Länge Kan En Gran Stå Inne

Vilken gran håller längst?

Tips när du ska köpa julgran – Man har hört om julgranar som huggs flera månader före julafton och sedan fraktas långa sträckor. Då förstår man att granen barrar på julafton. Hur kan man som kund undvika att köpa en gran som höggs för länge sedan? – Ja, det finns de som hugger sina granar i början av november.

Jag börja hugga mina granar veckan före första advent. Om du har minusgrader hela tiden så är det ingen fara för granen, men har vi milda vintrar vill granen dricka vatten. Om man köper sin julgran vid en stormarknad nära julafton kan den ha stått där utan vatten i veckor. Som kund kan du kontrollera granen om granen är uttorkad så här: lyft på granen, är den lätt så har granen varit huggen tidigt, då har den torkat och blivit lätt och allt vatten har försvunnit.

Grenarna ska inte heller vara hängande utan stå uppåt. Vilken gransort klarar sig bäst och står längst inomhus? – Kungsgranen håller normalfallet kvar barren även om den torkar, så den klarar sig generellt bättre än rödgranen. Hur ska man göra när man tar in den för att den inte ska barra? – Det absolut viktigaste är att snittet är färskt när du tar in granen.

You might be interested:  Vad Är Gran Canaria Känt För?

Kan man ta in en nyhuggen gran direkt?

Skötselråd för barrfri julgran – Så här står granen garanterat grön och grann i stugan hela julhelgen.

Välj en gran med tyngd, då är den nyhuggen och inte uttorkad. Be försäljaren göra ett nytt snitt. Ställ granen direkt i vatten när du kommer hem. Satsa på en rejäl granfot med tyngd och gott om plats för vatten. Vattna dagligen de första 3 dagarna med ljummet vatten, Tillsatser behövs inte, socker ger bara bakterietillväxt som täpper till kärlen. Denna punkt är avgörande för fortsatta trivseln, nu är kärlen vattenfyllda och du behöver bara vattna sparsamt eller knappast alls (beroende på hur varmt granen står) under julhelgen. Granar utsöndrar gaser, terpener, som vissa krukväxter är känsliga för. Märker du att någon slokar, flytta krukväxten till ett annat rum.

Foto: Karin Elmberg, Timo Newton m fl.

Vilken dag ska man sätta upp granen?

Som traditionen bjuder så ska granen tas in och kläs dagen före julafton.

Hur snabbt Barrar en gran?

Välj en färsk gran – En gran tarvar minusgrader. Det innebär att du alltid ska fråga när granen höggs ner. Många hugger granarna redan i oktober- november och packar dem för försäljning då. Det gör att man tar en risk. Bor man inte i Norrland och, på ett annat sätt, kan räkna med kallare temperaturer så riskerar man en gran som direkt kommer att börja barra så fort den tas ur emballaget.

Hur förvarar man en gran?

Förvaring av granen före jul – Det bästa är att förvara granen ute, helst under tak på en torr plats. Du kan också förvara granen till exempel i ett kallgarage eller en friggebod, tills det är dags att klä den. Julgransfötter som tillåter bevattning gör att trädet håller sig längre.

När ska man ta bort julgranen?

Hur Länge Kan En Gran Stå Inne Konung Knut bad dem hjälpa sig att driva julen ut, står att läsa i Bondepraktikan. Den 20:e dagen efter jul är julen slut, en tradition som vi har åtminstone sedan 1600-talet. Att slänga ut granen tillsammans med en så kallad julgransplundring härstammar från 1800-talets borgerliga traditioner.

Hur får man en gran att inte barra?

Granen behöver dricka mycket första dygnet! Efter det är det viktigt att man vattnar regelbundet – låt granen aldrig stå utan vatten! Om granen står utan vatten kommer den att börja barra. Låt inte granen stå nära en värmekälla – granen trivs inte bra i värme så undvik värmekällor som element och kaminer.

Hur länge håller en gran i kruka?

Hur länge de håller är svårt att säga, men vanligtvis några veckor inomhus. Ett uppvärmt förråd låter som en bra placering efter nyår. Är det milt väder och du plantera ut den hyfsat tidigt på våren. Lycka till!

Vilken gran luktar mest?

Rödgran är den sorts julgran som doftar mest gran. Kungsgran och silvergran har inte mycket doft alls. Blågran har en karaktäristisk doft som en del tycker doftar för skarpt.

Vad händer om man klipper av toppen på en gran?

Kan man kapa toppen på julgranen utan att den barrar mer? Frågeställare Erika Bergmark Besvarades av Lena Ståhl, SkogsSverige Fråga Hej!Kan man kapa toppen på julgranen utan att den barrar mer? Mvh Svar Eftersom granen är avkapad från sitt rotsystem så är den ju faktiskt döende.

Hur mycket dricker en gran per dygn?

Vad händer i ett träd som huggs ner? – När din gran huggs befinner den sig i vintervila. På sensommaren har de nya årsskotten förvedats och all vätska körts ut samtidigt som halten torrsubstans ökar och en knopp som innehåller nästa års tillväxt anlagts.

Detta görs för att träden ska klara sig utan frostsprängningar under vintern då det kan vara rejält kallt. När du tar hem din julgran in i värmen vaknar den och tror att det är vår, vilket sätter igång tillväxtprocesserna. Granen har dock inga rötter – dessa finns ju kvar i marken. Du måste därför hjälpa granen genom att förse den med framför allt vatten.

Kapsnittet i roten måste vara färskt så att lednings-banorna är fria och granen kan börja suga upp vatten. Vi gör naturligtvis en färsk yta innan den levereras till dig. Se sedan till att fylla på vatten ofta, speciellt i början. Det första dygnet inomhus är granen riktigt törstig.

You might be interested:  Riu Palmeras Gran Canaria Playa Del Ingles?

Hur man dödar en gran?

Ringbarkar, dvs ta bort barken i en ring runt stammen (var som helst) gör man för att stoppa näringstillförseln till roten, och därmed ta död på trädet. Mycket bra för träd som skjuter rotskott. Samma med kopparspik. Med en gran tycker inte jag ni har något att tjäna på att ta död på det först, då får ni istället en massa torra barr som ligger kvar (och fastnar i kläder när man hanterar det).

Ta ned det i vitalt tillstånd, dvs med barren fastsittandes istället. Ta ned granen i delar. Ni kan anlita arborist om ni vill ha hjälp. Tänk på att granar tjänar stort värde för naturens smådjursliv, som fåglar och insekter. Många små hjälpredor som håller andra otrevligare djur bort från vackra växter, frukt och bär.

Biologisk mångfald tjänar hela trädgårdens välmående på många sätt. Lycka till, Cajsa

Vad är bäst gran eller tall?

Gran på G24 och bättre, tall på svagare marker. Det är vad läroböckerna säger, men nu omprövas råden. På FRAS webbinarium presenterades nya data som pekar på att tallen har ett försprång även på lite bättre marker. Och att blandskogen är en räddningsplanka när trädslagsvalet är osäkert.

 • Urban Nilsson från SLU, Stefan Olsson från Stiftelsen Skånska Landskap och Magnus Petersson från Södra stod för presentationerna vid FRAS webbinarium den 25 mars.
 • De 74 inloggade åhörarna fick lyssna och diskutera under temat “Tall, gran eller både och?”.
 • Ett tema som vidgades till hur även andra trädslag kan behövas för att berika mångfalden i den svenska skogen.

Webbinariet modererades av FRAS-doktoranderna Mikolaj Lula och Per Nordin. Urban Nilsson, professor i skogsskötsel vid SLU i Alnarp, inledde med en presentation av pågående, och ännu opublicerade, studier om tallens och granens produktion inom FRAS-programmet.

Traditionellt har vi haft en bild av att granen är överlägsen på nästan alla marker i södra Sverige. Denna bild är förstärkt av data från Riksskogstaxeringen där provytor med trädslagen jämförs med varandra. – Riksskogstaxeringens jämförelser är problematiska eftersom provytorna på olika platser sorteras med hjälp av ståndortsfaktorer.

I vår studie har vi i stället jämfört alla försök där tall och gran växer intill varandra på samma ståndort. I studien, som är en del i Mikolaj Lulas doktorandarbete, ingår 47 jämförelser i södra och mellersta Sverige och 39 i norra Sverige. Här visar det sig att tall växer bättre än gran ända upp till ståndortsindex G30 i södra Sverige.

 1. Det betyder att tallen överträffar granen på hela två tredjedelar av skogsmarken i södra Sverige.
 2. Urban Nilsson presenterade också data från blandskogsförsök där det visat sig att blandning mellan tall och gran växer bättre än genomsnittet för vart och ett av trädslagen.
 3. Blandskogen är en räddningsplanka om vi är osäkra på vilket trädslag som växer bäst, säger han.

Stefan Olsson arbetar för Stiftelsen Skånska Landskap som förvaltar 10 800 hektar mark för sex markägande stiftelser. Här är inriktningen mångbruk där uthållig skogsproduktion samsas med mål som friluftsliv, rekreation och biologisk mångfald. För friluftslivet betyder skogens ålder och variation i skogslandskapet mer än trädslaget i sig.

– Både tall- och granskogen blir en vägg fram till första gallring i 20-årsåldern, och det är först i 60-årsåldern som skogen blir riktigt attraktiv för friluftslivet. I det produktionsinriktade skogsbruket är det då dags att börja med en ny föryngring. Vi försöker i stället hålla kvar skogen lite längre på strategiska platser, säger han.

För att öka variationen och öppna upp landskapet kommer mer av stiftelsens granskogar att omföras till lövskog. I första hand gäller det de skogar som utnyttjas av friluftslivet eller som är viktiga för den biologiska mångfalden. Den utökade hänsyn som gäller för stiftelsens skogsbruk ger cirka 15 % lägre nuvärde än om produktionen hade maximerats.

 • Men vårt skogsbruk ger många icke-monetära vinster.
 • I slutändan blir det en nettovinst, menar Stefan Olsson.
 • Magnus Petersson, skötsel- och teknikchef på Södra, har följt FRAS-programmets forskning med intresse.
 • Det finns en stark strävan att öka andelen tall i Götaland.
 • Vi har också haft uppfattningen att gran är överlägsen på de flesta ståndorter, så FRAS-programmets resultat är väldigt intressanta, säger han.

Dagens rekommendation för Södra är att ha 24 % tall, 32 % blandskog och 44 % gran, och enligt Magnus Petersson skulle mycket vara vunnet om rekommendationerna kan efterlevas. I praktiken minskar dock andelen tall. I ungskogen utgör tall bara 20 % medan den i genomsnitt står för 30 % av volymen i hela skogen.

 • Och det är betesskadorna som bidrar till det sämre resultatet i ungskogen.
 • Det är långt till målet att högst 5 % av ungskogen får vara skadad av älgbete, nu ligger vi på ungefär 15 %, säger Magnus Petersson.
 • Södra driver projektet Kraftsamling tall för att öka andelen tall och minska betesskadorna.
 • Genom Skogsstyrelsen pågår samtidigt kampanjen Mera tall.
You might be interested:  Hur Snabbt Växer Svamp Efter Regn?

– Vi ser ändå resultat av våra satsningar. Tallens andel av Södras plantförsäljning har ökat från en bottennotering under 5 % år 2007-2008 till över 15 % idag, och om några år räknar vi med över 20 %. – Dessutom har vi som mål att öka andelen blandskog av tall och gran i hela Götaland, avslutar han.

Hur ofta ska man vattna en gran i kruka?

Skötsel av barrträd inomhus vid jul – Ge dina julträd en ljus plats inomhus, det vill säga inte alldeles för långt in i rummet. Skona dem från direkt elementvärme, där det är varmt och där luften blir mycket torr. Om växten står så, bör du duscha den ofta eller fukta luften på annat sätt.

 1. Håll jorden lätt fuktig, växterna får på inga villkor torka.
 2. Det är då det kan börja drösa av barr.
 3. En kungsgran i kruka vill gärna ha 2-4 dl vatten per dag när den står inomhus i vår torra luft.
 4. Ett annat tips är att lägga en fukthållande disktrasa eller annat material i botten av ytterkrukan och håll den blöt som en fin reserv.

Vattnet får dock inte stiga upp till innerkrukan. Täck gärna jorden med mossa, det är vackert och den håller jorden fuktig. Ingen näring behövs nu.

Får man hugga ner en gran i skogen?

Du får inte hugga julgranen hur du vill om det inte är din egen mark. Men om du har markägarens tillstånd går det bra. En gran som har huggits ner utan lov kan leda till att du döms för stöld eller snatteri. I Skogsstyrelsen register kan du se vem som äger ett visst skogsområde.

Hur länge håller en gran i kruka?

Hur länge de håller är svårt att säga, men vanligtvis några veckor inomhus. Ett uppvärmt förråd låter som en bra placering efter nyår. Är det milt väder och du plantera ut den hyfsat tidigt på våren. Lycka till!

Hur länge varar en gran?

Hur gammal kan en gran bli? Hur snabbt växer dem? Fråga Vi har en gran på gräsmattan som är ca.7 m. hög. Vi undrar hur gammal den kan vara. Hur gammal kan en gran bli? Hur snabbt växer dem? Svar Hej Ane. Granen är troligtvis ca 20 år gammal, men det är mycket ungefärligt eftersom tillväxten kan variera mycket beroende på hur gynnsam växtplatsen är.

Hur länge ska granen vänja sig?

Om du hugger den själv – Transport Granen kan transporteras oskyddad endast korta sträckor (under ca 10 km) på t.ex. biltak. Särskilt vid kallt väder bör granen skyddas mot vinddrag genom att packa in den i t.ex. plast. Granen måste vänja sig vid värmen Om granen är frusen, bör den tinas upp långsamt före man placerar den i foten.

En bra upptiningsplats är ett svalt utrymme med några plusgrader. I norra Sverige kan det skilja 40 grader mellan utomhus- och inomhustemperatur (-20 till +20). En gran som utsätts för detta i ett steg riskerar att barra tämligen snabbt. Placera inte granen för nära element, kaminer eller andra värmekällor.

Låt granen tina långsamt i ett par dygn så att rotändan hela tiden står i ett vattenämbar. Om man inte har tillgång till ett svalt utrymme, kan man ta in granen i t.ex. tvättrummet. Rotändan placeras i ett vattenämbar och barren duschas genast med kallt vatten och på nytt efter ett par timmar.

 • Efter ca 8 timmar är granen färdig att sättas i fot.
 • Placering av granen i foten Skaka av döda barr.
 • Ontrollera rumshöjden och korta av granen vid behov.
 • Även om granen inte behöver kortas av så bör den ändå få en ny snittyta genom att ta bort några centimeter av rotändan.
 • Man skall inte avlägsna bark från rotändan, utan granen bör rymmas i foten som sådan.

Här har de som köper en nordmannsgran (kungsgran) ofta ett problem. De är ju odlade under optimala förhållanden och är ofta mycket tjocka i rotändan (elefantfot). Våra standard-julgransfötter kan vara för trånga för dessa, vilket innebär att man tvingas “snickra” lite på rotändan för att få ner den i foten.