Hur Stor Är Världens Största Svamp?

13.03.2023 0 Comments

Hur Stor Är Världens Största Svamp
Kolla svaren nedan. Längst ner står även svar på bonusfrågorna. Fråga 1 Vilken kung har Karl-Johanssvamp har fått namn efter? Foto: Wikimedia Svar: Kung Karl XIV Johan Stensopp eller karljohan är en ätlig svamp som förekommer i både löv- och barrskog. Formellt är det en sopp. Den bildar mykorrhiza och är därmed beroende av värdträd. Den förekommer talrikt särskilt efter varma somrar och är en god matsvamp, som med fördel kan torkas på grund sin starka smak och arom.

Det latinska namnet betyder ungefär “ätlig klump”. Svampen växer bland annat i Nordamerika, nästan hela Europa från Skandinavien till Italien och stora delar av Asien. Stensoppen är Upplands landskapssvamp. I det gamla bondesamhället användes inte svamp som föda, utan bland annat som fnöske när man eldade.

Det var bara överklassen som tog intryck av den franska matkulturen där svamp ingick. Kung Karl XIV Johan tog med sig sina franska vanor hit och introducerade den ädlaste matsvampen i Europa. Svampen som tidigare kallades stensopp fick därefter heta karljohan. Foto: Wikimedia Fråga 2 Vilken är världens största organism? Svar: Honungsskivling Världens största kända svamp sträcker sig nästan nio kvadratkilometer. Men det mesta av den döljs i marken. Mycel består av ett månggrenat nätverk av trådlika så kallade hyfer som växer under jorden eller till exempel i ruttnande eller levande träd.

Svampens fruktkropp ovan jord är endast den sporbärande delen av svampen. Den största kända svampen finns i delstaten Oregon i USA och är en sorts honungsskivling. Enligt vissa uppskattningar väger den totalt 605 ton. Dock är det oklart om alla delar av mycelet är sammanlänkade. Fråga 3 Hösten 1952 växte något fram som inte ens stenläggningen på gatan kunde stå emot.

Vad var det för svamp? Svar: Jätteröksvamp Jätteröksvampens fruktkroppar har en enorm växtkraft, på två dygn kan den öka sitt omfång med 48 cm. Den är inte helt vanlig, men trivs ända från Skåne till norr om Uppsala, möjligtvis ända upp till Sundsvall.

Den gillar kalkrik mark, där det finns näring. Den är vanligast i trädgårdar och parker men växer också på åkrar och ängar. Och då gärna intill en trädgård. Oavsett var så imponerar den när den visar sig ovanför markytan. Som alla andra röksvampar är jätteröksvampen ätlig så länge köttet är vitt och smaken anses påminna om kalvkotletter.

Läs om spöksvampen från 1952! Den rekordstora jätteröksvampen som hittades i spanska ambassadens trädgård på Djurgården. Foto: K. Jaederfeldt. Fråga 4 Hur mycket kan vara en dödlig dos av vit och lömsk flugsvamp? Lömsk flugsvamp i olika åldrar. Foto: Wikimedia Svar: 50 gram Det huvudsakliga giftet i lömsk flugsvamp är amatoxin, arten anses vara en av världens giftigaste svampar. Giftet angriper främst njurar och lever, och kan leda till döden om vård inte kan sättas in snabbt.

Svampen kan lätt förväxlas med bl a den ätliga grönkremlan, då svamparna uppifrån sett kan vara väldigt lika. Det finns fler svampar i andra länder som liknar vit och lömsk flugsvamp. En förväxlingsvamp är paddy straw mushroom, halmslidskivling på svenska, som finns rikligt i sydostasien och är en risk för personer från exempelvis Thailand som kommer hit och plockar.

Kännetecken: Lömsk flugsvamp har strumpa och ring (den senare kan dock falla av). Hatten är vanligtvis grönaktig med mörkare trådar samt vita skivor och vitt sporpulver.Svampen växer företrädesvis under ekar, bokar och hassel. Fruktkropparna växer normalt fram under sensommar till tidig vinter. Fråga 5 Vilka påståenden är felaktiga? Svar: Alla! Läs mer här!

Vilken är den farligaste svampen i världen?

Svampgift kan döda en människa – – Svampar är mycket framgångsrika i underjorden. Att de enklare nedbrytarsvamparna evolverat till mykorrhiza betyder att de har utvecklat en massa försvar och blivit ganska bra på det, säger Håkan Wallander. Några av kemikalierna i svamparnas försvarsarsenal tillhör de giftigaste ämnen vi människor kan få i oss. Hur Stor Är Världens Största Svamp Lömsk flugsvamp kallas för världens giftigaste svamp. De allra farligaste svampgifterna är amatoxiner, som finns i bland annat vit och lömsk flugsvamp. Det är ytterst starka cellgifter, som stänger av cellernas syntes av mRNA – en del av arvsmassan som styr produktionen av proteiner.

Hur gammal är svamp?

Svamparna är inga växter. De vanliga svamparna är faktiskt djurens närmaste släktingar. Vissa mögelsorter och slemsvampar är dock inte ens släkt med de vanliga svamparna utan helt egna grupper. Det finns cirka 100 000 beskrivna arter av svampar, men det totala antalet är mycket större.

Hur många ätliga svampar finns det i världen?

Forskare vet inte exakt hur många olika sorters svampar det finns, men de tror att det finns mer än 70 000 sorter. Svampar kan vara ätliga och oätliga, och vissa kan vara riktigt giftiga. En populär matsvamp heter kantarell.

Hur stor kan en röksvamp bli?

Jätteröksvamp, Langermannia gigantea Ett rekordexemplar av jätteröksvamp hittades nyligen på spansk mark på Djurgården i Stockholm och samlades in till Naturhistoriska riksmuseet. Det var inne på Spanska ambassadens område och den hittades av Elinor Granqvist med fl.

 • Av ambassadpersonalen.
 • Svampen mätte på fynddagen 27 juni 1997 70 cm i diameter och var 50 cm hög.
 • Vikten var drygt 10 kg.
 • Med dessa mått har den svenskt svamprekord i diameter.
 • Det tidigare rekordet innehades av “Jätten från Vinninge”, en jätteröksvamp som hittades i Skåne år 1909.
 • Denna mätte 60 cm i diameter, men vägde hela 14 kg.

Jätteröksvampens fruktkroppar har en enorm växtkraft. I “Svampar” av Waldemar Bülow (Lund 1917) står det att svampen i början av sin tillväxt växer med mer än 20 000 celler per minut. På två dygn kan den öka sitt omfång med 48 cm. På Naturhistoriska riksmuseet finns ett exemplar insamlat 16 september 1952 på Odengatan i Stockholm under trottoaren nära kyrkan vid Birger Jarlsgatan.

 1. Den hade sådan kraft i sitt växande, att den lyfte stenläggningen.
 2. Det var kanske en och annan förbipasserande som trodde att det var ett spöke på rymmen från kyrkogården.
 3. Som alla andra röksvampar är jätteröksvampen ätlig så länge köttet är vitt (innan sporerna börjat mogna).
 4. Det sega skalet ska tas bort före tillagning.

Antonio Carluccio, som har en restaurang i London med svamprätter som specialitet, skriver i sin bok “Galen i svamp” (1989) att den bäst lämpar sig att skiva och fritera eller grilla. Han anser att smaken påminner om kalvkotletter! Biodlare kan torka jätteröksvamp och elda med den i rökpusten.

Vilken är Sveriges farligaste svamp?

De arter som står för de allvarligaste svampförgiftningarna i Sverige är vit flugsvamp, lömsk flugsvamp, toppig giftspindling och gifthätting.

Finns giftiga soppar i Sverige?

Ätliga eller oätliga soppar? – Det finns många goda matsvampar bland sopparna som t.ex. karljohan, smörsopp, grynsopp, brunsopp och blodsopp, En bra grupp för nybörjare eftersom det inte finns några dödligt giftiga soppar, men åtminstone fyra arter är giftiga: djävulssopp, falsk djävulssopp, purpursopp och rosensopp.

De är alla mycket sällsynta och giftet i dem är inte cellskadande men kan orsaka kraftigt illamående med magsmärtor, diarré och kräkningar. En enkel regel för matsvampsplockare är att undvika soppar med röda färger på fot och rör. Då missar du visserligen blodsopp som är en god matsvamp, men minimerar samtidigt risken att få med dig någon av de giftiga sopparna.

Några arter är oätliga på grund av besk eller bitter smak, som t.ex. gallsopp och bittersopp,

Är svamp ett djur?

Senast ändrad: 08 februari 2023 Jättekamskivling (Amanita ceciliae). Foto: Michael Krikorev Svampar är en viktig grupp – både ekologiskt och ekonomiskt. Genom att svampar bryter ner organiskt material cirkuleras näringsämnen genom ekosystemen. Flera kärlväxter skulle inte kunna växa utan svampar som bildar mykorrhiza-symbios med växternas rötter som på så sätt kan ta upp viktiga näringsämnen.

Andra svampar bidrar med medicin och mat, och är helt oumbärliga vid framställningen av bröd, vin och öl. Forskare delar upp levande organismer i olika riken, där växter och djur utgör två utav dem. Under en tid ansågs svampar tillhöra växterna, men idag vet vi att svampar utgör en alldeles egen evolutionär linje och faktiskt är närmare besläktade med djuren än med växterna.

I Sverige finns runt 10 000 arter, vilket gör svamparna till en av de artrikaste grupperna. Ta en promenad i skogen. Överallt finns det svamp, under fötterna, i de multnande löven, i rötterna på träden. Hattsvamparna som du ser på marken och tickan som växer på stubben utgör egentligen endast en liten del av hela svampen.

De är uppbyggda av miljontals av trådlika celler som kallas hyfer, Hyferna växer också som små trådar i marken – i ett gram jord kan det finnas 100 meter av svamparnas mikroskopiska hyfer. Hyferna bygger oftast upp ett nätverk av hyfer – detta kallas för mycel, Ett mycel kan vara mycket litet – t.ex.

bilda ett nätverk inuti en liten död fluga – eller så kan det räknas som den största och äldsta organismen i världen. I Oregon, USA växer en honungsskivling Armillaria ostoyae, som har mycel som är 965 hektar stort och uppskattas vara minst 2 400 år gammalt.

Är en svamp en frukt?

Råvaran: Svamp Råvaran: Svamp Hur Stor Är Världens Största Svamp Att svamp är något man skulle kunna skriva hela avhandlingar på är ingen överdrift. Som ett helt eget rike, vid sidan av växt- och djurriket, så finns mycket att berätta. Men här fokuserar vi på svampen som ätlig råvara. Det vi i dagligt tal kallar svamp (med fot och hatt) är egentligen en frukt.

Själva organismen består av mycel som lever under jord. Och den kan vara stor! Den största svampen man känner till är en Mörkfjällig honungsskivling som växer på 8,9 km²i Malheur National Forest i USA! Men åter till matsvampen. Av över 10 000 sorters svamp så finns över 100 sorter bra matsvampar i Norden.

Allt från soppor, musslingar och kremlor – men mest kända är nog ändå champinjoner och kantareller. I Sverige äter vi ca 9000 ton färsk och 8000 ton konserverade champinjoner, och med sin milda smak passar den till det mesta. Den vanliga vita Champinjonen är vanligast, men även Kastanjechampinjon (som ibland kallas Skogschampinjon) brukar finnas i butiker.

Varför åt man inte svamp förr?

Svensk matsvamp – en ganska ny historia I våra dagar är det många svenskar som gärna utforskar vad svampskogen har att erbjuda. Annat var det förr. I det gamla bondesamhället ansågs svamp oftast inte duga som människoföda. Att människan har ätit svamp under mycket lång tid råder det inga tvivel om. Hur Stor Är Världens Största Svamp Gunnar Wetterberg är författare, historiker och svampälskare. – Sannolikt är matsvamp en ganska ny historia i Sverige, säger Gunnar Wetterberg, historiker, författare, Södramedlem och känd som en av experterna i tv-programmet Fråga Lund. Linné, som grundligt undersökte hur man kunde använda olika växter, tittade också på svampar.

Den enda svamp han rekommenderade folk att äta var blodriskan. Linnés avvaktande hållning gentemot svampen är ganska typisk för den tiden. I det svenska bondesamhället fanns en utbredd misstänksamhet mot svamp. Folkliga benämningar som “paddehattar” och “kärringafisar” var vanliga. Sverige och svenskarna skulle dock komma att påverkas av omvärlden.

I finska kriget 1808-09 mellan Sverige och Ryssland togs en del ryska krigsfångar som hade andra vanor än vi själva. – De plockade bland annat svamp i skogen och åt, säger Gunnar. Det gjorde svenskarna mycket förbryllade. Ryssar och även finnar har för övrigt en svampkultur som går långt utanför vår egen.

De är imponerande duktiga och plockar och äter en mångfald av svampar. Även i den italienska och franska matkulturen användes en del matsvamp, något som påverkade oss genom vår förste Bernadotte, Karl XIV Johan, som blev svensk och norsk kung 1818. – Karl Johan var mycket förtjust i det som på den tiden kallades rörsopp och som idag heter stensopp eller just karljohansvamp, säger Gunnar.

Det är den svamp jag själv tycker allra mest om. Kungens vurm för svamp satte igång något och påverkade matvanorna i åtminstone de högre samhällsskikten. Hur Stor Är Världens Största Svamp Senare under 1800-talet började en del svenska botaniker och biologer intressera sig för svamp. – I mitten av 1800-talet genomfördes kampanjer för att få folk att äta mer svamp, berättar Gunnar. I sin bok Svälten beskriver Magnus Vesterbro hur svamppropagandan drog igång, men att människor trots hungersnöden inte åt svamp i någon större utsträckning.

Runt sekelskiftet tog borgerskapet i städerna svampen till sig på allvar. I den hittade de något nytt och spännande för sin matlagning. Det fick till följd att bönderna började plocka svamp i skogen för att sälja på torget, men sällan för att äta själva. – Så sakteliga började svampvanorna att tränga ned till mer vanligt folk, säger Gunnar.

Min egen farmor var född 1895 och tillhörde nog den första generationen som på allvar började utnyttja svampen. Hon var alldeles fenomenal och behärskade 30-40 ätliga svampar. Men det har varit segt och det gamla sitter fortfarande i hos många. De flesta är nog fortfarande skeptiska till allt annat än kantareller.

Själv plockar Gunnar gärna kremlor, något som han gärna rekommenderar fler att göra. – Kremlor är enkla och det finns många olika, säger han. Det är egentligen bara att smaka försiktigt på dem i skogen om man är osäker på vilken kremla man har framför sig. Smakar det milt och sött är det bara att ta hem och tillaga, men är smaken skarp och brännande är svampen oätlig eller giftig.

Så vill man ha något mer än bara kantareller och trattisar är kremlorna ett lämpligt nästa steg.

Finns drog svampar i Sverige?

I Sverige är de mest använda svamparna toppslätskivling (Psilocybe semilanceata) och ringslätskivling (Psilocybe cubensis). Svampar med psilocybin eller psilocin är narkotikaklassade i Sverige och ingår i förteckning I.

You might be interested:  Hur Länge Kan Soppa Stå Framme?

Finns det magiska svampar i Sverige?

Prenumerera på Forskning & Framsteg! – 10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap. Beställ idag Finns det då något sätt att känna igen de giftiga svamphattarna? Borde de inte ge sig till känna på något sätt för att ha nytta av sitt gift? Den frågan undersökte en brittisk-kanadensisk forskargrupp för några år sedan.

 1. De valde ut 500 svampar och analyserade lukt, smak och färg för att se om giftsvamparna hade några gemensamma egenskaper.
 2. Forskarna kunde slå fast att färgen inte hade någon som helst koppling till giftighet.
 3. Det kommer kanske inte som någon överraskning för erfarna svampplockare – den goda mandelkremlan är nästan lika röd som röd flugsvamp.

Men varför har då många hattar så fantastiska färger? Detta är lite av ett mysterium. Skulle de starka färgerna kunna vara ett sätt att locka till sig djur? Nja, färgstarka svampar har som regel vindspridda sporer. Svampar som behöver ätas upp för att få sina sporer att spridas använder i allmänhet dofter för att locka djur.

Men visst kan det vara ett plus för de flesta hattarna att bli uppätna även om det bara händer då och då. Hattarnas funktion är att sprida sina sporer, oavsett hur det görs. Det skiljer dem från svamparnas underjordiska nätverk som inte “vill” bli uppätna. En sak som faktiskt utmärkte giftsvamparna i den brittisk-kanadensiska studien var att de oftare hade en distinkt och oangenäm doft.

Att lukta och smaka illa skulle kunna vara ett sätt att signalera sin giftighet till de viktiga målgrupperna, framför allt små djur som jobbar i mörker och navigerar med hjälp av luktsinnet. Betyder detta att även vi människor skulle kunna avgöra på doften vad som är en giftig svamp? Den legendariske svampkännaren Bengt Cortin ger följande råd i Svampplockarens handbok från 1937: “Undvik som regel svamp med brännande smak och vidrig lukt.” Kanske var detta en tumregel för Bengt Cortin själv när han smakade sig igenom drygt 500 svenska arter.

 • En imponerande siffra med tanke på att bara omkring 100 räknas som bra matsvampar.
 • Listan på giftsvampar har vuxit sedan Cortins tid eftersom man har upptäckt att fler svampar innehåller gifter.
 • Det gäller bland annat gifthätting som han felaktigt klassade som en matsvamp.
 • Men förmodligen smakade han så lite att han inte blev märkbart sjuk.

Ofta skrev tidningarna om Bengts bravader när han testade någon ny art. Det här är dock inget att rekommendera – att smaka och lukta sig fram kan ge viss vägledning men det är ett mycket riskabelt tillvägagångssätt. Långtifrån alla giftiga svampar smakar eller luktar illa. Hur Stor Är Världens Största Svamp Illustration av den lömska flugsvampens tillväxtstadier. Har du ätit en tugga av den så gäller det att få behandling i tid. Bild: Getty images Ett exempel på att smaken inte ger någon tillförlitlig vägledning kan man hitta i en svampbok från 1935. Där beskrivs röd flugsvamp ha “utsökt vildfågelsmak” och den klassas faktiskt som en trestjärnig matsvamp.

Röd flugsvamp betraktades sedan länge som en giftsvamp men vid den här tiden ansåg vissa svampkännare att den hörde till de ätliga svamparna, om man bara förvällde den. Bengt Cortin nämnde ofta röd flugsvamp som giftig men även som “rätt god” som ingrediens i en omelett. I dag är röd flugsvamp urtypen för en giftsvamp.

Hur går detta ihop? När svampentusiasmen växte under 1900-talets första hälft spreds ofta uppfattningen att allt går att äta om man bara förväller det. Numera vet vi att det inte fungerar eftersom många gifter inte förstörs vid kokning och att vattenlösliga gifter inte helt försvinner även om man förvällt svampen flera gånger.

Förvälld röd flugsvamp är inte alls nyttigt, men eftersom symtomen inte visar sig direkt kan man tänka sig att den som mådde illa dagen efter inte kopplade ihop det med svampen. På vit flugsvamp hade det däremot aldrig gått att göra omelett mer än en gång. En enda hatt av vit eller lömsk flugsvamp kan som sagt vara dödlig, medan en frisk vuxen sägs kunna klara upp till tio röda flugsvampshattar med livet i behåll.

Vikingarna kastade i sig flugsvamp för att hamna i ett vilt bärsärkatillstånd det är lätt att se det framför sig! Denna bild har en nästan oemotståndlig lyskraft, och den har levt i över tvåhundra år trots att den helt verkar sakna historisk grund. En bra skröna blir helt enkelt odödlig.

 1. Ursprunget verkar vara en uppsats av Samuel Ödmann, professor vid Uppsala universitet i början av 1800-talet.
 2. En säregen sida hos denna professor var att han efter en besvärlig feberfrossa (kanske malaria) i fyrtioårsåldern blev paniskt rädd för kyla och luftdrag, så till den grad att han aldrig lämnade sitt rum, och sällan sin säng.

I brist på egna resor hängav han sig åt att läsa reseskildringar från jordens alla hörn, som han översatte, sammanfattade och återgav i ett fyrtiotal böcker. En av dem handlar om de flugsvampsätande korjakerna i östsibiriska Kamtjatka, och förmodligen hämtade han inspiration härifrån när han lade fram teorin att de nordiska vikingarna skulle ha ätit flugsvamp för att försätta sig i bärsärkaraseri.

 • I boken Flugsvampen och människan går författaren Ole Högberg noga igenom de historiska beläggen för denna teori och konstaterar att inga av de gamla sagorna eller runstenarna ens nämner svamp.
 • Det verkar också orimligt att vikingarna inför en strid skulle vilja äta något som ofta leder till krampanfall.

Däremot är det väl dokumenterat från 1600-talet att flera sibiriska urfolk berusade sig med flugsvampar. Det ingick i en naturreligiös åskådning att den som åt flugsvamp fick möta flugsvampsfolket. Man mötte då andar som till det yttre liknade flugsvampar, och andarna var lika många som det antal svampar man ätit.

 • Flugsvamparna åts ceremoniellt men också till fest.
 • Då kunde den som inte fått tag på några svampar vänta utanför dörren och samla upp festdeltagarnas urin.
 • Vätskan innehöll nämligen lika mycket hallucinogena gifter som svampen, utrensat av njurarna.
 • Den som sparade sin egen urin kunde få fem svampar att räcka till ett veckolångt rus, enligt skildringar från besökare hos olika sibiriska folkgrupper.

Det berusande ämne de då fångade upp kallas muskimol, och detta ämne dödar också flugor. Flugsvampens tidigaste användning var just som flugdödare. Då hackade man upp svampen i mjölk som ställdes fram på fat. Att flugsvampsgiftet får stark verkan på flugor kan ha att göra med flugornas storlek och att de snabbt får i sig en större dos än människor. Hur Stor Är Världens Största Svamp På senare år har det forskats allt mer om möjliga terapeutiska effekter av psilocybin, en hallucinogen substans som finns i vissa svampar. Bild: Getty images En mer populär substans än flugsvamparnas muskimol är psilocybin, som har vandrat länge vid mänsklighetens sida.

 • I det gamla Egypten kallades psilocybinsvampar för “gudarnas kött” och vissa urfolk i Mellanamerika kallade dem “gudarnas söner”.
 • Egyptiska hieroglyfer visar människor som dansar kring något som ser ut som svampar, och i Mexiko och Guatemala har femtusenåriga “svampstenar” hittats, som är avbildningar av psilocybinsvampar i sten.

De spanska erövrarna krossade så mycket de kunde av Latinamerikas svampkulturer, som de såg som ett hot mot kyrkans makt, men de lyckades inte helt och hållet. I vissa latinamerikanska ursprungsbefolkningar används svamparna än i dag, framför allt för att nå andlig utveckling eller som läkemedel.

 • Under 1960-talets hippievåg blomstrade LSD och psykedeliska svampar, vars effekter påminner om varandra.
 • Psykedeliska svampar är samlingsnamnet på alla svampar som innehåller psilocybin, en hallucinogen substans som påverkar medvetandet.
 • De kallas också magic mushrooms eller psilocybinsvampar.
 • Såvitt vi vet i dag förekommer substansen i närmare 200 olika svampar.

I Sverige finns omkring tio arter av “magiska svampar”. Den mest välkända är toppslätskivling, en tunnfotad oansenlig svamp som dyker upp här och var på näringsrik mark, till exempel i gräsmattor. LSD utvanns till en början ur ämnet ergotamin, som finns i svampen mjöldryga.

 1. Det är en parasitsvamp som bildar svarta horn på sädeslag som råg.
 2. Numera framställs LSD syntetiskt.1970 beslutade amerikanska myndigheter att LSD och psilocybin skulle kategoriseras in bland de farligaste drogerna, tillsammans med bland annat heroin och ecstasy.
 3. All forskning om psilocybinets terapeutiska effekter inom psykiatrin stoppades.

Under flera årtionden var det tabu i forskarvärlden att studera psilocybin, men under 2000-talet har detta tabu börjat luckras upp.

Är magiska svampar olagligt i Sverige?

I Sverige är det olagligt att plocka, inta och sälja psykedelisk svamp.

Är Äggsvamp ätlig?

Kan man äta jätteröksvamp? /Bettan Hej Bettan! Jo, visst kan man äta jätteröksvamp! Alla röksvampar och äggsvampar är ätliga så länge de är vita och fina rakt igenom. Och när man skär igenom dem ser man också att de verkligen är röksvampar och inget annat.

 1. Exempelvis kan en nyuppkommen och outslagen flugsvampsknopp se ut som en röksvamp.
 2. Men då man skär igenom en sådan fruktkropp på längden ser man tydligt fot och skivor.
 3. Svår att förväxla Andra runda svampar, som dock inte är helt vita inuti, kan vara olika slags tryfflar, rottryfflar (svarta inuti) och stinksvamp (häxägg med flera olika strukturer) och de är inte alltid ätliga.

Rottryfflar är svagt giftiga. Men en utvuxen jätteröksvamp kan knappast förväxlas med någon farlig eller oätlig svamp. Den ovanliga läderbollen sägs vara lik, men den har jag aldrig själv hittat. Stekt i skivor Jag har ingen större erfarenhet av att äta jätteröksvampen, men jag har stekt den i skivor vid något tillfälle.

En person jag känner som ätit den mera regelbundet brukar skiva den i smörgåstjocka skivor och steka skivorna i smör tills de får fin färg. Salt och peppar som krydda. Det går åt en hel del smör, det är också min erfarenhet, men smör är ju gott till svamp :). Vi har haft uppe jätteröksvampen i ett annat sammanhang tidigare på Corren Mera ( http://www.corren.se/mat-dryck/svamp/Default.aspx?articleId=4962766 ) och slutet på den historien finns även publicerad som en månadsnotis i februari 2009 på Linköpings svampklubbs hemsida ( http://www.svampklubben.org/feb2009.html ).

Hoppas att din jätteröksvamp ska smaka bra! Hälsningar Magnus Källberg

Hur smakar röksvamp?

röksvamp – Birgitta Höglunds mat

 • Nu är det härliga tider för oss som tycker om att hämta maten ute i skogen.
 • Frisk luft i mängd, motion på samma gång och helt gratis är det dessutom att plocka svamp.
 • Jag har ett ställe med fina röksvampar, precis rätt tid för dem nu, här i Jämtland.
 • En mild och krämig svamp som i den här salladen får dra åt sig god smak av bacon och örter.

Ugnstorkade plommoncocktailtomater ger en riktigt god syra till det feta köttet. Recept på dem finns, Jag har en väldigt fin örtodling på balkongen, som växt och frodats denna varma sommar. Den Syd-Afrikanska Löken är mycket god med tydlig vitlökssmak. Så här ser blomman ut, lökbladen syns bakom tallriken här ovan.

 1. Det går förstås bra med purjolök eller gräslök i salladen om Du inte har turen att ha en likadan.
 2. Dessert blev det också denna fina sensommardag på balkongen.

Några färska Skogshallon fick följa med från skogspromenaden. Underbart med lite grädde till.

Är all röksvamp ätlig?

Förväxling – Vårtig röksvamp kan främst förväxlas med gyttrad röksvamp vilken saknar vårtor men som också är ätlig. Övriga röksvampar är ätliga så länge de är unga och fruktkroppens kött är vitt. Risk för förväxling med små outvecklade knoppar av vit flugsvamp (mycket giftig) och stinksvamp (oätlig).

Vilken svamp kan man dö av?

Mycket giftiga svampar – Cellskadande gifter kan ge livshotande skador på inre organ och finns hos ett par arter, flugsvampar och spindlingar. Gifterna kan ge lite olika besvär beroende på vilken svamp det är fråga om.

Orangebrun giftspindling eller toppig giftspindling kan ge livshotande skador på njurarna. Besvären kommer inom tre till sju dygn och består av brännande törst, huvudvärk, trötthet, frossa, muskelvärk och ont i magen.

Gifthätting, lömsk flugsvamp och vit flugsvamp innehåller gifter som kan ge skador i tarmkanalen, njurar och lever. Besvären brukar börja efter 8 till 24 timmar och består av ont i magen och vattentunn diarré. De här svamparna kan ge en livshotande förgiftning.

Andra svampar som innehåller det farliga cellskadande giftet är lömsk biskopsmössa, stenmurkla och mössmurkling. Besvären kommer efter 5 till 8 timmar och består av symtom från mage och tarm, yrsel, matthet, svettningar, talsvårigheter och balanssvårigheter.

Hur mycket kostar magiska svampar?

Psilocybin Psilocybin – svamprikets magi 1.Sammanfattning Jag har undersökt giftverkan från psilocybin, som är det gift som återfinns i många “magiska svampar”. De hallucinationer som giftet orsakar ger färg åt en grå och tråkig vardag för de som avsiktligt äter svamparna.

Det är också en utbredd uppfattning att det är ganska ofarligt att äta dessa svampar, vilket verkar bekräftas av att användningen av svamparna som drog är vidspridd och att det ändå inte finns mer än ett enda bekräftat dödsfall där svamparna varit orsak. Giftet ger inte några bestående skador på människokroppen, men en resistens byggs snabbt upp vilket leder till att man hela tiden behöver större doser.2.Inledning2.1Bakgrund Då jag var liten var orden knark och narkotika omgivna av en svart, ondskefull skugga.

Alla som knarkade dog en smärtsam död och levde innan det ett liv i total misär. Alkohol var inte lika illa, men den bild som målats upp för mig av skador och biverkningar var ändå tillräckligt svart för att få mig att vända mig åt andra hållet så fort någon föreslog att det kunde vara kul att dricka några droppar.

 1. När jag nu har växt upp har jag sett att den bild jag hade då jag var liten inte helt stämmer överens med verkligheten.
 2. Jag har träffat många människor som både dricker alkohol regelbundet och använder narkotiska preparat lika regelbundet, och de ser ut att må minst lika bra som jag själv gör.
 3. Något som verkar vara väldigt populärt bland studenter och många andra yngre människor är “magiska svampar”.

Jag har hört mycket om användandet av svampar som berusningsmedel, men jag känner inte till så mycket om hur giftet i svamparna verkar på kroppen. Eftersom jag har människor i min närhet som jag bryr mig om och inte vill att de skadas som äter “magiska svampar” ibland känns det viktigt att känna till hur de påverkas av det de stoppar i sig.2.2Syfte Syftet med det här arbetet är att ta reda på varför man väljer att frivilligt äta en svamp som klassas som dödligt giftig, och dessutom att ta reda på vilken effekt giftet har på människokroppen.2.3Metod Jag har framförallt letat information på Internet, eftersom jag räknar med att den är mest omfattande och nyligen uppdaterad.

You might be interested:  Hur Tar Man Död På Maskrosor?

Dessutom har jag gjort en intervju med en person som regelbundet använder “magiska svampar” och som umgås med andra som har liknande erfarenheter.3.”Magiska svampar”3.1Vad är “magiska svampar”? När man pratar om “magiska svampar” eller “magic mushrooms” på engelska (ofta förkortat “shrooms”) menar man oftast svampar av släktet psilocybe, som är artrikast (ca 190 arter ) och vanligast att man odlar hemma.

De andra svampar som kan räknas bland “magiska svampar” är arter ur släktena agrocybe, conocybe, copelandia, galerina, gymnopilus, inocybe, panaeolus och pluteus.3.2Är “magiska svampar” knark? Knark är en slangbeteckning för narkotika. “Narkotika är ett samlingsbegrepp för “illegala”, ofta skadliga, substanser vars syfte är att framkalla eufori, styrka, vidgat medvetande, sexuell lust (se afrodisiakum) eller dylikt hos brukaren.

 1. Substanser narkotikaklassas av Läkemedelsverket.
 2. Legaliteten beror på användningsområdet.
 3. Många narkotikaklassade preparat används legalt inom sjukvården för att bota eller lindra sjukdomar, men är illegala för privatpersoner att handla med eller bruka på egen hand.” Idag är det olagligt att inneha och förmedla magiska svampar om de är tillredda på något sätt.

Däremot hamnar man inte i fängelse för att man råkat plocka dom då man varit ute och plockat matsvamp.”Som narkotika enligt narkotikastrafflagen skall även anses, svamparna Psilocybe semilanceata (toppslätskivling) och Psilocybe cubensis. Detsamma skall gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.” Betydelsen av narkotika verkar vara att det är olagligt att använda och distribuera bland privatpersoner utan särskilt tillstånd.

 • Alkohol är mycket mer skadligt för kroppen än vissa typer av narkotika, och alkoholrelaterade skador är den vanligaste dödsorsaken för medelålders män i Sverige.
 • I USA har man försökt att klassa alkoholen som illegal med följden att den amerikanska maffian växte fram.
 • I Sverige försökte man ransonera tillgången på alkohol med motboken (1917-1955) då man såg alkoholens skadeverkningar,

Eftersom försök att begränsa alkoholens tillgänglighet inte fungerat har myndigheterna i Sverige legaliserat denna drog och monopoliserat distributionen för att kunna använda intäkterna till att betala delar av de kostnader som uppstår i sjukvården på grund av alkoholens bruk.

 1. Jag tycker att det verkar vara så att det inte är skadan som tillfogas av att använda en drog som bestämmer om den är illegal, utan droger som är illegala verkar vara sådana droger som inte har blivit socialt accepterade.
 2. Däremot verkar allmänhetens uppfattning stå över lagen, och jag undrar om det innebär att svampar från släktet psilocybe kommer att säljas på systembolaget i framtiden? Det är naturligtvis omöjligt att svara på just nu, men om användandet av “magiska svampar” blir lika accepterat som användandet av alkohol verkar det vara fullt möjligt.

Hur är då acceptansen bland allmänheten för “magiska svampar”? Det hade naturligtvis varit intressant att göra en enkät för att undersöka detta närmare. Jag nöjde mig med att fråga ett dussintal personer på universitetet, på mitt jobb och några av mina vänner runt om i landet.

 • De flesta verkade vara beredda att “prova på” för att stilla sin nyfikenhet om hur det känns att få hallucinationer.
 • Det var inte någon av de jag pratade med som ifrågasatte om det var lagligt eller ej.
 • Däremot fanns det en stor skepsis mot kemiska droger, som LSD och amfetamin.
 • Jag har dragit slutsatsen att många är mer öppna för att äta dessa svampar eftersom de växer naturligt runtomkring dem.

Attityden verkar vara att om det växer i naturen är det nog inte lika farligt som de där vita pillren som någon “galen vetenskapsman” skapat i ett laboratorium.4.Intervju Jag har intervjuat en person som har ganska stor erfarenhet av droger i allmänhet och även av svampar.

Dessutom umgås den här personen med andra personer som använder svamp mer eller mindre regelbundet. Syftet med intervjun var dels att få reda på vilken effekt “magiska svampar” har på medvetandet, och dels att försöka få en liten inblick i varför och hur ofta man använder svamp som drog. Nedan följer en sammanställning av vårt samtal.

Har du testat andra droger än “magiska svampar”? -(skrattar) Ja, jag har nog prövat det mesta, utom heroin. När åt du “magiska svampar” första gången? -Jag var runt 16 år, det var på sommaren. Det var jag och 3 andra kompisar. Vilken skillnad är det på effekten av LSD och svampar? -Det är stor skillnad om man jämför med slättoppskivling, men det finns ju svampar som är nästan lika starka som LSD.

Men grundskillnaderna är att på LSD blir trippen så stark att man inte kan förstå skillnaden mellan verklighet och hallisar, medan man förstår vad som är hallisar och overkligt när man ätit svamp. Får man en snedtripp på LSD är det i princip kört, men med svamp kan man resonera sig fram till ett trevligare sinnestillstånd.

Till exempel kan man få se blod som rinner nerför väggarna; med LSD tror du att det händer på riktigt och kommer inte på tanken att det bara är i ditt sinne, men med svamp ser du vad som händer och förstår att det inte är på riktigt så att du kan ta dig ur det.

 • Vilka svampar använder man? -Det är väl mest toppslätskivling och cubensis.
 • Cubensis växer inte fritt i Sverige, utan den odlar man.
 • Var hittar du toppslätskivlingen, och när hittar man den? -Gödslade marker, typ gräsmattor eller kohagar.
 • Högsäsongen ligger runt september till oktober, gärna precis efter första frosten slagit till.

Men svamp kan man ju odla hemma också. Det sköter nästan sig själv, och resultatet blir bättre och jämnare än om man plockar utifrån naturen. Det enda som är krångligt är att man ska ha sporerna sterilt om det ska ta sig bra. Mycket lättare att odla än cannabis, plus att man tjänar bättre.

Torkad svamp säljer man för runt 100kr/g, och det kostar nästan inget att odla. Tar man det till Kristiania byter dom rakt av mot holk. Hur mycket brukar du ta? -1-5 gram torkad svamp beroende på sort. Toppslätskiving skulle jag nog ta 2 gram av. Plockar man utifrån nån hage eller gräsmatta kan styrkan på svampen variera väldigt mycket.

Odlar man svampen själv är det lättare att säga precis hur mycket man ska ta. Är svamp ett substitut för andra droger, eftersom man kan plocka den gratis ute i markerna och på så vis kan tillgodose sig även då man inte har några pengar? -Nä fan, det är inte ett substitut, vissa föredrar svamp framför andra droger.

Det är ju roligare än holk. Varför är det roligare än hasch? -För att dels så är det ett större lyckorus i svamparna, mysiga hallisar, och man har alltid skitkul ihop med polarna. Det är mer som en fylla, man blir lite skev. Är svamp mer av en “uppåtdrog” än hasch eller är det bara annorlunda? -Det är mer uppåt, man får typ den känslan som när alkoholen börjar slå när man är lagomt berusad, fast hela tiden.

Det är faktiskt en riktigt rolig resa. Hur känns det att genomgå ett rus från svampar? -Det beror på, omgivningen är viktig, man måste känna sig trygg på platsen man befinner sig, man kan ta en lång promenad, eller åka till ett slott och bara sitta och njuta.

Man ska dricka mycket C-vitamin tillsammans med svampen så får man fetare och färggladare hallisar. Det förstärker verkligheten, så tycker man om djur ska man sätta sig på ett zoo till exempel. Man ska omge sig med det man gillar. Hur vanligt är det att använda svampar? -Finns det nån som säljer svamp så tar det slut direkt, så det är stor efterfrågan.

Det är rätt vanligt ändå.5.Verksamma gifter5.1Gifternas kemi Psilocybin och psilocin är de aktiva ämnena i många “magiska svampar”, framförallt i arterna från psilocybe-släktet. Psilocybin, vars kemiska struktur syns i bilden här till höger, är den stabila formen.

Då kroppen bryter ner psilocybin bildas psilocin som är mycket instabilt och snabbt bryts ner till beståndsdelar som inte är verksamma som gift. En del psilocybe-arter innehåller även baeocystin och norbaeocystin samt ett 30-tal andra ämnen, men dessa ämnen är inte lika potenta nervgifter som psilocin, eller förekommer i så liten mängd att de inte innebär någon risk,

Psilocin bryts ner och försvinner då man torkar svamp. Psilocybin är mycket mer stabilt och har hittats i torkad svamp som daterats till 115 år. Rent kemiskt är det enda som skiljer mellan psilocybin och psilocin att i psilocin har fosfatet (PO3) bytts ut mot en väteatom.

 • Baeocystin och norbaeocystin är också väldigt lika psilocybin, men där har metylgrupperna ersatts.
 • En annan känd kemikalie som har en väldigt liknande kemisk uppbyggnad som psilocin är LSD-25.Psilocin liknar väldigt mycket det kroppsegna ämnet serotonin, och det är därför det ger effekt på medvetandet.

Serotonin är en transmittorsubstans i nerverna och psilocin sätter sig på receptorerna 5-HT1A och 5-HT2A som används av serotoninet så att det blockeras.5HT1-A är en receptor som styr känslor och sinnesstämning.5HT2-A är en receptor som styr beteende, sinnesintryck och kärlsammandragningar.

 1. Roppen utsöndrar serotonin så att det fäster mot dessa receptorer och reglerar därmed kroppstemperatur, vakenhet, sinnesstämning och beteende.
 2. Vid regelbundet intag av psylocin anpassar sig kroppen efter att receptorerna blockeras och därför uppstår efter ett tag tolerans, dvs att man måste öka dosen för att få samma effekt.

Eftersom LSD fäster vid samma receptorer ger regelbundet intag av psilocin även tolerans mot LSD och vice versa. Psilocin är inte fysiskt beroendeframkallande. Däremot är det starkt psykiskt beroendeframkallande, och de som ofta använder psykedeliska droger beskriver gärna verkligheten som tråkig.5.2Effekt Omedelbart efter förtäring av svampen drabbas man ofta av illamående, vilket går över efter någon halvtimme.

Därefter vidtar de hallucinogena effekterna allt mer under någon timme, varefter de långsamt klingar ut. I likhet med andra hallucinogener verkar psilocin så att den påverkade personens tankar, känslor och sinnesintryck förskjuts från verkligheten i varierande grad. Det första som brukar förändras är synintryck, så att färger uppfattas annorlunda och lysande.

Därefter börjar man uppfatta ljud annorlunda och vid kraftigare förgiftning förlorar man kontrollen över musklerna så att ett tillstånd av temporär förlamning inträder. Eftersom känslor och vissa personlighetsdrag förstärks kan förgiftning i samband med depression eller psykisk sjukdom förstärka densamma vilket även kan bestå då giftet gått ur kroppen.

Personer som har anlag för t.ex. schizofreni kan även få detta sjukdomstillstånd utlöst av en psilocin-förgiftning. Även psykoser kan inträda. Avsiktlig förgiftning för att få uppleva nämnda hallucinationer avråds därför mycket starkt. Effekterna av en psilocin-förgiftning håller i sig ungefär 4-6 timmar beroende på mängd som intagits.

Så vitt man känner till ger inte giftet några bestående fysiska skador, men de psykologiska effekterna kan bli bestående.5.3Dödsfall För att ange hur dödliga ämnen är brukar man använda beteckningen LD50. Det står för den letala dosen för 50% av de som förgiftats, dvs då hälften av de försöksdjur man använder dör.

LD50 för LSD är 30 mg/kg. För psilocybin är LD50 280 mg/kg. Psilocybin är alltså mycket mindre farligt än LSD som har ungefär samma effekt, och trots att det är relativt vanligt med både avsiktlig och oavsiktlig förtäring av svamp som innehåller psilocybin finns bara ett enda dödsfall registrerat. Den normala dosen, 2 gram toppslätskivling, innehåller 10-20 mg psilocybin vilket innebär att man normalt måste överdosera med ett dussin normaldoser för att det ska ge en dödlig utgång.

En 22-årig man i Finistére, Frankrike, hade inga pengar och därför ingen tillgång till cannabis, som var hans vanliga berusningsmedel. Han hade under flera år plockat och ätit toppslätskivling (Psilocybe semilanceata). Därför gick han ut och hittade en kohage med en stor mängd av denna svamp.

 • Samtidigt som han plockade svampen åt han ett okänt antal råa.
 • Den plockade svampen tog han sedan med sig till några vänner som han träffade på en bar.
 • Där åt han ytterligare ett dussin svampar.
 • Fyra av vännerna lät sig sedan övertalas att koka te på 20-40 svampar som de fem sedan delade på.
 • Nedan följer en redogörelse för hur mycket svamp de åt eller hur mycket svamp-te de druckit och vilken verkan det gav.24-årig man, kom inte ihåg hur mycket te han druckit.

Kände sig bara smått berusad. Hade dessutom druckit några öl tidigare.20-årig man, drack en halv kopp te. Illamående och uppkastningar följt av ett euforiskt, berusat tillstånd. Han hade tidigare under dagen druckit sammanlagt 15 glas öl.20-årig kvinna, drack en kopp te.

Ände berusning ungefär en timme senare, därefter kramp i benen.36-årig man, drack en kopp te och åt 2-3 råa svampar. En timme senare kände han sig berusad och såg färgglada syner.22-årig man, åt okänt antal svampar och kan även ha druckit av det te som kokades. Efter 4 timmar oregelbunden andning, utan kontroll på kroppen (tillfällig förlamning).6 timmar efter de hade kokat te på svampen fick han muskelspasmer och föll i koma.

Hans vänner körde honom genast till närmaste sjukhus, men där fanns ingen akutmottagning och därför kördes han hem utan åtgärd.2,5 timmar senare var han fortfarande medvetslös och läkare kallades hem till honom. Då läkaren kom fram var mannen död.Undersökning av mannens döda kropp visade inga tecken på hälsoproblem.

 • Andra namn:
 • Byggnad: Hatt:Mörkbrun till beige. Hygrofan, bleknar
 • Skivor: Mörkt grå, går mot mörkbrunt.
 • Fot: 5 – 10 cm lång, < 0,5 cm grov.

Toppslätskivling, Liberty capvid torka.1 – 2,5 cm i diameter.Konisk, ofta med liten topp. Med ökande ålder blir kanten något inåtböjd.Urnupna.Svarta sporer.Ljus eller vitaktig. Övrigt: Blånar svagt vid tumning. Ingen särskild lukt. Smakar jordigt. Biotop: Gödslade marker, i högt gräs och hagar, ofta på gräsmattor.

 • Gärna i tätt växande tuvor.
 • Jag har hållit ögonen öppna efter denna svamp under hösten i Umeå, och hittade den till slut bara på ett enda ställe, nämligen på ersbodaanstaltens gräsmatta.
 • Smått ironiskt att det växer högar av narkotikaklassad svamp mitt under näsan på de som dagligen kämpar för att hålla anstalten fri från droger.
You might be interested:  Hur Länge Torka Svamp I Ugn?

Naturlig utbredning: Europa och norra Nordamerika. Gift: Psilocybin, baeocystin. Livscykel: 3-5 dagar efter sporsättning har mycelet hunnit växa till med ögat synlig storlek. Då temperaturen faller på hösten börjar svampen bilda fruktkroppar. Varje mycel skjuter nya fruktkroppar med 2-15 dagars mellanrum.

 1. 6.2Psilocybe cubensis
 2. Andra namn
 3. Byggnad: Hatt:Gulaktig eller vit mot brun-gult i mitten.
 4. Skivor: Grå-bruna, går mot svarta med åldern,

: Stropharia cubensis, Golden teacher1,5 – 9 cm i diameter.Konisk eller klockformad, breder ut sig med åldern. ljusare kanter.Vidväxta.Svarta sporer. Fot: 3,5 – 15 cm lång, 0,3 – 1,5 cm grov. Smalnar mot hatten. Ring. Övrigt: Blånar vid tumning. Biotop: Växer ofta direkt på komockor eller hästskit i hagar.

Var i Sverige finns mest svamp?

Hitta svampen! Att börja plocka svamp kan kännas som en hög tröskel att ta sig över, men med lite handfasta tips kommer du enkelt igång. Vi var ute med Helena Lindgren, svampkonsulent på Stolta Fjellan, som ger sina bästa råd för den som vill komma igång eller lära sig mer om svampplockning.

 1. Hur hittar jag svamp? Svamp finns nästan överallt och i många former, men de svampar som vi kallar för matsvampar hittas oftare i vissa typer av miljöer.
 2. Generellt är gammal skog med liten påverkan från exempelvis skogsmaskiner bäst.
 3. Men även i gräsmarker förekommer svampar som vi kan lägga i stekpannan.

– Många svenska svampböcker ges ut en bra bit norr om Skåne, då skrivs det ofta att kantareller växer i barrskog. Det stämmer i större delen av Sverige, eftersom Sverige till största delen består av just barrskog. I Skåne har vi en relativt hög andel lövskog och i exempelvis gammal, gles bok- eller ekskog som har en låg påverkan från skogsbruk, hittar man ofta många svamparter – bland annat just kantareller.

 • Ljusa skogsbryn och gläntor är ofta särskilt bra, säger Helena Lindgren.
 • Helena menar också att många begränsar sig i sitt svampletande genom att bara plocka svamp en kort tid under sensommaren eller hösten och dessutom bara på helger.
 • I Skåne kan vi plocka svamp nästan hela året.
 • Många svampar tittar upp så länge frosten inte är för ihållande och sen kommer bland annat vinterskivling och ostronmussling som växer hela vintern om vädret är gynnsamt.

De flesta är ute under helgen – om du har möjlighet att komma ut mitt i veckan så har du större chans att hitta svamp. Hur Stor Är Världens Största Svamp Svampkonsulenten Helena Lindgren inspekterar den oätliga men vackra svampen ametistskivling. Vad behöver jag för att plocka svamp? Tålamod är din bästa vän när du ska du lära dig svampar och svampplockning. Enligt Helena Lindgren är svampplockning inte en engångsgrej, utan något som du lär dig över tid – ögonen tränas på att hitta svamp och bra svampställen ju mer du är ute och du tränar samtidigt din artkunskap.

Utöver tålamod så behöver du lite utrustning: Svampbok Innan du plockar en svamp så bör du veta vad det är för art. Att skaffa sig en bra svampbok är en bra start, men kanske inte alltid tillräckligt för den som är ovan vid att vistas i naturen. – Jag tycker att den senaste upplagan från 2021 av Nya Svampboken har ett väldigt pedagogiskt upplägg, bra artbeskrivningar och nämner dessutom förväxlingsarter och hur man skiljer dem åt.

Sen tycker jag som svampkonsulent så klart att man bör gå en kurs – då har du möjlighet att ställa frågor och få tips som kanske inte står i böcker. Att gå med i en svampförening är också ett bra sätt att lära sig mer. Skånes svampförening heter Puggehatten.

 • Det finns några appar för artbestämning av svamp, och även Google Lens, men jag rekommenderar dem inte alls till nybörjare.
 • Det är stor felmarginal vilket kan ge fruktansvärda konsekvenser.
 • Niv och borste När du väl har hittat en svamp, artbestämt den och bestämmer dig för att ta med den hem vill du gärna grovrensa den från jord och kolla så att det inte är larver i den, på exempelvis en sopp skär du av den nedersta delen av foten för att se om det finns hål efter larver.

Då passar du också på att skära foten ren från jord och annat. Genom att göra detta i skogen sparar du mycket jobb med svampar som annars jordar ner varandra innan du kommer hem. – Om du vill ta med svampen hem för att artbestämma den så bör du däremot få med hela svampen – det kan finnas viktiga kännetecken längst ner på foten, förklarar Helena.

Det finns en uppsjö av varianter på knivar och borstar och alla hittar sin egen favorit. Helena visar en enkel, men modifierade, kniv med borste. – Jag brukar klippa av mina borstar för att göra dem styvare så att de effektivt tar bort jord och annat, tillägger Helena. Korg När du har plockat och grovrensat en svamp vill du lägga den luftigt för att svampen ska hålla sig hel och fin tills du kommer hem – till exempel en korg gör jobbet.

Förvaringen ska vara luftig även av hygieniska skäl. Helena Lindgren förklarar: – Plastpåse är det sämsta du kan lägga svamp i. Plastpåsen håller fukt och riskerar att bli rena bakteriehärden. Ofta när folk blir dåliga efter att ha ätit svamp, tror de att de har råkat plocka en giftig art.

Ofta handlar det istället om felaktig förvaring av svampen. Hellre fälla än fria Ät aldrig en svamp som du inte helt säkert på att du kan äta! Som nybörjare kan du dock lära dig ganska många arter på kort tid så länge du har tålamod och vet vad du ska titta efter. – Plocka inte svamp i klungor eller tuvor utan att kolla varje enskild svamp redan innan du lägger den i korgen.

Det kan gömma sig en annan art mitt i ett knippe trattkantareller. Ta gärna foton av svampar på plats i skogen när du känner dig osäker och fråga i en bra svampgrupp på Facebook, till exempel Svamp-klapp, uppmanar Helena Lindgren.

Tips: se kartan intill för att få tips på bra områden för svampplockning!Text & foto: Johan Larsson

: Hitta svampen!

Vilka soppar blir blå?

Kännetecken – Brunsoppen är en stor och kraftig sopp och hatten blir upp till 15 cm i diameter. Hatthuden är mörkt brun och klibbig i väta (ett bra kännetecken). Porerna är först vita, senare gulare och blånar ofta vid beröring. Foten är brunaktig, slät eller skrovlig, men saknar ådernät.

Är Gallsopp giftig?

Gallsopp – Tylopilus felleus

Hur Stor Är Världens Största Svamp Tylopilus felleus Foto: © Michael Krikorev Hur Stor Är Världens Största Svamp Tylopilus felleus Foto: © Michael Krikorev Hur Stor Är Världens Största Svamp Tylopilus felleus Foto: © Michael Krikorev Hur Stor Är Världens Största Svamp Tylopilus felleus Foto: © Michael Krikorev Hur Stor Är Världens Största Svamp Tylopilus felleus Foto: © Michael Krikorev Hur Stor Är Världens Största Svamp Tylopilus felleus Foto: © Michael Krikorev Hur Stor Är Världens Största Svamp Tylopilus felleus Foto: © Michael Krikorev Hur Stor Är Världens Största Svamp Tylopilus felleus Foto: © Michael Krikorev

En klassisk förväxlingssvamp till karljohan. Är troligen inte giftig men är mycket bitter i smaken och kan därför förstöra en hel anrättning.

Hur mycket flugsvamp är dödligt?

Vit flugsvamp och lömsk flugsvamp – Lömsk flugsvamp (Amanita phalloides) är sällsynt i Finland och förekommer bara på vissa håll i landet. Däremot förgiftas flera människor varje år av vit flugsvamp. Vit flugsvamp (Amanita virosa) och lömsk flugsvamp innehåller giftet amatoxin som förstör levern.

 1. I lindriga fall repar sig patienterna så småningom.
 2. I svårare fall kan patienterna överleva bara om de hinner få en ny lever.
 3. Det finns ingen klar gräns för hur mycket vit flugsvamp en människa tål och vilken dos som är dödlig.
 4. Man ska alltså aldrig smaka ens en bit av någonting som kan vara en vit flugsvamp.

Amatoxinet överlever både nedfrysning och kokning. Symptom om man ätit vit flugsvamp De första symptomen på att man förgiftats av vit flugsvamp kommer från mag-tarmkanalen 6-24 timmar efter att man fått i sig svampen. Symptomen kan vara illamående, uppkastningar, krampaktiga magsmärtor och vattniga diarréer.

Symptomen från mag-tarmkanalen är ofta häftiga, men lindrigare symptom utesluter inte en svampförgiftning. De första symptomen håller vanligen i sig 1-2 dygn, och därefter kan patienten verka ganska frisk i ett par dagar. Under tiden angriper dock toxinerna levercellerna och förorsakar en leverskada,

Det första symptomet på att levern inte fungerar ordentligt kan vara bara trötthet. Så småningom leder leversvikten till att gallfärgämnen samlas i kroppen och patienten får gulsot, med gulaktiga ögonvitor och gulaktig hud. Vid det laget är levervärdena redan ordentligt förhöjda.

Vid en svår förgiftning av vit flugsvamp förstörs levern inom 4-8 dygn från det att patienten ätit svampen. Utan en ny lever klarar sig patienten inte mer än någon vecka. Vit flugsvamp kan också angripa njurarna. Det finns belägg för att amatoxinet tar sig genom moderkakan och går ut i modersmjölken. Om man väntar barn eller ammar är det alltså viktigt att vara extra försiktig.

Kräkningar, kol och magpumpning kan hjälpa Om man upptäcker att någon fått i sig vit flugsvamp, till exempel om man hittar en svamp som saknar en stor bit i handen på ett barn, ska man försöka få barnet att kräkas och därefter genast föra honom eller henne till sjukhus.

Finns resten av svampen kvar ska den gärna tas med. Sjukhusen har möjlighet att kontakta svampexperter som kan fastställa vilken svamp det rör sig om. Om man råkar ha medicinskt kol hemma kan man ta det innan man åker till sjukhuset. Det aktiva kolet suger upp åtminstone en del av giftet. På sjukhuset utförs magpumpning om det har gått en tillräckligt kort tid (mindre än 6 timmar) från intaget för att det ska finnas en chans att svampen ännu är kvar i magsäcken.

Möjlighet till tarmsköljning finns också. Om man får symptom från mag-tarmkanalen inom ett dygn efter att man har ätit någonting som kan ha varit vit flugsvamp ska man genast söka hjälp. Har man medicinskt kol hemma kan man ta dem innan man åker iväg. Däremot ska man inte ta diarrémedicin som hämmar tarmens rörelse, eftersom en del av giftet försvinner via tarmen.

På sjukhuset ges så fort som möjligt antidotet silibinin, ett motgift mot amatoxin. Om det ges i tid kan det oskadliggöra giftet innan det når levern. På sjukhuset följer man också med det allmänna tillståndet och lever- och njurfunktionen. Också symptomfria patienter som bevisligen eller eventuellt har fått i sig vit flugsvamp följer man med i flera dagar för att utesluta att en leverskada utvecklar sig.

Det är därför viktigt att identifiera svampen, om det bara är möjligt. Om patienten visar tecken på en progredierande leversvikt skickas han eller hon till ett sjukhus med tillgång till så kallad MARS-vård, MARS är ett slags leverdialys och kan hålla en patient vid liv några dagar tills den egna levern repar sig eller man kan göra en levertransplantation,

Vilka svampar kan man dö av?

Mycket giftiga svampar – Cellskadande gifter kan ge livshotande skador på inre organ och finns hos ett par arter, flugsvampar och spindlingar. Gifterna kan ge lite olika besvär beroende på vilken svamp det är fråga om.

Orangebrun giftspindling eller toppig giftspindling kan ge livshotande skador på njurarna. Besvären kommer inom tre till sju dygn och består av brännande törst, huvudvärk, trötthet, frossa, muskelvärk och ont i magen.

Gifthätting, lömsk flugsvamp och vit flugsvamp innehåller gifter som kan ge skador i tarmkanalen, njurar och lever. Besvären brukar börja efter 8 till 24 timmar och består av ont i magen och vattentunn diarré. De här svamparna kan ge en livshotande förgiftning.

Andra svampar som innehåller det farliga cellskadande giftet är lömsk biskopsmössa, stenmurkla och mössmurkling. Besvären kommer efter 5 till 8 timmar och består av symtom från mage och tarm, yrsel, matthet, svettningar, talsvårigheter och balanssvårigheter.

Hur många dör av svamp?

Statistik Hur Stor Är Världens Största Svamp Antalet samtal till 112 och Giftinformationscentralen om svampförgiftningar har ökat de senaste veckorna rapporterar SOS Alarm. Foto: Getty Images I genomsnitt 40 personer läggs in på sjukhus varje år på grund av svampförgiftning. Det visar en sammanställning av Socialstyrelsens statistik från de senaste tio åren.

Majoriteten av sjukhusvistelserna rör mindre allvarliga förgiftningar, enligt Anna Myrnäs, läkare på Giftinformationscentralen. – Varje år blir ungefär fem till tio personer förgiftade av lömsk eller vit flugsvamp, som kan vara dödliga, samt samt en eller två av de njurskadande svamparna, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.

Statistiken från Socialstyrelsen visar endast fall där en läkare på ett sjukhus har ställt diagnosen “toxisk effekt av förtärd svamp”. Besök på akutmottagning eller inom annan specialiserad öppenvård ingår inte.

Hur mycket kostar goliatmusseronen?

Handelsvara – Goliatmusseronen är mycket efterfrågad i Japan. Den inhemska produktionen av matsutake i Japan har minskat mycket kraftigt under senare hälften av 1900-talet. Detta till följd av angrepp från en nematod som dödar matsutakens värdträd – tallen.

Matsutaken växer i symbios med tall och dör tallarna så försvinner även matsutaken. Tallens stora tillbakagång i Japan har bidragit till att kraftigt driva upp priserna på matsutake. Årsskörden av matsutake i Japan ligger numera på 100–200 ton jämfört med cirka 12 000 ton under 1940-talet. Matsutaken växer i de japanska bergen vilket dessutom gör att det krävs mycket arbete för att plocka den.

Efterfrågan möts därför också av import från Kina, Korea, Kanada, USA, Algeriet, Marocko, Turkiet och även Sverige. Varje år importerar Japan cirka 3000 ton matsutake och Kina är den klart största leverantören sedan lång tid tillbaka. Priset på matsutake på den japanska marknaden är säsongsberoende och bestäms av kvalitet, tillgång och ursprung.

 1. I början av säsongen (oktober månad) är efterfrågan på den inhemska matsutake n som störst och den kan då betinga ett pris uppåt 25 000 SEK per kg, medan värdet på importerad matsutake ligger runt 700–3000 SEK per kg.
 2. Den ekonomiska föreningen Svamp i norr exporterar färsk svensk goliatmusseron till Japan.

De säljer också färsk och torkad goliatmusseron på den svenska marknaden. Flera japanska experter anser att den svenska matsutaken är den näst bästa efter den inhemska, särskilt prisas smaken hos den svenska matsutaken. Med start år 2009 har leverans av svensk, färsk matsutake till lyxkrogar i Stockholm, Köpenhamn och Göteborg vuxit fram.

Vad smakar goliatmusseron?

Umamirik, sötaktig, nästan lite kvalmig med toner av kanel och kardemumma. Niclas känner doften av kolasnören, själv anar jag en hint av citrus. – Goliatmusseron är en svamp man antingen hatar eller älskar.