Hur Mycket Växer En Gran Per År?

14.03.2023 0 Comments

Hur Mycket Växer En Gran Per År
Granhäck Granhäck (Picea abies) ser vi i hela landet och tjänar utmärkt som ett rejält, tåligt och vintergrönt insynsskydd året runt. Vi har många olika höjdstorlekar av Gran, gå in på produkterna här nedan för mer information om växterna, antal per meter, pris och bilder. Större storlekar finns på förfrågan!

Vintergrönt insynsskydd Snabb- och tätväxande Lättskött och mycket tålig

Granhäck är en riktig svensk klassiker som skapar ett vintergrönt och naturligt insynsskydd. Den är även mycket effektiv om du behöver få bort bullerljud från trafikerad väg. Den är tät- och yvigtväxande, vindtålig, robust och lättskött – optimala egenskaper hos en häckväxt. Granen växer även snabbt med cirka 30-50 cm per år.

Granhäck kan nå en väldigt hög höjd men man kan givetvis hålla den i din optimala sluthöjd genom att beskära toppen när den har nått önskad sluthöjd. Barren sitter kvar året runt och därför ger Granhäck ett ständigt insynsskydd, perfekt under vintertid då träd och buskar fäller sina löv. Granhäck tål hård beskärning och är idealisk som vackert och rejält insynsskydd året runt!

Hur mycket växer en gran på 10 är?

En julgran växer ungefär 30 cm årligen om man underhåller den. Det tar mellan 6-10 år för en julgran att bli ‘fullvuxen’ det vill säga ‘julgranshög’.

Hur högt växer en gran per är?

Hur mycket växer en svensk gran på höjden per år?Om du sätter en snitsel på en gren i höjd med din axel, var sitter då snitseln efter 50år? Fråga Jag håller på med ett skolarbete och skulle behöva veta hur mycket en svensk gran växer på höjden per år? Frågan i skolarbetet lyder,Om du sätter en snitsel på en gren i höjd med din axel, var sitter då snitseln efter 50år.

Hur hög blir en gran på 20 är?

I växtzon 5 borde då trädet vara ca 2-3 m efter 10 års totalålder, ca 5 efter 15 år och ca 8 m efter 20 år.

Hur lång tid tar det för en gran att bli stor?

Hur lång tid tar det för en gran att bli fullvuxen? Frågeställare Kristofer Lahall Fråga hur lång tid tar det för en gran att bli fullvuxet? Svar Någonstans i åldersintervallet 70 – 120 år år det vanligt att man slutavverkar granskog. Givetvis har växtplatsens bördighet och klimatet stor betydelse för hur fort trädet växer och därmed när det ska anses vara “fullvuxet”.

Nu måste vi förklara vad vi menar med “fullvuxet”. Träd blir ju inte fullvuxna och slutar att växa på samma sätt som vi. Träden fortsätter att växa ännu i mycket hög ålder, även om t ex höjdtillväxthastigheten avtar rejält. Således är det främst skogsägaren som avgör, när han anser trädet vara fullvuxet.

Det kan vara när det duger för ett visst användningsområde, t ex sågtimmer. Det kan också vara när trädet är ekonomiskt moget, d v s när den årliga värdeökningen genom tillväxt och kvalitetsförändring inte längre motsvarar en rimlig förräntning på det kapital som finns bundet i trädet.

Hur snabbt växer gran?

Granhäck Granhäck (Picea abies) ser vi i hela landet och tjänar utmärkt som ett rejält, tåligt och vintergrönt insynsskydd året runt. Vi har många olika höjdstorlekar av Gran, gå in på produkterna här nedan för mer information om växterna, antal per meter, pris och bilder. Större storlekar finns på förfrågan!

Vintergrönt insynsskydd Snabb- och tätväxande Lättskött och mycket tålig

Granhäck är en riktig svensk klassiker som skapar ett vintergrönt och naturligt insynsskydd. Den är även mycket effektiv om du behöver få bort bullerljud från trafikerad väg. Den är tät- och yvigtväxande, vindtålig, robust och lättskött – optimala egenskaper hos en häckväxt. Granen växer även snabbt med cirka 30-50 cm per år.

Granhäck kan nå en väldigt hög höjd men man kan givetvis hålla den i din optimala sluthöjd genom att beskära toppen när den har nått önskad sluthöjd. Barren sitter kvar året runt och därför ger Granhäck ett ständigt insynsskydd, perfekt under vintertid då träd och buskar fäller sina löv. Granhäck tål hård beskärning och är idealisk som vackert och rejält insynsskydd året runt!

Vilken gran växer snabbast?

Vilken av dem som växer fortast beror på växtplatsen. På riktigt bördig mark i södra Sverige leder i regel granen, både i volym- och höjdtillväxt. På torra, magra marker är tallen överlägsen, som du säkert har sett.

Hur hög gran ska man ha?

200-250 cm är något större och maffigare. Passar för stora vardagsrum för att skapa rätt julatmosfär. Har man en högre tak än normalhöjd (240 cm) så är 250-300 cm perfekt.350-uppåt för de allra största platserna, oftast väljs den längden för utomhusbruk.

You might be interested:  Of When Drm Servers Go Gran?

Kan man klippa toppen på en gran?

Kan jag kapa toppen på granen utan att den dör? Frågeställare Göran Andersson Besvarades av Urban Nilsson, professor, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Fråga Hej! Jag har en gran (rödgran) på min tomt som är ca 6-7 meter. Toppen på den börjar nu skymma den nedåtgående solen och jag undrar därför om jag kan kapa toppen på granen utan att den dör? Hälsningar Göran Andersson Svar Hej Göran! Det går bra att kapa toppen av en gran så länge som du lämnar ett antal levande grenar.

Vad behöver en gran för att växa?

Gran – Granen (Picea abies) är vårt vanligaste träd fastän den etablerade sig i landet i sen tid. Men redan vid början av vår tidräkning hade granen lyckats erövra nästan hela landet. Granen trivs på näringsrik, kalkpåverkad jordmån med god vattentillgång.

Hur lång är en fullvuxen gran?

Gran Status i världen: Livskraftig (lc)
Systematik
Domän Eukaryoter Eukaryota
Rike Växter Plantae
Division Fröväxter Spermatophyta
Underdivision Barrväxter Coniferophyta
Klass Pinopsida
Ordning Pinales
Familj Tallväxter Pinaceae
Släkte Gransläktet Picea
Art Gran P. abies
Vetenskapligt namn
§ Picea abies
Auktor ( Linné ) H.Karst., 1881
Utbredning
Utbredningskarta.
Hitta fler artiklar om växter med Växtportalen Växtindex

Gran ( Picea abies ) är ett barrträd i gransläktet och familjen tallväxter, Granen kan uppnå 60 meters höjd och en ålder av över 400 år. I Sverige blir den dock sällan över 100 år, då den vanligtvis avverkas långt tidigare. Rödgran är samma art, men namnet används främst vid handeln med julgranar,

När ska man ta ner en gran?

Beslut om att ta bort angripna stående träd – Inom ett bekämpningsområde får Skogsstyrelsen besluta om att stående träd som angripits av granbarkborre ska avverkas och transporteras bort från skogen, alternativt behandlas så att en ny granbarkborregeneration inte kan lämna virket.

 1. Detta ska vara gjort senast den 1 juli.
 2. Om angreppet har skett mellan den 1 juni och 15 september får Skogsstyrelsen ange en annan tidpunkt för när åtgärderna ska vara utförda.
 3. Beslutet kan rikta sig antingen till markägaren eller till den som förfogar över skogen/virket.
 4. Där det lokalt finns särskilt stor risk för angrepp av granbarkborre bör inte färska granar med en diameter över 15 centimeter på bark lämnas kvar på hygget vid föryngringsavverkning.

Men granar som har höga naturvärden bör lämnas kvar och det gäller även högstubbar. I bekämpningsområdet gäller de här datumen för den mängd skadad rå gran som inte får lämnas kvar i skogen:

Granvirke som avverkats eller skadats före 1 juni ska senast 1 juli forslas till skogsindustri eller större virkesterminal. Granvirke som avverkats eller skadats under perioden 1 juni – 15 september ska forslas bort inom fem veckor från skadetidpunkten.

Vad händer om man toppar en gran?

Om man toppkapar en gran där veden är 5 cm eller grövre kommer såret att stå öppet så länge att rötsvampar kommer att börja leva där. Samtidigt försvarar sig granen med att skicka upp flera toppar, som växer ut strax intill snittstället.

Hur snabbt växer en granskog?

Hur snabbt växer granskog som planterats för avveckling? Besvarades av Urban Nilsson, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Fråga Hej! Hur snabbt växer en granskog som planterats för avveckling. Granplantorna är idag ca 40 cm höga. Tack på förhand.

Svar Hej Emma! Jag är inte riktigt säker på att jag förstår din fråga men om du har 40 cm höga granplantor så antar jag att det en ganska nyplanterad granplantering, kanske två eller tre år gammal. Hur snabbt skogen kommer att växa beror helt och hållet på hur bördig marken är. Längst ner i södra Sverige på bördig mark kan man slutavverka granplanteringen efter ca 45-60 år medan man i norra Sverige på fattigare marker måste vänta tills träden är drygt 80-100 år gamla.

På de allra bördigaste markerna växer de i medeltal med ca 15 m3 per hektar och år medan motsvarande tillväxt i norra Sverige bara är ca 3-5 m3 per hektar och år. Med vänlig hälsning, Urban Nilsson : Hur snabbt växer granskog som planterats för avveckling?

Hur mycket ved får man ut av en gran?

Vad är priset på brännved? – Att köpa ved är nästan som att “köpa grisen i säcken”. Men trots att varken säljaren eller köparen egentligen vet vad det är för vara dom handlar med brukar båda ändå bli nöjda, vilket ändå är grunden i goda affärer. Orsaken till mätproblemen inom vedhandeln är att man handlar med energi (kWh) men mäter det i kubikmeter ved.

 1. Dessutom mäter man inte ens veden, utan den plats veden tar! Man handlar med ved i m3 travat, m3 stjälpt, travat på pall eller andra mått där det ingår mer eller mindre luft.
 2. Det mått som bäst återspeglar energiinnehållet är vedens torrvikt, men m3f (m3 fast mått) kan också vara ett bra mått om man korrigerar för tyngre trädslag som björk, bok, ek och några andra tunga lövträd.

Räknat per kilo torrvikt varierar energiinnehållet mycket lite mellan trädslag och olika delar av trädet, undantaget björknäver. Eftersom våra vanligaste trädslag har en torrvikt på ca 400 kg/m3 är fastvolymen ändå ett ganska bra mått på energiinnehållet (björkens torrvikt är ca 500 kg/m3f, ekens och bokens ca 600 kg/m3f).

You might be interested:  Hur Tar Man Bort Svamp På Tungan?

En enkel tumregel är att ved innehåller ca 5000 kWh per ton torrvikt när den har torkat. En m3f av tall eller gran ger alltså ca 2000 kWh. Den stora svårigheten är att bestämma hur mycket ved (m3f) det är i den trave eller vedhög man handlar med, dvs fastmassa, som anges i procent. Det är det som ligger bakom prissättningen, men när det gäller vedhandeln diskuteras eller redovisas fastmassan sällan eller aldrig.

Man använder erfarenhet som vanligen stämmer bra, men som kan ge stora fel för enstaka partier. Något som inte är bra om vi ska ha en seriös vedhandel där säljaren får rättvist betalt och köpare får det ha betalar för. Viktigt är också att vedköparen ser till att torka veden väl så att han verkligen kan utnyttja energiinnehållet! Att köpa och elda med dåligt torkad ved är att slänga vatten i pannan och pengarna i sjön.

 • I tabellen visas “normalvärden” för fastmassa och priser för några vanliga vedsortiment.
 • Dessutom visas energiinnehållet, när veden torkats till 20 % fukthalt, och vad energikostnaden i öre per kWh då blir.
 • Massavedspriserna är omräknade till m3f på bark, inkl moms Fastmassan i en trave långved beror på vedlängd, vedens diameter och krokighet.

Grov, rak massaved av gran kan ha en fastmassa på 65 % medan klen, krokig lövved kan ha en fastmassa på under 40 %. Normalt bör man inte räkna med mer än ca 50 % fastmassa i en trave blandved. Priset 125-150 kr per travad kubikmeter, exkl. transport, ligger minst i nivå med priset på massaved och säljaren kan då leverera trädslag och kvaliteter som inte betalas som massaved.

Å andra sidan brukar säljaren också stå för hemtransporten till en låg merkostnad. Handeln med kapad och kluven ved sker i stjälpt mått, m3s, och veden mäts i vagn eller container där rymdmåttet är lätt att bestämma. Fastmassan är lägre ju kortare och mer finkluven veden är. Ett riktvärde för fastmassan i en hög kluven ved är ca 45 %.

När veden sedan travas minskar volymen eftersom den packas bättre. Det är bara naturligt om dom 30 m3 man köpt bara blir 20 när veden travas. Veden krymper också under torkningen och volymen kan minska med ytterligare ca 5-10 %. Priset på färdig, otorkad ved motsvarar ett energipris på ca 25-31 öre per kWh, förutsatt att den eldas torr.

När är det bäst att plantera gran?

Hösten är en bra tid för plantering av granplantor. Plantorna är då stadigare och lättare att hantera. På hösten behöver plantorna också mindre vatten eftersom växtperiod har upphört och plantorna får fukt ur marken. Våren är ofta en bråd tid beträffande åker- och trädgårdsarbeten. Brännved ska också huggas. Man glömmer lätt att plantering också kan utföras på hösten. Höstplantering är plantering som utförs i augusti–september. Gran kan planteras ända fram till mitten av september, björkplantor till utgången av augusti.

Hur gammal blir en gran?

Fakta om granen Granen kan bli över 400 år gammal, men i skogsbrukssammanhang avverkas den som regel mellan 75–120 år. Världens äldsta träd är en gran som växer i Sverige, närmare bestämt i Fulufjällets nationalpark i Dalarna. Granen heter Old Tjikko och är 9 550 år gammal.

Hur stora granar kan man plantera?

Flytta granar till häck | Odla.nu Det kan vara svårt att plantera riktigt stora granar, över 150 cm, de kan vara känsliga för flytt, så jag rekommenderar något mindre plantor. Har ni grävare kan ni försöka ta upp så stora jordklumpar att rötterna inte störs så mycket och framför allt så att inga större går av, men klipp av 5-10 cm av rötterna precis innan ni planterar.

Trampa till ordentligt när du planterar och vattna rejält så att det inte blir kvar luft kring rötterna. Blanda jorden med lite stallgödsel. Ha inga större stenar i jorden, blanda den gärna med lite torv. Är det torrt bör ni vattna, torkan är oftast det största problemet innan rötterna växt till sig. Man brukar rekommendera att plantera granplantor i april/maj.

Men har ni gott om plantor kan ni också pröva att plantera nu. Går det så går det. I södra Sverige växer granen ca en halvmeter per år som mest men den brukar inte växa så mycket de första åren, den är långsam i starten. : Flytta granar till häck | Odla.nu

Vilka växter tycker inte om gran?

Granen står så grön och grann i stugan. – Det första du bör tänka på när det gäller julgranen när du tar in den i bostaden är att om den är alldeles nyhuggen så reagerar krukväxterna starkare på etylenet från granen än om granen är huggen för någon eller några veckor sedan. Följande växter är mycket känsliga för granen och dess etylen: Begonia, browallia, fuchsia, hibiskus, kalanchoe, (våreld, höstglöd) karpaterklocka, kornettblomma, pelargon, rumskaks, solanum, ödesträd. Följande krukväxter är mindre känsliga för granen och dess etylen: Aralia, femöring, guldax, julstjärna, kardinalblomma, toffelblomma.

Får man hugga ner en gran?

Du får inte hugga julgranen hur du vill om det inte är din egen mark. Men om du har markägarens tillstånd går det bra. En gran som har huggits ner utan lov kan leda till att du döms för stöld eller snatteri. I Skogsstyrelsen register kan du se vem som äger ett visst skogsområde.

Varför planterar man gran?

Publicerad 30 maj 2018 och senast reviderad 14 juni 2018 Att odla gran är lätt – men inte alltid rätt. Foto: Shutterstock Granen spelar en stor och viktig roll i svenskt skogsbruk. Den är lättodlad, producerar virke som efterfrågas av skogsindustrin och är en effektiv sol- och koldioxidfångare som växer snabbt och gör stor nytta för klimatet.

 1. Men är det hållbart med så mycket granskog i Sverige? Det talas om en förgraning av södra Sverige.
 2. Mest påtagligt märks det i Götaland och östra Svealand, där allt fler markägare under senare år valt att föryngra med gran, eftersom viltet i många fall gör stora skador på de smakliga tall- och lövungskogarna.
You might be interested:  Kombucha Svamp Vad Är Det Bra Till?

Men vilka konsekvenser får detta för markägare, landskapsbild, biologisk mångfald och samhället i stort? Anders Lindhagen forskar om skog och friluftsliv vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Han konstaterar att äldre granskog är lämplig för rekreation, men att de stora arealerna granskog och skogsbrukets allt kortare omloppstider påverkar landskapsbilden negativt.

Hur många kubik är en fullvuxen gran?

Hur mycket är vår 70-åriga gran värd? Frågeställare Annika Kågerud Besvarades av Clas Fries, Skogsstyrelsen, redigerad. Fråga Hej! Vi har tyvärr fått vår täta och ståtliga gran på över 70 år och 22-24 m hög avverkad av misstag när skogsägaren glesade ur skogen.

 • Hur mycket kan den vara värd? Behöver skaffa fakta om detta innan jag gör avtal med företaget.
 • Tack på förhand.
 • Svar Hej Annika! Uppgifterna för värdering av trädet är lite knapphändiga, men om man börjar med att uppskatta volymen så kan den vara ca 1,3 m3sk (skogskubikmeter).
 • Det är baserat på antagen höjd på 24 m och på brösthöjdsdiameter på 40 cm (dvs trädet är ganska grovt för sin längd; det angavs vara tätt och ståtligt).1,3 m3sk motsvarar ca 1 m3fub (fastkubikmeter under bark), som är ett vanligt betalningsmått.

Antag ett pris på 400 kr per m3fub. Det priset är en bedömd sammanvägning av aktuella timmer- och massavedspriser och är vad man kan få betalt (netto) för trädet vid en avverkning av ett skogsbestånd. Värdet på trädet blir då 400 kr. Vid avverkning av ett eller några få träd blir avverkningskostnaden mycket hög p g a höga fasta kostnader som ska slås ut på få kubikmeter.

 • Det medför att man får mycket mindre betalt för träd/träden per kubikmeter (det kan även bli en kostnad).
 • För båda parter kan det vara värt att påminna sig att även god grannsämja kan vara värt ett pris.
 • Ekonomisk värdering av ett träd på en tomt, i en park eller i stadsmiljö bör ske efter helt andra principer än efter virkesprislistor, som kostnad för att ersätta trädet och om fällningen påverkr fastighetens värde.

Värdet på ett träd kan då handla om flera tusen kronor. I extrema fall kan höga skadestånd dömas ut. I ett ärende 2021 dömde hovrätten ut fängelse och 2,5 miljoner kronor i skadestånd när en fastihetsägare avverkat några hundra gamla träd nära havet på kommunens mark.

Hur lång är en fullvuxen gran?

Gran Status i världen: Livskraftig (lc)
Systematik
Domän Eukaryoter Eukaryota
Rike Växter Plantae
Division Fröväxter Spermatophyta
Underdivision Barrväxter Coniferophyta
Klass Pinopsida
Ordning Pinales
Familj Tallväxter Pinaceae
Släkte Gransläktet Picea
Art Gran P. abies
Vetenskapligt namn
§ Picea abies
Auktor ( Linné ) H.Karst., 1881
Utbredning
Utbredningskarta.
Hitta fler artiklar om växter med Växtportalen Växtindex

Gran ( Picea abies ) är ett barrträd i gransläktet och familjen tallväxter, Granen kan uppnå 60 meters höjd och en ålder av över 400 år. I Sverige blir den dock sällan över 100 år, då den vanligtvis avverkas långt tidigare. Rödgran är samma art, men namnet används främst vid handeln med julgranar,

Hur mycket växer en en?

Tillväxthastigheten

På de vanliga tillväxtkurvorna beskriver barnets position vid en viss ålder den över tiden ackumulerade tillväxten. Genom att följa samma barns tillväxt över tiden kan man registrera tillväxthastighet per åldersintervall och från dessa konstruera tillväxthastighetskurvor. Barnets tillväxthastighet ska bedömas tillsammans med ålder och utvecklingsstadium samt position i kurvan. Ett kortvuxet barn behöver inte växa lika snabbt för att behålla sin position som ett långvuxet. Ett barn med försenad pubertetsutveckling växer normalt mycket långsamt och ett barn i full pubertetsutveckling ska växa med pubertal hastighet. Tillväxthastigheter bör beräknas från noggranna mätningar med sex månaders intervall.

Som syns i Figur 19 minskar tillväxthastigheten kontinuerligt under hela barndomen fram till pubertetsstarten. Genomsnittligt växer barnet under de första fem levnadsåren 25, 12, 9, 8 och 7 cm per år. Hastigheten fortsätter att långsamt sjunka fram till pubertetsstarten då den är som lägst, genomsnittligt 5,5 cm/år för flickor och 5,0 cm/år för pojkar.

 1. Tillväxthastigheten skiljer sig för kortväxta och långväxta barn, för att följa en låg position på längdkurvan krävs en tillväxthastighet under medel och tvärtom över medel för ett barn med hög position (se också ).
 2. Detta innebär också att ett kortvuxet barn som växer med genomsnittlig (populations-)hastighet för åldern kommer att öka sin position, d.v.s.

göra en catch-up tillväxt. Figur 19. Tillväxthastighetskurva för flickor visande 3:e, 10:e, 25:e, 50:e, 75:e, 90:e och 97:e centilerna med angivande av medianen samt 3:e och 97:e percentilnivåerna även för tidigt respektive sent mognande individer (Tanners data)

Manusförfattare: Lars Hagenäs, docent, barnläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Illustratör Carin Carlsson, illustratör, Ritbolaget, Malmö
Publicerad: 2012-02-09

access_time 2018-03-08 10:51:17 : Tillväxthastigheten

Hur hög gran ska man ha?

200-250 cm är något större och maffigare. Passar för stora vardagsrum för att skapa rätt julatmosfär. Har man en högre tak än normalhöjd (240 cm) så är 250-300 cm perfekt.350-uppåt för de allra största platserna, oftast väljs den längden för utomhusbruk.