Varför Har Man Gran På Julen?

12.03.2023 0 Comments

Varför Har Man Gran På Julen
Lite historia om julgranen – Nu när ni har en liten grundläggande kunskap om julgranen kanske ni undrar när och varför den började användas? Julgranen har nämligen sitt ursprung redan från tidigt 1400 tal i Tyskland. Under denna tid tog protestanterna in dekorerade träd (inte nödvändigtvis en gran) in i hemmen under julen.

 • Man tror att under denna tid gjordes detta för att skydda hemmen mot onda makter och väsen vilket man trodde starkt på under denna tid.
 • På denna tid var det dock inte en julgran i den mening vi ser den idag.
 • Det va mer dekorerade träd, kvistar eller stänger.
 • Julgranen så som vi ser den är ett relativt modernt påfund.

Så sent som tidigt 1900 tal tog den moderna granen över hemmen och är den typ av gran vi ser idag. Men det gick stegvis. Redan på 1800 talet började man förvandlingen till vår moderna gran genom att pynta träden med stearinljus som nu på senare tid har bytts till elektriska ljusslingor.

Man började även att pynta dem med rosor, färgat papper, glitter och sötsaker. Förvandlingen har inte stannat av, fortfarande idag förändras julgranen på olika sätt både i material, pynt, placering och användande. Det senaste jag skådat är att hänga sin julgran upp och ned i taket för att spara plats.

Detta framförallt hos dem med mindre hem och i lägenheter. Hoppas du med denna artikel har fått en lite djupare inblick i julgranen och dess historia. : Varför har vi julgran inne under julen?

Varför tar man in gran till jul?

Julgranen Julaftonsinteriör från ett högborgerligt hem på 1890-talet i utställningen Traditioner. Långt innan vi satte in julgranen i stugan ställdes på många håll höga kvistade granar med endast en granruska i toppen på var sida om ytterdörren eller framför gården.

Det var ett tecken på att julfriden hade inträtt men också ett skydd mot farliga makter. Traditionen med inomhusgran kommer från Tyskland och den första kända klädda granen i Sverige är från 1741 och var klädd med äpplen, saffranskringlor och vaxljus. Från herrgårdar, prästgårdar och skollärarboställen spred sig julgranen ut i bygderna, för att i slutet av 1800-talet vara allmän i hela landet.

Då var fortfarande många granar så små att de kunde placeras på bordet eller hängas från taket. : Julgranen

Varifrån kommer traditionen att ta in en gran och klä den?

Julgranen kommer från Tyskland – Men så uppenbarade sig den klädda, ljusprydda inomhusgranen. Traditionen kommer från Tyskland och den första kända klädda granen är från 1741 och fanns på herrgården Stora Sundby i Södermanland. Ljusen var av vax, den var klädd med gotter och julklapparna var placerade under granen.

Vad menas med julgran?

Julgran är ett dekorerat barrträd, oftast gran eller ädelgran, eller ett konstgjort träd med liknande utseende, som förknippas med firande av jul, Den dekorerade granen kan förekomma såväl utomhus som inomhus. Dagens julgran har sitt ursprung i 1500-talens Tyskland, där protestanter tog in dekorerade träd i hemmen.

 1. Inledningsvis förekom traditionen i de övre samhällsskikten i städerna för att sedan sprida sig till bredare socialgrupper och ut på landsbygden.
 2. Först vid mitten av 1800-talet spred sig traditionen från det protestantiska delarna i norr till de katolska i söder, och från Preussen till övriga tyska stater och vidare till andra länder.

Tidigt pyntades julgranar med “rosor av färgat papper, äpplen, rån, glitter, sötsaker etc”. Under 1800-talet började träden att förses med stearinljus som senare byttes mot elektriska ljus. I många områden hör det till traditionen att det ska sitta en stjärna eller en ängel i toppen av trädet, vilka representerar ärkeängeln Gabriel eller Betlehemsstjärnan som lyste vid Jesu födelse.

 • Ätbara objekt, som pepparkakor, karamellstänger, choklad och annat är också populärt och hängs upp med band.
 • Inom den västliga kristna traditionen har det varit vanligt att granen ska resas och kläs på en specifik dag, som första advent eller till och med så sent som julafton, beroende på land.
 • Inom samma kristna tradition har det funnits regler kring när granen och andra juldekorationer ska tas bort som Trettondagsafton eller Kyndelsmässodagen,

I vissa områden har detta omgetts av festligheter, den så kallade julgransplundringen, då julen ska dansas ut och man får äta upp det godis som man pyntat med. Julgranens folkloristiska ursprung är mycket omdiskuterat, men ofta nämns julstänger och det träd som förekom under firandet av Midvinterblot,

När började man pynta granen?

Då blev “julgran” allmänt känt – Julgranen har sitt ursprung i Tyskland där den etablerades under tidigt 1400-tal. Tyska protestanter började ta in och dekorera träd i sina hem i vilket blev början till en tradition som senare förekom i de övre samhällsskikten i städerna.

 1. Tids nog spred sig traditionen ut till landsbygden.
 2. Till Sverige kom julgranen först långt senare.
 3. Det sägs att den första pyntade granen stod hemma hos familjen Wrede-Sparre på Stora Sundby i Södermanland, julen 1741.
 4. Runt 1840-talet började ordet “julgran” dyka upp i svenskan och julgranen började successivt sprida sig från herrgårdar och prästgårdar till övriga hem.

Först i slutet på 1800-talet blev julgranen allmänt förekommande i våra svenska hem.

Vad ska man göra med julgranen efter jul?

Julgranen är inte mat! – Trots att din soptunna kan vara märkt med “kompost”, så är det bara matavfall som ska läggas där. Julgranar och julgrupper ska slängas i egen trädgårdskompost, nerklippt och förpackad i det brännbara hushållsavfallet eller lämnas som trädgårdsavfall på återvinningscentralen. To view this video please enable JavaScript

Vilket land uppfann julen?

6) Vem satte elektriska ljus i julgranen? – Traditionen med ljus i julgranen härrör från 1600-talets Tyskland, och drygt 200 år senare förnyades den av den tekniska utvecklingen. Tre år efter att Thomas Edison hade uppfunnit den elektriska glödlampan, fick en av hans vänner nämligen en idé.

 1. Edward Hibberd Johnson var vice verkställande direktör för Edison Electric Light Company, kraftbolaget i New York, och julen 1882 ställde han i sitt vardagsrum en gran med 80 röda, vita och blå elektriska glödlampor.
 2. New Yorks tidningar avfärdade detta som ett billigt PR-trick och vägrade skriva om familjen Johnsons gran.
You might be interested:  När Går Svamp I Underlivet Över?

På en tidning i Detroit hade man emellertid hört talas om julgranen och skickade en journalist hela vägen till New York för att se vidundret. “Det var en makalös syn”, skrev journalisten i tidningens spalter, där han också berättade att glödlamporna var “stora som en engelsk valnöt”.

 • Därmed var succén ett faktum.
 • Men tekniken var komplicerad, och den nya julgransbelysningen kom inte i handeln förrän 1890.
 • Fem år senare blev det en trend, när president Grover Cleveland satte in den första elektriska julgranen i Vita huset med över hundra glödlampor.
 • Det var dock fortfarande bara de rikaste som kunde hänga med: att sätta elektriskt ljus i en genomsnittlig julgran var omkring sekelskiftet en dyrbar affär, som kunde springa upp i vad som i dag motsvarar närmare 15000 kronor.

Först omkring 1930 kom elektrisk julgransbelysning till mer folkliga priser.

Hur många är tar det för en julgran?

En färdig julgran är mellan 8-10 år och cirka 240 cm hög.

Hur gammal är julen?

Julen är en av de största kristna högtiderna och firas till minne av Jesus födelse. Julfirandet är en tradition med mycket gamla historiska rötter. Ända sedan 300-talet e.Kr har firandet förknippats med Jesus födelse. Det var först år 354 e.Kr som katolska kyrkan valde att förlägga Jesus födelse till den 25:e december.

Detta datum saknar alltså grund i evangelierna. Det råder också oenighet mellan den katolska och ortodoxa kyrkan kring vilket datum som Jesus föddes. Inom den ortodoxa kyrkan, som fortfarande använder sig av den julianska kalendern, är julfirandet förlagt till den 6 januari. Den kristna julen ersatte en högtid som romarna firade i anslutning till vintersolståndet, viket infaller under de sista veckorna i december.

Så var det även i Norden (se fornordisk religion ), och precis som i romarriket – och på många andra platser – kom det kristna julfirandet att ersätta en högtid som kyrkan ansåg vara en hednisk tradition. Under 1700-talet och 1800-talet var den övervägande delen av den svenska befolkningen hårt arbetande bönder.

I det tuffa och slitsamma liv som bönderna levde innebar julen och julfirandet en välbehövlig vila och festlighet. Bönderna började i god tid att förbereda inför julen. Flera månader innan julafton så började man ysta julosten, ett viktigt inslag på dåtidens julbord. I november slaktades grisen och förutom den traditionella julskinkan så togs alla delar på djuret tillvara, inklusive blodet.

Sylta, leverkorv, blodpudding, och grisfötter var då liksom idag vanliga på julbordet i många hem. Seden att dela ut presenter till varandra under julen förekom redan under medeltiden men det skulle dröja fram till 1700- 1800-talen innan det blev vanligt förekommande.

 1. Från början handlade det om att ge bort enkla, ofta egentillverkade gåvor.
 2. Julklapparna har sitt ursprung i Matteusevangeliet 2:1-12, enligt vilket Jesusbarnet mottog gåvor från de österländska stjärntydarna.
 3. Att det just var “tre vise män” som delade ut gåvorna är en senare konstruktion.
 4. Antalet stjärntydare som delade ut gåvor framgår nämligen inte i evangeliet.

Själva ordet julklapp kommer av att man i bondesamhället gick runt och klappade på dörrarna, och då dörren öppnades slängdes en inslagen gåva in i huset. Under 1800-talet och tidigt 1900-tal var det brukligt att fadern i huset klädde ut sig till julbock och delade ut julklapparna.

 1. Barnen blev troligtvis ganska skrämda när julbocken kom, vilket finns dokumenterat på illustrationer målade av bland annat den svenska konstnären och författaren Elsa Beskow.
 2. Idag har många familjer en julbock i halm under eller bredvid julgranen.
 3. Att det är jultomten som delar ut julklapparna är ingen gammal tradition.

Det var först under slutet av 1800-talet som den moderna tomten började ta form. Konstnären Jenny Nyströms fantastiska illustrationer av tomten skapade bilden av en snäll gestalt, till skillnad från den hustomte med gråa kläder och röd luva som funnits inom folkloren i århundraden.

 • Under 1900-talet blev jultomten kommersialiserad i och med Coca-Colas tomtereklam från 1930-talet.
 • Därför skulle man kunna säga att vår nutida svenska jultomte är en kombination av Jenny Nyströms tomtar och den amerikanska tomten.
 • Ett annat fenomen som många människor förknippar med julen är julgranen,

Att ta in ett träd i hemmet under julen skedde redan under medeltiden, främst i Tyskland, och det skulle då skydda mot onda krafter. Julgranen började dyka upp i svenska adelshem under 1700-talet, och ett århundrade senare blev granen en folklig företeelse.

 1. Från början pyntades granen med egentillverkade dekorationer, men redan under 1880-talet kunde man köpa julpynt att klä sin gran med.
 2. Julen räknas som den främsta familjehögtiden i Sverige, men den kan vara stressande för många människor.
 3. Familjebilden ser numera annorlunda ut än förr och det kan för en stor del av befolkningen vara svårt att fira jul som en kärnfamilj.

Därför har det hos många idag uppstått varianter till det traditionella julfirandet – som t.ex. att barn med skilda föräldrar får fira jul två gånger – en gång på julaftonen hos ena föräldern och ytterligare en gång innan eller efter julen hos den andra föräldern.

Hur länge klarar sig en gran ute?

Hur länge står sig en julgran om man sköter den rätt? – De flesta julgranar kan stå sig upp till fem veckor eller mer – förutsatt att man sköter den rätt. Läs gärna mer om hur du bäst tar hand om din julgran under våra skötselråd.

Måste man ha julgran?

En jul utan gran Julgran är bland det mest juliga man kan ha, kanske t o m vanligare än att jultomten kommer på hembesök. Men jag tror också det är många som egentligen gärna skulle skippa julgranen. Slippa välja sort, städa upp barr, vakta nyfikna djur eller barn.

 • Och inte minst slippa köpa och förvara allt som kommer med en traditionell julgran; julgranskulor, ljusslinga, julgransfot, glitter, stjärna eller spira och hos de allra flesta ytterligare varianter av julgransdekorationer.
 • Allt detta (utom möjligtvis julgranen) ska förvaras ungefär 340 dagar om året, för att komma fram och lysa upp tillvaron under ett par veckor.

Veckor då de flesta dessutom inte är hemma särskilt mycket utan man åker iväg och hälsar på släkt, vänner, åker skidor etc. Men, vad kan man då göra om man som vi, gärna skippar julgranen och alla tillhörande småpryttlar, och ändå vill skapa en julkänsla för sig själv och barnen? Nedan listar vi en hel rad alternativ till julgran.

 1. Jag lade upp majoriteten av dem på instastories här om veckan och det var ett av förslagen som stack ut som väldigt poppis.
 2. Nedan kan du läsa vilket.
 3. Målad julgran,
 4. Måla en julgran på ett stort papper och sätt upp på valfri plats i hemmet.
 5. Detta har de gjort på barnens förskola, granen målades med händerna och kulor har de pysslat och satt dit, liksom adventsluckor som barnen ska få öppna med olika “uppdrag”.
You might be interested:  Varför Växer Det Svamp I Gräsmattan?

Hemmasnickrad gran, Den här hemgjorda vägg-granen skulle jag kunna tänka mig att göra om något år eller så när barnen tjatar än mer om att ha en julgran (och jag kanske blivit lite mer pysslig av mig). Tyckte den var riktigt snygg, frågan är väl om man själv skulle få den lika snygg.

 1. Någon som testat? Utmäkt steg för steg-guide i text hittar du samt i videon nedan.
 2. Granris i kruka,
 3. Plocka eller köp granris och sätt i en kruka.
 4. Detta brukade mina föräldrar ha på bordet på sin inglasade altan. Rumsgran.
 5. En rumsgran var det absolut mest populära alternativet när jag frågade på instastories om alternativ till julgran.

Själv hade jag aldrig ens hört talas om det innan jag googlade fram en, men den tycktes väldigt omtyckt av alla som testat och det här blev alternativet vi tänkte köra på i år. Och döm av min förvåning när just rumsgranen några dagar senare dyker upp i första avsnittet av årets julkalender. Varför Har Man Gran På Julen Rumsgranen i årets julkalender. Ädelcypress. Är lite osäker på hur bra de trivs inomhus men annars känns det som en hyfsat smidig och liten julgranslik växt att sätta ljusslinga mm i. Högst upp i inlägget ser du exempel på två sådana. Julgransgardin. Det här var en jätterolig idé och just den här varianten på bild nedan från tyckte jag var väldigt fin. Varför Har Man Gran På Julen Fin julgransgardin från Jotex. Minijulgran, Det går såklart också att köpa en minijulgran i kruka. Som sedan kan planteras utomhus efter julens slut om det inte är allt för mycket tjäle i backen. Kanske kan man ta upp den i god tid till nästa års jul och återanvända.

Julbock av granris. Gillar man inte alls det här med julgran kan man ju köra på en julbock gjord av granris. De finns väldigt fina sådana som kan stå likt en vakthund utanför hemmet. 🙂 För egen del så har barnen börjat prata om julgran, men då vi ändå firar jul hos någon av våra mor- och farföräldrar som har klassisk julgran, och spenderar delar av julledigheten på annan ort, så känns det lätt att motivera att inte ha en vanlig julgran.

Så rumsgran i år och beroende på hur den överlever till näst år kanske det kan bli den hemmasnickrade varianten ovan då. Om du står inför din första jul med julgran, så behöver du förmodligen också en del julgransdekorationer för första gången. Kom ihåg att kika hos second hand-butiker eller loppisar i första hand.

Det är stor chans att det finns massor att köpa där till ett bra pris. Eller varför inte fråga dina föräldrar, mor- och farföräldrar eller svärföräldrar om de verkligen använder alla sina julgransdekorationer eller om du/ni kan få ärva några. Och självklart ska man ha en traditionell julgran om man tycker det är bland det bästa med julen! Med detta inlägg vill vi bara visa på alternativ till julgran för den som inte gillar hela konceptet med vanlig julgran men ändå vill ha något juligt alternativ.

Vilken av ovanstående julgransvarianter skulle du kunna tänka dig? 🙂 Har du något ytterligare bra alternativ som vi missat? : En jul utan gran

Kan man ta in en julgran direkt?

Från kyla till värme – När du kommer hem med granen ska du inte ta in den i värmen direkt. Ställ den i en hink med vatten på en sval plats så att den successivt får anpassa sig från kyla till värme.

När ska man ta bort julgranen?

Varför Har Man Gran På Julen Konung Knut bad dem hjälpa sig att driva julen ut, står att läsa i Bondepraktikan. Den 20:e dagen efter jul är julen slut, en tradition som vi har åtminstone sedan 1600-talet. Att slänga ut granen tillsammans med en så kallad julgransplundring härstammar från 1800-talets borgerliga traditioner.

Varför firar vi i Sverige julafton den 24 12 å inte den 25e?

Norden firar jul en dag för tidigt – Omkring år 300 bestämde de kristna kyrkofäderna att Jesus var född den 25 december. I Norden skiljer man sig från resten av världen genom att fira hans födelsedag den 24 december. Den nordiska seden har sina rötter i tiden före det mekaniska uret. En ny dag började då vid solnedgången i stället för som i dag vid midnatt. Både barn och vuxna ser fram emot julafton den 24 december. Dagen tillbringas oftast i familjens sköte med god mat, presenter och mysiga stunder. © Bridgeman I kvädet Havamal från medeltiden heter det till exempel: “Vid kväll skall dag leva.” Skandinaverna höll fast vid detta skick och firar därför julen kvällen före den 25 december.

Hur många kulor i en gran?

Brittiska matematiker har skapat formler för den perfekta julgranen. Räkna själv ut hur din egen gran ska dekoreras optimalt. – Snart är det dags att dekorera julgranen. Den stora frågan är hur det görs på det mest estetiska sättet. Hur stor ska toppstjärnan vara? Hur mycket glitter behövs, hur många kulor ska hängas upp och hur lång ska ljusslingan vara? Allt detta har matematikstudenter vid brittiska University of Sheffield räknat ut och presenterat formler för beräkningarna.

Det enda utgångsvärdet som behövs är granens höjd. Sedan är det bara att börja räkna. Formeln för att exempelvis räkna ut hur många glaskulor som krävs ser ut så här: Tag kvadratroten ur 17, dividera den med 20 och multiplicera resultatet med granhöjden i cm. För att inte belasta julstöket med allt för mycket räknande har studenterna varit snälla och tåtat ihop en kalkylator på sin webbsida som gör jobbet.

Enligt den behövs 41 kulor och 10,21 meter glitter för en två meter hög gran. En av världens högsta julgranar som står på Skeppsbron i Stockholm är ungefär 40 meter hög. Enligt julgranskalkylatorn bör toppstjärnan då vara fyra meter hög. Precis den höjd som stjärnan faktiskt har.

Varifrån kommer Seden med julgran?

Fritid i skogen

Snart är det jul igen och julgranen, en av våra främsta högtidssymboler, får åter en hedersplats i många hem. Tillsammans köper vi svenskar cirka 3,2 miljoner julgranar varje år.2,8 miljoner av dessa kommer från Sverige, övriga importeras från framför allt Danmark. Den klassiska rödgranen är allra vanligast men även odlade prydnadsgranar som kungs- och silvergran är populära.

 1. Traditionen att klä en gran började i Tyskland på 1400-talet.
 2. Seden kom till Sverige på 1740-talet.
 3. Den allra första granen sägs ha stått på herrgården Stora Sundby i Södermanland.
 4. Härifrån spred sig seden till högreståndsklassen för att cirka hundra år senare bli mer allmän.
 5. De första julgranarna var oftast små och placerades i kruka eller hängdes upp i taket.
You might be interested:  Riu Hotels Playa Del Ingles Gran Canaria?

Granarna pyntades med levande ljus och sötsaker. Äpplen hängdes i för att tynga ner grenarna så att ljusen skulle stå rakt. I slutet av 1800-talet gick det att köpa färdiga dekorationer av papper, halm och kristyr samt smällkarameller och importerade glaskulor i större svenska städer.

Får man slänga sin gran i skogen?

Olagligt att dumpa gran på gatan – Det är däremot inte tillåtet att slänga granen varken i naturen eller att hiva ut den på gatan. Då granen räknas som grovavfall gör sig den om kastar ut granen, skyldig till miljöbrott och kan åtalas för nedskräpning.

Vilken gran luktar mest?

Rödgran är den sorts julgran som doftar mest gran. Kungsgran och silvergran har inte mycket doft alls. Blågran har en karaktäristisk doft som en del tycker doftar för skarpt.

Varför heter det tjugondag Knut?

Knut städar julen ut – Knut är ett nordiskt namn som kommer från fornsvenskans knuter – ‘knuta; knut’. Det sägs att det är tjugondag Knut som städar julen ut och att helgonet Knuts dag, som infaller den 13 januari, markerar slutet på julens många högtidsdagar. Med julens sista dag var också julfriden som rått sedan Tomasdagen den 21 december Öppnas i nytt fönster. över. Innan en ny arbetsperiod fylld av vinterarbeten tog vid i bondesamhället skulle julen nu firas av ordentligt. Man fick äta upp det som fanns kvar av julmaten och det kunde bli ett riktigt kalas. Man kunde också klä ut sig för att gå runt i gårdarna och tigga godbitar.

Vad är det värsta med julen?

Psykisk ohälsa och familjekonflikter vanligast i samtal till Bris under jul Julen framställs ofta som barnens högtid och en fin tid på året då familjer får möjlighet att umgås tillsammans under helgerna. Den bilden vittnar inte de barn som hört av sig till Bris om i jul.

 • Istället beskriver de julen som jobbig och ångestfylld.
 • Under jullovet hade Bris kuratorer 1321 stödjande kontakter med barn och unga.
 • I siffran är Bris telefon för vuxna om barn inkluderad.
 • De områden som barnen framförallt pratade om rörde “psykisk ohälsa”, “familj och familjekonflikter” och som tredje största område lyftes “våld, övergrepp och kränkningar”.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat markant sedan 90-talet vilket är märkbart i Bris stöd då området är det vanligaste året om. Med anledning av det kommer Bris under de kommande åren att uppmärksamma och fokusera på att bryta den trenden med den ökande psykiska ohälsan och arbeta för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda vad gäller tillgång till vård och tidiga insatser när hen mår dåligt.

Att många barn hör av sig till Bris under julen är inget nytt. Julen 2015 ökade antalet kontakter med 40 procent i jämförelse med 2014. Under 2016 var trycket lika hårt som föregående år. – Julen är en högtid som förknippas med gemenskap och värme, och som barnens högtid men många barn som har det jobbigt hemma upplever att julen blir extra tung med bråk, våld och fulla vuxna.

Bris kuratorer finns där för de barn som inte har någon annan vuxen att vända sig till just där och då. Vi försöker alltid att få barnen att känna att det finns vägar framåt. Vi pratar om rätten att må bra här och nu samtidigt som vi vill ge dem hopp om att det kan bli bra, säger Catarina Nylund, kurator på Bris.

Vad är äldst på julbordet?

Varför Har Man Gran På Julen Ingen jul utan Jansson eller mormor Astas inlagda sill. För att inte tala om skinkan och ischokladen. Julen är onekligen den tid på året då vi har som mest förväntningar på att det ska vara som det alltid har varit. Men hur gammaldags är egentligen dagens julmat? Dopp i grytan, lutfisk och gröt hör till de äldsta rätterna som fortfarande lever kvar på julbordet, de fanns med redan i början av medeltiden.

 • Gröten har troligtvis funnits med längre än så och bestod vanligtvis av korn eller råg.
 • Risgrynsgröten kokades först i slutet av 1800-talet.
 • Dopp i grytan som begrepp kom först i början av 1700-talet men har med största sannolikhet funnits betydligt längre än så.
 • Okning var förr det vanligaste sättet att tillaga kött och fettspadet som då bildades var gott att blöta upp det ofta gamla och torra brödet i.

– Både dopp i grytan och lutfisken har rötter från vår tid som katoliker. Julfirandet inleddes då med fasta och kött fick man inte äta förrän vid midnatt på julaftonskväll, säger Lena Kättström Höök som är etnolog och intendent på Nordiska museet.

När ska man ta in julgranen?

Tips när du väljer julgran – För att julgranen ska stå så länge som möjligt utan att börja barra, bör den fällas tidigast i mitten av november. Det är ett dåligt tecken om barren lossnar lätt när du drar fingrarna genom grenarna. Välj i stället en gran med barr som sitter ordentligt.

 • Våra julgranar huggs ner 5–7 dagar innan de levereras till butikerna.
 • På det sättet får granen stå ett par dagar innan det paketeras, så att det tål transporten bättre, samtidigt som du får en frisk och färsk julgran av hög kvalitét.
 • Julgranen tar upp vatten mellan barken och stammen och upptagningsförmågan försvagas om stammen spetsas.

Det är därför bra om du säkerställer att granen kommer rymmas i julgransfoten innan du köper den. Ta med dig julgransfoten eller ett måttband när du ska handla din gran!

Hur många är kan en gran bli?

Fakta om granen Granen kan bli över 400 år gammal, men i skogsbrukssammanhang avverkas den som regel mellan 75–120 år. Världens äldsta träd är en gran som växer i Sverige, närmare bestämt i Fulufjällets nationalpark i Dalarna. Granen heter Old Tjikko och är 9 550 år gammal.

Hur länge kan man ha en gran inne?

Hur länge står sig en julgran om man sköter den rätt? – De flesta julgranar kan stå sig upp till fem veckor eller mer – förutsatt att man sköter den rätt. Läs gärna mer om hur du bäst tar hand om din julgran under våra skötselråd.

Hur många är tar det för en julgran?

En färdig julgran är mellan 8-10 år och cirka 240 cm hög.