Hur Hög Kan En Gran Bli?

10.03.2023 0 Comments

Hur Hög Kan En Gran Bli

Gran Status i världen: Livskraftig (lc)
Systematik
Domän Eukaryoter Eukaryota
Rike Växter Plantae
Division Fröväxter Spermatophyta
Underdivision Barrväxter Coniferophyta
Klass Pinopsida
Ordning Pinales
Familj Tallväxter Pinaceae
Släkte Gransläktet Picea
Art Gran P. abies
Vetenskapligt namn
§ Picea abies
Auktor ( Linné ) H.Karst., 1881
Utbredning
Utbredningskarta.
Hitta fler artiklar om växter med Växtportalen Växtindex

Gran ( Picea abies ) är ett barrträd i gransläktet och familjen tallväxter, Granen kan uppnå 60 meters höjd och en ålder av över 400 år. I Sverige blir den dock sällan över 100 år, då den vanligtvis avverkas långt tidigare. Rödgran är samma art, men namnet används främst vid handeln med julgranar,

Hur hög blir en gran i Sverige?

Frågeställare fia Besvarades av Per Holgén onsdag, 25 september, 2002 – 12:34 Fråga hur stor kan en gran bli i omkrets och höjd Svar En gran kan, under mycket gynnsamma förhållanden, bli 40 meter hög och ha en omkrets (i brösthöjd) på ca 3 meter. Mera om rekordgranar och andra trädslag kan du hitta dels bland tidigare besvarade frågor samt på Skogssveriges sidor.

Hur hög är en vanlig gran?

Inspiration / Djur och natur Granen är vårt vanligaste skogsträd och finns i hela landet. Den gulvita veden är relativt mjuk och kan användas till mycket. Förr i tiden gjorde man bland annat takspån, träkol, musikinstrument, lieskaft och gärdesgårdar av gran.

Idag används granen framförallt till pappersmassa och som byggnadsvirke. Granen är ett av få vildväxande barrträd i Sverige och växer naturligt överallt utom i allra sydligaste Sverige. Där finns den dock ofta inplanterad i stora bestånd. Granen blir högst av våra skogsträd, upp till 50 meter. Kronan har en smalt konisk form och huvudstammen är rak.

De övre grenarna är uppåtriktade och de nedre är ofta hängande. Barren sitter enstaka direkt på grenarna och blir cirka tre till åtta år gamla. Granen trivs bäst på näringsrik och gärna fuktig mark. Den är härdigare än tallen, men färska skott och plantor är känsliga för vårfrost.

Granens rötter ligger ytligt, vilket gör att trädet är känsligare för stormar. Gammal granskog är en av de artrikaste växtmiljöerna, i vilken flera sällsynta växter lever. I södra Sverige blommar granen i maj. Längst ute på grenarna syns de röda honblommorna, som sedan utvecklas till bruna kottar. I södra Sverige kan de bli upp till 15 centimeter långa.

Hanblommorna är först röda och sedan gula. Kottens frön mognar under hösten. Vid varm och torr luft böjs kottefjällen isär och fröna faller ut. Inom skogsbruket samlar man dock in kottarna tidigt på hösten och sedan klängs (kotten klänger när fröet frigörs och ramlar ut.) de i särskilda anläggningar.

 • Fröna sås ut i plantskolor för att bli nya plantor.
 • Granen blommar särskilt rikligt var tredje, fjärde år i södra Sverige och man talar då om goda kottår eller fröår.
 • Formrikedomen hos granen är stor.
 • Det finns till exempel en typ med smal krona och korta grenar, som lättare klarar stor snöbelastning och som är vanlig i norra Sveriges inland.

Mera ovanlig är ormgranen, nästan utan sidogrenar, och paraplygranen, utan topp. I fjällen eller vid kusten kan man hitta granar som är mer eller mindre krypande och som slår rot från grenarna. Ser man på släktet Picea finns hela 34 arter, men i Sverige bara en inhemsk art Picea abies.

You might be interested:  Hur Länge Sitter Svamp Kvar I Kroppen?

Hur hög blir en gran på 10 är?

En färdig julgran är mellan 8-10 år och cirka 240 cm hög.

Hur högt växer en gran?

Fakta om gran –

Ett rakt och högstammigt träd som kan bli upp till 60 m högt. Granen är Medelpads landskapsväxt. Har mörkgröna och styva barr, som är cirka 1-2 cm långa. Ger kottar som varierar i storlek beroende på var i landet det är. Växer vilt i de flesta delar av landet. Har ett ytligt och ganska känsligt rotsystem. Klarar av hård kyla, men är känslig för stark värme. Härdig för plantering i växtzon 1-8.

Hur hög blir en gran på 20 är?

I växtzon 5 borde då trädet vara ca 2-3 m efter 10 års totalålder, ca 5 efter 15 år och ca 8 m efter 20 år.

Hur hög är världens högsta julgran?

I december 1950 avtäckte Northgate Mall i Seattle, Washington, USA, sin nya julgran: en fullt pyntad Douglas-gran (Pseudotsuga menziesii) som enligt rapporter nådde höjden 67,36 m.

Kan bli 60 meter hög?

Gran Status i världen: Livskraftig (lc)
Systematik
Domän Eukaryoter Eukaryota
Rike Växter Plantae
Division Fröväxter Spermatophyta
Underdivision Barrväxter Coniferophyta
Klass Pinopsida
Ordning Pinales
Familj Tallväxter Pinaceae
Släkte Gransläktet Picea
Art Gran P. abies
Vetenskapligt namn
§ Picea abies
Auktor ( Linné ) H.Karst., 1881
Utbredning
Utbredningskarta.
Hitta fler artiklar om växter med Växtportalen Växtindex

Gran ( Picea abies ) är ett barrträd i gransläktet och familjen tallväxter, Granen kan uppnå 60 meters höjd och en ålder av över 400 år. I Sverige blir den dock sällan över 100 år, då den vanligtvis avverkas långt tidigare. Rödgran är samma art, men namnet används främst vid handeln med julgranar,

Får man hugga ner en gran?

Du får inte hugga julgranen hur du vill om det inte är din egen mark. Men om du har markägarens tillstånd går det bra. En gran som har huggits ner utan lov kan leda till att du döms för stöld eller snatteri. I Skogsstyrelsen register kan du se vem som äger ett visst skogsområde.

Hur hög kan en kungsgran bli?

Gran är alltid en gran, eller? – En gran tillhör något av de två huvudsläktena, Picea, som har hårda och stickiga barr, eller Abies, som har mjuka barr. Vår “vanliga” julgran är en rödgran, en Picea, medan den så kallade Disneygranen, eller kungsgranen är en Abies,

 1. Ungsgranen heter egentligen nordmannsgran, Abies nordmanniana, och är härdig t.o.m.
 2. Växtzon 4.
 3. Det folkliga namnet kungsgran fick den i början av 1980-talet då den introducerades i Sverige.
 4. Det var när Domänverket började leverera granar av denna nya sort till slottet som man började kalla dem för kungsgran.

Kan bli 35 meter och har sitt ursprung i Kaukasus och nordöstra Turkiet. Hur Hög Kan En Gran Bli De nya kottarna lyser som röda juleljus. Foto: Kerstin Engstrand Rödgran, Picea abies, är mycket härdig och växer över hela vårt avlånga land. Den är en av de få vildväxande barrträd vi har och kan bli mycket ståtlig, upp till 60 meter. Inte nog med det, en gran kan också bli hela 400 år gammal.400 år kan verka gammalt men tallen blir faktiskt betydligt äldre.

Så att plantera en rödgran i din trädgård är verkligen att plantera ett vårdträd för åtskilliga kommande generationer. Först när rödgranen blir 30-40 år sätter den sina första kottar. På våren är de nya kottarna röda, och står upp som tända ljus, Under maj-juni sprids pollenkornen och efter pollineringen sker befruktning men fröna mognar först under hösten.

Fröspridningen sker först påföljande vår. De mogna kottarna hänger rakt ner. Vissa år är de så många så man talar om kotteår. Granen är Medelpads landskapsblomma.

Vad händer om man toppar en gran?

Om man toppkapar en gran där veden är 5 cm eller grövre kommer såret att stå öppet så länge att rötsvampar kommer att börja leva där. Samtidigt försvarar sig granen med att skicka upp flera toppar, som växer ut strax intill snittstället.

You might be interested:  Ferry Las Palmas De Gran Canaria Tenerife?

Vad är starkast gran eller tall?

Gran eller tall – vad är skillnaden? – Gran och tall är båda vanliga barrträd i Sverige. Träden skiljer sig till utseende och träslagen lämpar sig för delvis olika användningsområden. Äldre granar har ofta kvar grenar hela vägen ner på stammen, medan äldre tallar karaktäriseras av en lång grenfri del av stammen.

Kan man kapa toppen av en gran?

Fråga: Har fått ett önskemål om att kapa toppen på en silvergran som dragit iväg på höjden. Blir lite tveksam mot detta då jag misstänker att det inte kommer bli så bra. Om jag kapar ner den ca 2 meter kommer granen skjuta nya skott så man kan bygga upp en ny fin topp? Svar: Det går att kapa toppen på en gran.

 1. Det som händer är att de översta grenarna kommer skjuta nya toppar som kommer konkurrerar om att vara topp.
 2. De behöver sedan formas med några års mellanrum för att få en fin topp på trädet.
 3. Det man ska komma ihåg är att toppen kommer aldrig valla över, så det kan eventuellt gå in röta i snittytan.
 4. För att hjälpa trädet så mycket som möjligt är det bra att göra ett så litet snitt som möjligt.

Och att lägga det precis över en gren. Sedan se till att trädet trivs på platsen. Då kan det stå emot röta bättre. När det gäller årstid rekommenderas alltid dessa arbeten att utföras i april eller i september. För vid minusgrader eller låg temperatur sprids få sporer av Rotticka (Heterobasidion annosum), som gärna angriper gran och tall.

Vad växer snabbast tall eller gran?

Vilket barrträd växer fortast i Sverige? Frågeställare Jonas Andersson Fråga Vilket barrträd växer fortast av de barrträd som planteras och växer naturligt i Sverige? Svar Det finns bara två kandidater om man ska hålla sig till naturligt växande barrträd: Tall och gran.

Hur mycket växer en gran på 10 är?

En julgran växer ungefär 30 cm årligen om man underhåller den. Det tar mellan 6-10 år för en julgran att bli ‘fullvuxen’ det vill säga ‘julgranshög’.

Vilka växter tycker inte om gran?

Granen står så grön och grann i stugan. – Det första du bör tänka på när det gäller julgranen när du tar in den i bostaden är att om den är alldeles nyhuggen så reagerar krukväxterna starkare på etylenet från granen än om granen är huggen för någon eller några veckor sedan. Följande växter är mycket känsliga för granen och dess etylen: Begonia, browallia, fuchsia, hibiskus, kalanchoe, (våreld, höstglöd) karpaterklocka, kornettblomma, pelargon, rumskaks, solanum, ödesträd. Följande krukväxter är mindre känsliga för granen och dess etylen: Aralia, femöring, guldax, julstjärna, kardinalblomma, toffelblomma.

När ska man ta ner en gran?

Beslut om att ta bort angripna stående träd – Inom ett bekämpningsområde får Skogsstyrelsen besluta om att stående träd som angripits av granbarkborre ska avverkas och transporteras bort från skogen, alternativt behandlas så att en ny granbarkborregeneration inte kan lämna virket.

 1. Detta ska vara gjort senast den 1 juli.
 2. Om angreppet har skett mellan den 1 juni och 15 september får Skogsstyrelsen ange en annan tidpunkt för när åtgärderna ska vara utförda.
 3. Beslutet kan rikta sig antingen till markägaren eller till den som förfogar över skogen/virket.
 4. Där det lokalt finns särskilt stor risk för angrepp av granbarkborre bör inte färska granar med en diameter över 15 centimeter på bark lämnas kvar på hygget vid föryngringsavverkning.

Men granar som har höga naturvärden bör lämnas kvar och det gäller även högstubbar. I bekämpningsområdet gäller de här datumen för den mängd skadad rå gran som inte får lämnas kvar i skogen:

Granvirke som avverkats eller skadats före 1 juni ska senast 1 juli forslas till skogsindustri eller större virkesterminal. Granvirke som avverkats eller skadats under perioden 1 juni – 15 september ska forslas bort inom fem veckor från skadetidpunkten.

Vad får man för en stor gran?

Frågeställare Susann fredag, 18 augusti, 2017 – 10:18 Svarat av: Harald Säll Universitetslektor, Institutionen för skog och träteknik Linnéuniversitetet Fråga Hej! En gran som är 70 -80 år gammal. Vad är den värd om man ska sälja den? Svar Hej Susann! Ett enda träd har inget värde då det tar mycket tid att administrera, avverka och transportera. Det vanliga är att man måste betala för att bli av med ett enda träd.

You might be interested:  Vilken Svamp Blir Man Hög På?

Hur mäter man höjden på en gran?

Sikta mot det träd du ska mäta. Placera dig så att hela trädets höjd täcks av pinnen, så att syftningslinjen mot trädets rot går precis ovanför handen och syftningslinjen mot trädets topp går precis ovanför pinnens topp. Fortsätt att hålla armen rak hela tiden. Avståndet mellan dig och trädet är nu trädlängden.

Varför dör julgran?

Julgranen har endast en mycket tidsbegränsad förmåga att ta upp vatten direkt i stamsnittet. Eftersom granen behöver rikligt med vatten dör den efter en tid. Särskilt om den inte får vatten löpande i början.

Vilket land var först med julgran?

Julgranen Julaftonsinteriör från ett högborgerligt hem på 1890-talet i utställningen Traditioner. Långt innan vi satte in julgranen i stugan ställdes på många håll höga kvistade granar med endast en granruska i toppen på var sida om ytterdörren eller framför gården.

 • Det var ett tecken på att julfriden hade inträtt men också ett skydd mot farliga makter.
 • Traditionen med inomhusgran kommer från Tyskland och den första kända klädda granen i Sverige är från 1741 och var klädd med äpplen, saffranskringlor och vaxljus.
 • Från herrgårdar, prästgårdar och skollärarboställen spred sig julgranen ut i bygderna, för att i slutet av 1800-talet vara allmän i hela landet.

Då var fortfarande många granar så små att de kunde placeras på bordet eller hängas från taket. : Julgranen

Vilken julgran håller längst?

Tips när du ska köpa julgran – Man har hört om julgranar som huggs flera månader före julafton och sedan fraktas långa sträckor. Då förstår man att granen barrar på julafton. Hur kan man som kund undvika att köpa en gran som höggs för länge sedan? – Ja, det finns de som hugger sina granar i början av november.

 1. Jag börja hugga mina granar veckan före första advent.
 2. Om du har minusgrader hela tiden så är det ingen fara för granen, men har vi milda vintrar vill granen dricka vatten.
 3. Om man köper sin julgran vid en stormarknad nära julafton kan den ha stått där utan vatten i veckor.
 4. Som kund kan du kontrollera granen om granen är uttorkad så här: lyft på granen, är den lätt så har granen varit huggen tidigt, då har den torkat och blivit lätt och allt vatten har försvunnit.

Grenarna ska inte heller vara hängande utan stå uppåt. Vilken gransort klarar sig bäst och står längst inomhus? – Kungsgranen håller normalfallet kvar barren även om den torkar, så den klarar sig generellt bättre än rödgranen. Hur ska man göra när man tar in den för att den inte ska barra? – Det absolut viktigaste är att snittet är färskt när du tar in granen.

Hur mycket växer en gran på 10 år?

En julgran växer ungefär 30 cm årligen om man underhåller den. Det tar mellan 6-10 år för en julgran att bli ‘fullvuxen’ det vill säga ‘julgranshög’.

Vad växer snabbast tall eller gran?

Vilket barrträd växer fortast i Sverige? Frågeställare Jonas Andersson Fråga Vilket barrträd växer fortast av de barrträd som planteras och växer naturligt i Sverige? Svar Det finns bara två kandidater om man ska hålla sig till naturligt växande barrträd: Tall och gran.

Vad är starkast gran eller tall?

Gran eller tall – vad är skillnaden? – Gran och tall är båda vanliga barrträd i Sverige. Träden skiljer sig till utseende och träslagen lämpar sig för delvis olika användningsområden. Äldre granar har ofta kvar grenar hela vägen ner på stammen, medan äldre tallar karaktäriseras av en lång grenfri del av stammen.

Får man hugga ner en gran?

Du får inte hugga julgranen hur du vill om det inte är din egen mark. Men om du har markägarens tillstånd går det bra. En gran som har huggits ner utan lov kan leda till att du döms för stöld eller snatteri. I Skogsstyrelsen register kan du se vem som äger ett visst skogsområde.