Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan?

19.03.2023 0 Comments

Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan
Häxring – Så blir du av med svampar i gräsmattan Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan Det händer ibland att små hattsvampar dyker upp i gräsmattan. De växer gärna i båg- eller cirkelform – fenomenet kallas häxring och orsakas av flera svamparter. Om du snabbt vill reparera en gräsmatta som drabbats, hittar du här vårt sortiment av, Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan En “snäll” häxringssvamp som påtagligt gynnar gräset genom att frigöra kväve. Det syns på att gräset intill svampkolonin är saftigt grönskande. Häxringar är vanligast i äldre, näringsfattiga gräsmattor. Svampen utgår från en ursprungskoloni. Kolonins underjordiska rottrådar, mycelet, växer sedan utåt i radie och bildar den båglika formationen. Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan Nejlikbroskskivling är ingen höjdare för gräsmattan.

Några arter dödar, eller skadar gräset. Till dem hör de vanligaste arterna nejlikbroskskivling och jättetrattskivling. De verkar genom att utsöndra blåsyra och genom att svampmycelet torkat ut jorden. Ofta ser man en tydlig zon med skadat gräs. Andra arter stimulerar gräset, eftersom de vid nedbrytningen frigör näringsämnen (framför allt kväve) och mull. Till dessa hör champinjoner och musseroner. Några svamparter, som röksvampar, påverkar inte gräset alls.

Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan Genom att gödsla gräset och vattna ut trichodermasvampar kommer häxringen att försvinna.

Det är viktig att redan vid anläggningen av en gräsmatta ta bort cellulosarikt växtmaterial som gamla rötter, barkflis och stubbrester. Mycelet går meterdjupt ner i jorden och det är därför omöjligt att försöka gräva bort. Gynna gräset genom att gödsla med kväverikt gödselmedel som, Vattna rikligt, då svampens fina rottrådar, mycelet, torkar ut jorden. Bekämpa biologiskt med, “goda” trichodermasvampar, som effektivt konkurrerar ut häxringssvamparna. Läs om dessa naturliga nyttosvampar i Faktabankens, Undvik att dressa gräsmattan med cellulosarikt material som täckbark, vilket gynnar svamparna. Svampen vänder inte tillbaka, du kan därför lugnt så in nytt gräs.

Läs om fler bra sätt att få en fin gräsmatta i Faktabankens, Foto: Luke Emski, Mushroom observer och Nilfanion. Text av: Karin Elmberg, 2021-05-24 Info : Häxring – Så blir du av med svampar i gräsmattan

Varför kommer det svampar i gräsmattan?

Anledningen till att du får svamp i gräsmattan fram mot hösten kan bero på att det finns sporer i jorden/underlaget, dessa kan komma från gamla rötter eller annat material som förmultnar i underlaget. När vädret blir optimalt med varm och fuktigt väder börjar svampen växa.

Vad är det för svamp som växer i gräsmattan?

Månadens kryptogam augusti 2007 – Det finns ett antal försommarsvampar som växer i våra gräsmattor. Bland de vanligaste är nejlikbrosking ( Marasmius oreades ). Redan efter de första regnskurarna finns den i villagräsmattor, i parker och på fotbollsplaner.

Den växer karakteristiskt i ringar som med tiden växer utåt och ökar i storlek (häxringar). Bra beskrivningar av denna lilla svamp finns i varje svampbok, men trots att den är mycket vanlig, så är den ganska okänd för allmänheten. Som matsvamp är den förbisedd, kanske för att den är så liten och att det behövs så många svampar för att få ihop tillräckligt mycket för en enda smörgåsstuvning.

Elias Fries skrev i Sveriges ätliga och giftiga svampar (1860-66), “Ehuru ätlig och välsmakande är den som näringsmedel af föga vigt, men mycket eftersökt och värderad som kryddar på köttsoppor o.s.v., hvilka den meddelar en ganska angenäm smak.” Nejlikbrosking kan torkad och pulveriserad användas i såser och soppor, eller som svampmjöl.

Är svamp i gräsmattan giftig?

Ingen av arterna är känd för att vara ätlig, några är misstänkt giftiga. (Den giftigaste, bolmörtsskivlingen, är denna dock inte). Men du bör nog hindra valpen från att äta av dem om de skulle återkomma.

Vad saknar svampar?

Svampar skiljer sig från växterna genom att de saknar klorofyll och är heterotrofa, det vill säga, de behöver konsumera en annan organism för att få energi. De har cellväggar som främst består av ett ämne som är närbesläktat med kitin medan växternas cellväggar är uppbyggda av cellulosa.

När är det dags att kalka gräsmattan?

Det går bra att kalka under hela året, men bästa tid är på hösten/vintern då regn och snö effektivt transporterar ner kalken i jorden. Hela trädgården behöver kalk – gräset för bättre konkurrens mot mossa eller ogräs och kökslandet för att kunna dra större nytta av din gödsling.

Varför är det bruna fläckar i gräsmattan?

De flesta trädgårdsägare har haft problem med fula fläckar i den annars jämna och vackra gräsmattan. Det kan bero på flera olika saker. Gödsel/kemikalier Fläckar på gräsmattan behöver inte nödvändigtvis bero på svamp. Det kan också bero på felaktig gödsling eller andra kemiska ämnen.

Gödsel som har spridits ut ojämnt kan ge upphov till fläckar på gräsmattan. Skiftande gröna nyanser kan vara ett tecken på detta. Middagssolen kan också orsaka gula fläckar. Om gödslet inte arbetas in i marken ordentligt kan solen bränna gräsmattan. Kanske spillde du lite gödsel när du fyllde på spridaren och har inte fått bort det ordentligt.

Det kan resultera i ett område med bruna fläckar – gräset dör helt enkelt av en gödselöverdos. Kemikalier som motorolja eller bensin kan också ha samma effekt. En droppe räcker för att skada den känsliga jorden. Därför bör du alltid stå på ett fast, ogenomträngligt underlag och undvika att spilla.

 • Emikalier skadar inte bara din gräsmatta utan hela miljön.
 • Om någon av ovanstående faktorer skulle vara orsaken dina fläckar kan du enkelt så igen de kala fläckarna med nya frön.
 • Svampangrepp Svamp kan orsaka fläckar i olika färger, till exempel gula, bruna eller vita.
 • De sprider sig särskilt lätt när gräsmattan utsätts för frost, värme, påfrestningar och ett långvarigt blött väder.

Utan en noggrann analys kan du ofta bara spekulera kring vilken sorts svamp du har att göra med. Det finns dock några allmänna kännetecken: – grå/vita fläckar: snömögel (Microdochium nivale), gräsmjöldagg (Blumeria graminis) – gula fläckar: Sclerotinia homoeocarpa, rotdödarsvamp (Ophiobolus graminis) – bruna fläckar: rödtråd (Laetisaria fuciformis) Uttorkning Om gräsmattan får för lite vatten under de torra sommarmånaderna kan allt från enstaka fläckar till stora områden dö.

You might be interested:  Hur Torkar Man Karl Johan Svamp?

Hur ser svampar ut?

Den del av svampen som vi ser är fruktkroppen, men svampen är så mycket mer än bara det. Fruktkroppen är som ett äpple i ett äppelträdmedan själva svampen, alltså det som motsvarar trädet, består av långa, tunna svamptrådar som kallas mycel. Svampar sprider sig med sporer. Sporer är pyttesmå och lätta.

Hur få bort Slemsvamp?

Behandling med receptfria läkemedel – Det finns receptfria läkemedel mot svamp som används direkt i slidan. De brukar fungera bra. Du kan välja mellan följande läkemedel:

En kräm som sprutas in i slidan med en plastspruta. Slidtabletter eller slidkapslar som du för in i slidan med hjälp av en införare. Vagitorier som du för in i slidan med ett finger.

Läkemedlen smälter eller löses upp inne i slidan. Medlen kan ge kortvariga biverkningar som gör att det svider, kliar, blir rött och irriterat. Du som är gravid bör prata med din barnmorska eller en läkare om hur du ska göra. Efter att du har fullföljt behandlingen med ett receptfritt läkemedel brukar symtomen försvinna.

Hur ser bläcksvamp ut?

Fjällig bläcksvamp – Coprinus comatus

Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan Coprinus comatus Foto: © Michael Krikorev Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan Coprinus comatus Foto: © Michael Krikorev Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan Coprinus comatus Foto: © Michael Krikorev

En läcker matsvamp som trivs i feta gräsmattor, gärna i tätortsbebyggelse. • Hatt som ung utdraget äggformad, med åldern klockformad, vit, med vita till beigebruna fransade fjäll, slät och gulbrun i toppen. • Skivor som unga vita, med åldern övergående i rosa för att slutligen bli svarta och upplösta i en bläckliknande vätska.

 1. Fot slät, ihålig, vit.
 2. Ring tunn, försvinner lätt.
 3. Ött vitt.
 4. Växer ofta i närheten av människor där den trivs i feta gräsmattor, komposter och längs vägkanter i tätorter.
 5. Läcker matsvamp, kan bli något lös i konsistensen och passar därför bäst stekt eller ännu hellre friterad.
 6. Fruktkropparna växer relativt snabbt och bör plockas innan de vita skivorna och köttet ändrar färg.

– grå, saknar fransiga fjäll, giftig. är praktiskt i skog och mark. Svampguiden rekommenderar, de har låga priser och levererar snabbt direkt hem i brevlådan är en ny och uppdaterad version för iPhone och iPad. : Fjällig bläcksvamp – Coprinus comatus

Hur lagar man bläcksvamp?

Tillredning – Fjällig bläcksvamp lämpar sig utmärkt för stuvning och fritering, Fjällen, inklusive den bruna toppen samt svampens ring, skrapas lämpligen försiktigt av med en kniv före tillredning eftersom de oftast är jordiga. Alla svartnade delar måste också avlägsnas. Svampen avger ovanligt mycket vatten under stekning så det åtgår ganska stora mängder för att få ihop till en svampsmörgås.

Hur ska man få gräsmattan jämn?

Att jämna ut gräsmatta: så gör du – Att jämna ut gräsmattan är inte svårt, men det kräver lite tålamod, målmedvetenhet och inte minst jobb. Enstaka, små ojämnheter i gräsmattan är lätta att rätta till. Mindre ojämnheter kan du skära upp som små kvadrater, större ojämnheter skär du som ett kryss över hålet.

Vad kan svampar orsaka?

Svampinfektioner

Svampinfektioner

Svamp kan orsaka infektioner i bland annat huden, naglarna, munnen och underlivet. Hudsvamp visar sig ofta i form av röd hud med utslag som kliar, svider eller fjällar. Svamp i slemhinnor orsakar rodnad, irritation och ibland en vit hinna eller flytning.

Svampinfektioner behandlas på olika sätt beroende på var de uppstår och vilken svamp som ligger bakom besvären. Svampinfektioner är mycket vanliga hos både barn och vuxna. Svamp trivs som regel i fuktiga och varma miljöer, men du kan även drabbas av svamp om du har eksem eller är särskilt sårbar för infektioner.

Små barn, gravida och äldre personer har lättare att få svampinfektioner än andra. Det är inte farligt att ha ytlig svamp i huden och slemhinnorna, men svampen kan orsaka besvär som bland annat sveda och klåda. Det finns olika sätt att behandla svamp – vid hudsvamp räcker det ofta att hålla huden torr och ren.

I vissa fall behövs svampdödande medel eller andra läkemedel för att bli av med infektionen. En svampinfektion kan ibland misstas för hudbesvär som torr hud, eller, Läs gärna mer under rubriken “Besvär som kan likna svamp” lite längre ner i texten. I ovanliga fall kan svamp angripa inre organ. Det kallas för invasiva svampinfektioner.

Infektionerna kan vara både allvarliga och svåra att behandla. Besvären kan till exempel uppstå i samband med operationer, svåra sjukdomar och kraftigt nedsatt immunförsvar. Vanliga svampar som orsakar infektion:

 • Jästsvamp – Förekommer naturligt i huden, slemhinnorna och tarmen. Det finns olika sorters jästsvamp – candida och malassezia. Ibland förökar sig svampen och orsakar besvär. Det kan till exempel bero på att den normala bakteriefloran har förändrats eller att immunförsvaret har försvagats i samband med sjukdom eller läkemedelsbehandling.
 • Trådsvamp – Kommer utifrån och kan angripa både människor och djur. Svampen orsakar infektioner som kallas för tinea. Det finns olika sorter trådsvamp – alla infekterar kroppen utifrån. Svamparna kan få fäste hos människor, djur eller ibland hos både människor och djur. Du kan smittas av både människor och djur, direkt eller indirekt.

Det finns även andra typer av svamp som kan orsaka infektion eller besvär i kroppen. Dit hör mögelsvamp, som bland annat kan angripa inre organ i samband med allvarlig sjukdom eller kraftigt nedsatt immunförsvar.

Vad bryter svampar ned?

Svampar helt nödvändiga – Svamparna är naturens stora nedbrytare av organiskt material, inte minst död ved, grenar och nedfallna löv. Enkelt uttryckt kan man säga att svamparna producerar näringsrik jord, den jord som bonden sår i, som skogens träd växer i och som en lång rad av djur och växter behöver för att leva.

 1. Denna cirkulation av organiskt material och näringsämnen, och där alltså svamparna utgör den centrala aktören, tycks vara helt nödvändig för flercelligt liv på jorden.
 2. Ibland bryter svamparna ned sådant vi helst skulle vilja ha kvar, huden mellan tårna i fallet med fotsvamp, eller bondens skörd i fallet med växtparasitiska svampar till exempel.

Detta är svamparnas lite mörkare sida, att de orsakar skador och ger upphov till kostnader som parasiter på levande växter och djur. Men allvarliga svampsjukdomar är ovanliga hos varmblodiga djur, inklusive människan. Istället har vi svamparna att tacka för en lång rad mediciner, inte minst penicillin.

You might be interested:  Vad Kan Man Tillverka Av Gran?

Varför blir det ringar i gräsmattan?

Häxringar kallas det när svampar växer i cirklar eller bågar i gräsmattan, och bildar mörkgröna eller ljusa ringar. De uppkommer oftast på gamla gräsmattor som lider av näringsbrist och torka. Ringarna blir större för varje år och är besvärliga att ta bort eftersom svamparnas mycel sprider sig djupt och brett i jorden.

Vad gör svampens mycel?

Skogens hemliga nätverk – Mykorrhiza är det bästa exemplet på svamparnas enastående förmåga att samarbeta med andra organismer. Mykorrhiza innebär att svamptrådar kopplar ihop sig med växtrötter. Svampens mycel, det finmaskiga nätverket av svamptrådar i jorden, fungerar som en förlängning av rotsystemet.

Det förbättrar växtens upptag av vatten och näringsämnen. I gengäld får svampen som ingår i samarbetet socker från växtens fotosyntes. Mykorrhiza anses vara en av förutsättningarna för att skogar existerar på våra breddgrader. Internet och world wide web (www) fick sina genombrott under 1990-talet. Under samma tidsperiod upptäckte forskare från Kanada och USA att skogen också har ett nätverk.

Det brukar lite skämtsamt kallas för wood wide web och består av mykorrhiza. Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan Mykorrhiza – en kärleksförklaring mellan växtrötter och svamptrådar. Bild: Wikipedia Forskarna sprutade ut radioaktiv koldioxid bland granar och björkar i trädplanteringar. Genom att mäta radioaktiviteten med geigermätare kunde de visa att träden i planteringen tog upp koldioxiden och omvandlade den till radioaktiva sockermolekyler med hjälp av fotosyntesen.

Dessa sockermolekyler kunde sedan dyka upp i bladen på andra träd i planteringen, en bit bort från platsen där koldioxidutsläppet hade ägt rum. Forskarna drog slutsatsen att granarna och björkarna var sammanlänkade av mykorrhiza som slussade runt näringen. De “uppkopplade” träden verkar både kunna ge och ta emot näring.

Under sommaren fick granarna en större andel av näringen men när hösten kom och björkarna fällde sina blad så att deras fotosyntes stannade av, ökade flödet av socker till björkarna. Det är inte bara näringsämnen som flödar runt i det underjordiska nätverket.

Vad behöver svampar för att överleva?

Värt att veta Svamp består av mycelet, de fina rottrådar som kallas hyfer, och kan leva i många år om förutsättningarna är goda avseende näring och fukt. När mycelet samlat på sig näring kan fruktkroppar växa ut, det vi normalt benämner svamp. De växer mycket fort och bildar miljontals sporer som när fruktkroppen mognat sprids ut för att sprida svampmycelet till nya områden.

 1. Sporer är mycket små och sprids långt med luft, vatten eller djur.
 2. Sporer kan normalt överleva torka och kyla men dör vid upphettning.
 3. Svampar är mer lika människor än gröna växter.
 4. Gröna växter kan med hjälp av solljus, koldioxid, vatten och näringsämnen samla energi och bygga upp en planta bestående av socker, stärkelse, cellulosa och proteiner, samtidigt som växten avger syrgas.

Svamparnas mycelium förbrukar energin som växter lagrat upp. Svampen förbrukar syre för nedbrytning av växt- eller djurrester och det som blir kvar är bara koldioxid, vatten och näringsämnen samtidigt som svampen själv växer. Jakten på den livsviktiga energi som finns lagrad i växter håller bakterier, djur och människor också på med i någon form, ofta i samverkan med svamp.

 1. Samverkan där både växt och svamp gynnas Många svampar kan leva i symbios med levande växter, där svampens goda förmåga att ta upp vatten och näringsämnen utnyttjas av växten, samtidigt som svampen får tillgång till kolhydrater.
 2. Näringsutbytet sker nere vid rötterna där svampen bildar mykorrhiza runt växtens finaste rotspetsar.

Några kända

mykorrhiza-bildande svampar är Karl Johan, Kantarell, Smörsopp och Blodriska. Bröd, öl och vin

All jäsning, oavsett om det gäller bröd, öl eller vin beror på att en jästkultur (mikrosvamp) växer i blandningen och vid sin nedbrytning av kolhydrater (socker eller stärkelse) bildar värme och koldioxid. Alla blir glada av rätt sorts svamp i maten. Andra mikrosvampar, ofta kallade mögelsvampar, kan å andra sidan snabbt förstöra den goda maten.

Vissa av dessa svampar kan bilda gifter. Medicinsk användning Här i västvärlden har vi penicillinet att tacka för att vi på ett effektivt sätt kan bekämpa sjukdomar. Penicillin är en speciell mikrosvamp som odlas. I många andra kulturer, främst i Asien, odlas de flesta sorters svamp för medicinskt syfte.

Svampar för sanering av farligt avfall Inom många områden har man lyckats sanera mark, olja, miljögifter m.m. genom att odla speciella sorters mikrosvampar som med sina unika egenskaper klarar av att bryta ner dessa kemikalier till sina minsta naturliga beståndsdelar då de är helt ofarliga.

Hur länge kan svampar vara kvar på samma ställe?

Frågeställare Besvarades av Pia Barklund tisdag, 15 november, 2005 – 18:47 Fråga Hur länge lever en svamp? Svar Allt fler uppskattningar pekar på att många arters svampindivider kan bli mycket gamla, tiotals till flerahundra år. Det finns också de som är jämförelsevis mycket kortlivade. Bland mykorrhizasvampar uppges kantarell bli > 39 år, örsopp >75 år och medellivslängd 35 år, Droptaggsvamp Hydnellum ferrugineum >150 år. Vedlevande patogena svampar uppvisar mycket höga åldrar. En honungsskivlingsart Armillaria gallica har angivits åldern >1500 år. Phellinus weiri >1300 år. I blad och barr kan livscykeln var ett år eller tom kortare. Att Lophodermium piceae, granskyttesvampen som lever i granens gröna barr blir omkring sju år hänger samman med att barren infekteeras som helt unga och att fruktkroppsbildningen inte kommer förrän barret har dött, och granbarr blir uppskattnigsvis sju år. I princip är svampmycel odödliga, om substratet där de växer inte tar slut. Svampar bä ringa cellstrukturer med sig hela livet, till skillnad mot växter och djur. Istället dör äldre delar av och hyfer nybildas kontinuerligt. Hypotetiskt kan svampindivider som kom in direkt efter istiden finnas kvar i våra skogar. Länkar Publicerad: mån, 1997-03-24 01:00

Kan man kalka gräsmattan för mycket?

Om jorden är kemiskt sur (har lågt pH-värde) kommer mossan att trivas bättre än gräset. För att råda bukt på det kan du kalka gräsmattan. Kalkning gör att gräset växer bättre genom att höja jordens pH-värde, men kalka inte i onödan. Kalk fungerar extra bra i lerhaltig jord, då jorden blir mer luftig och gräset rotar sig snabbare. Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan Kalken är lätt att sprida jämnt, den löser upp sig snabbt och har en långtidsverkande effekt.

Hur vet man om gräsmattan behöver kalk?

Kalkning av gräsmatta Kalkning är jordförbättring och ett sätt att minska jordens kemiska surhet (förväxla inte surhet med vått eller blött!) Jordens surhet är dels naturlig och kan dels bero på industrirök, som är sur. Med kalk kan man neutralisera, upphäva denna surhet.

 1. Man mäter surhetsgraden i pH-enheter, från 1-14 på skalan.
 2. Siffran 7 betyder att förhållandet mellan baser och syror är neutralt, högre siffra betyder en basisk (alkalisk) reaktion, lägre siffra betyder surt.
 3. Emiskt är pH-enheterna ett uttryck för koncentrationen av vätejoner.
 4. Läs också guiden: De flesta växter trivs bäst då surhetsgraden, pH, ligger mellan 6 och 7 på skalan, gräsplantan hör till dessa växter.
You might be interested:  Varför Får Man Svamp På Huden?

Behovet av kalkning i gräsmattan överdrivs ofta och orsaken är den varje höst och vår återkommande intensiva reklamkampanjen för kalkning i, Det vore bättre om gräsmattan i samma höga grad som den får kalk. Om man genom att ta prov och mäta pH-värdet säkert vet att jorden i gräsmattan har ett pH under 6 bör man naturligtvis kalka.

När ska man ha på järnsulfat på gräsmattan?

Bäst lämpat för: Gräsmattor där gräset är i tillväxt och blivit så högt att det börjat lägga sig ned: – Fördel: Du minskar risken för mögel- och svampangrepp i gräsmattan samt gult och, i värsta fall, dött gräs. Nackdel: När du klipper gräset blir det mindre motståndskraftigt mot kyla.

 • Om vi får en sen vinter med frost riskerar därför gräset att enklare ta skada.
 • Gör så här: Klipp gräset till ca.30 mm höjd.
 • Samla sedan upp gräset, helst med en uppsamlare men annars med hjälp av en räfsa.
 • OBS! Tänk på att robotklippare och cylinderklippare inte klarar för högt gräs.
 • Låna eller hyr istället en rotorklippare för vårens första klippningar.

Se även till att knivbladen på rotorklipparen är tillräckligt skarpa. Järntillskott: Lägg ut FerroGent järnsulfat efter klippningen. Järntillskottet stimulerar gräset och gör det motståndskraftigt. Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan Högt gräs och tätt med mossa är en vanlig syn i södra Sveriges trädgårdar

Vad kan svampar orsaka?

Svampinfektioner

Svampinfektioner

Svamp kan orsaka infektioner i bland annat huden, naglarna, munnen och underlivet. Hudsvamp visar sig ofta i form av röd hud med utslag som kliar, svider eller fjällar. Svamp i slemhinnor orsakar rodnad, irritation och ibland en vit hinna eller flytning.

 • Svampinfektioner behandlas på olika sätt beroende på var de uppstår och vilken svamp som ligger bakom besvären.
 • Svampinfektioner är mycket vanliga hos både barn och vuxna.
 • Svamp trivs som regel i fuktiga och varma miljöer, men du kan även drabbas av svamp om du har eksem eller är särskilt sårbar för infektioner.

Små barn, gravida och äldre personer har lättare att få svampinfektioner än andra. Det är inte farligt att ha ytlig svamp i huden och slemhinnorna, men svampen kan orsaka besvär som bland annat sveda och klåda. Det finns olika sätt att behandla svamp – vid hudsvamp räcker det ofta att hålla huden torr och ren.

 1. I vissa fall behövs svampdödande medel eller andra läkemedel för att bli av med infektionen.
 2. En svampinfektion kan ibland misstas för hudbesvär som torr hud, eller,
 3. Läs gärna mer under rubriken “Besvär som kan likna svamp” lite längre ner i texten.
 4. I ovanliga fall kan svamp angripa inre organ.
 5. Det kallas för invasiva svampinfektioner.

Infektionerna kan vara både allvarliga och svåra att behandla. Besvären kan till exempel uppstå i samband med operationer, svåra sjukdomar och kraftigt nedsatt immunförsvar. Vanliga svampar som orsakar infektion:

 • Jästsvamp – Förekommer naturligt i huden, slemhinnorna och tarmen. Det finns olika sorters jästsvamp – candida och malassezia. Ibland förökar sig svampen och orsakar besvär. Det kan till exempel bero på att den normala bakteriefloran har förändrats eller att immunförsvaret har försvagats i samband med sjukdom eller läkemedelsbehandling.
 • Trådsvamp – Kommer utifrån och kan angripa både människor och djur. Svampen orsakar infektioner som kallas för tinea. Det finns olika sorter trådsvamp – alla infekterar kroppen utifrån. Svamparna kan få fäste hos människor, djur eller ibland hos både människor och djur. Du kan smittas av både människor och djur, direkt eller indirekt.

Det finns även andra typer av svamp som kan orsaka infektion eller besvär i kroppen. Dit hör mögelsvamp, som bland annat kan angripa inre organ i samband med allvarlig sjukdom eller kraftigt nedsatt immunförsvar.

Hur bildas nya svampar?

De flesta svampar förökar sig genom att bilda sporer. Sporerna sprids med vind och vatten, men också med exempel- vis insekter. Sporer som hamnar där det finns näring och fukt kan gro och utveckla hyfer som tillsammans bildar ett mycel. Svamparnas fortplantning är väldigt varierande.

Hur blir det nya svampar?

Finns det många olika sorters svampar? – – Det finns närmare sex miljoner olika svamparter, och de påträffas precis överallt – i jord och mark, i sjö och hav, från klippor i Antarktis till diskhon i köket. Man har till och med hittat svampar inne i Tjernobyl. Hur Får Jag Bort Svamp I Gräsmattan – Många svampar lever underjordiskt, oftast i form av tunna svamptrådar (hyfer). Under sensommaren-hösten uppfattar svamparna att vintern är i antågande, och om tillräckligt mycket vatten finns att tillgå börjar de anlägga fruktkroppar, till exempel gula kantareller när det gäller den vanliga kantarellen.

 • På fruktkropparna bildas sporer, som vi kan tänka på som svamparnas frön.
 • När dessa blåser iväg och landar på något mysigt ställe, kan de, särskilt när vintern är över, gro och ge upphov till nya svamptrådar.
 • Svamparna finns överallt och hela tiden, men vi observerar dem oftast bara som fruktkroppar, och då främst på hösten.

Att man bara ibland snubblar på svampar kan få en att tro att svamparna inte rimligen kan spela någon särskilt framstående roll i naturen. Ingenting kunde vara mer fel. Läs mer: Därför är svampar så giftiga

På vilka sätt kan svampar leva?

Det finns åtminstone 1,5 miljoner arter av svampar, varav bara 100 000 har beskrivits och namngivits. Antalet växtarter på jorden är avsevärt lägre – trots det har närmare 400 000 arter av växter beskrivits. Varför har svamparna fått så lite uppmärksamhet? Sannolikt beror det på att de gör så lite väsen av sig.

De är naturens doldisar, de lever i jorden och vi ser dem bara under hösten då de skjuter upp sina fruktkroppar, det vi i dagligt tal kallar för svampar. En av svamparnas huvuduppgifter i naturen är att bryta ned organiskt material, framför allt döda växter. De frigör på så sätt viktiga näringsämnen och bidrar till att bilda bördig jord.

Svampar är mästare på att samarbeta. De bildar mykorrhiza med växternas rötter och lavar ihop med alger. Det finns också gott om svampar som är parasiter på växter och djur – och på vår hud bor svampar som lever av fett. Låt oss titta närmare på några av de här arterna.