Giftig Svamp Som Kan Förväxlas Med Trattkantarell?

25.03.2023 0 Comments

Giftig Svamp Som Kan Förväxlas Med Trattkantarell
Det ser ut att bli en fin svampsäsong i år. Men expertens tips är att vara väldigt försiktig med vad man plockar och äter. Foto: Maja Larsson En del giftiga svampar ger kräkningar och magont. Andra angriper lever och njurar – i värsta fall är transplantation enda räddningen.

 • IVA-läkaren och toxikologen Kai Knudsen har sett det mesta.
 • Hans budskap är tydligt: var försiktig när du plockar svamp.
 • Trattkantarell, skogschampinjon och stolt fjällskivling.
 • Allesammans är de goda matsvampar.
 • Men de har också något annat gemensamt: de kan lätt förväxlas med ordentligt giftiga svampar.

Den mycket giftiga toppiga giftspindlingen är till utseendet ganska lik trattkantarell – och de växer dessutom ofta nära varandra. Det räcker med en liten, liten bit av den toppiga giftspindlingen för att man ska bli rejält sjuk och giftet tål både kokning och frysning.

 1. Det finns många goda svampar, som dessutom kan vara näringsrika.
 2. Men man ska vara väldigt försiktig med vad man plockar och äter, säger Kai Knudsen.
 3. Han är överläkare i anestesiologi och intensivvård, verksam på IVA Sahlgrenska, och dessutom universitetslektor vid Sahlgrenska akademin.
 4. Ett av hans specialområden är toxikologi, läran om gifter, och han kan mycket om svampförgiftningar – något som 100-200 personer årligen söker vård för i Sverige.

– Det vanligaste är måttlig förgiftning som ger mag-tarmirritation som kräkningar, diarré och buksmärtor. Men allvarliga förgiftningar ser vi kanske vartannat år, och dödsfall som orsakats av svampförgiftning har vi haft 2010, 2008, 2002, 1996 och 1994. Kai Knudsen, universitetslektor vid Sahlgrenska akademin och överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bild: Magnus Gotander

Vilka svampar kan man förväxla med kantareller?

Kantarell – Cantharellus cibarius

Giftig Svamp Som Kan Förväxlas Med Trattkantarell Cantharellus cibarius Foto: © Michael Krikorev Giftig Svamp Som Kan Förväxlas Med Trattkantarell Cantharellus cibarius Foto: © Michael Krikorev Giftig Svamp Som Kan Förväxlas Med Trattkantarell Cantharellus cibarius Foto: © Michael Krikorev Giftig Svamp Som Kan Förväxlas Med Trattkantarell Cantharellus cibarius Foto: © Michael Krikorev Giftig Svamp Som Kan Förväxlas Med Trattkantarell Cantharellus cibarius Foto: © Michael Krikorev

En mycket uppskattad och omtyckt matsvamp, växer i barr- och lövskog över hela Sverige och är sällan larvangripen. • Hela fruktkropppen gul. • Hattens översida slät, med ofta vågig hattkant. • Hattens undersida har grenade åsar som löper ner på foten. • Kött gulvitt, med något skarp smak och fruktig doft.

Växer i löv- och barrskog och är vanlig i hela landet utom i Norrlands inland. Förekommer även i fjällbjörkskogen. Kantarellsäsongen är mycket lång, ofta kommer de första kantarellerna redan i juni-juli, och om nattfrosten inte är allt för grym så kan man finna dem långt in på senhösten. Självklart är kantarell en läckerhet, men jag påpekar gärna att det finns ännu läckrare svampar att plocka! Det finns inga giftsvampar i Sverige som liknar kantarell.

Däremot kan ovana svampplockare förväxla den med som har skivor under hatten och saknar matvärde. Man kan också förväxla kantarell med andra ätliga svampar: – blekare i färgen, läcker matsvamp! – ofta med små violetta fjäll på hatten, sällsynt. – liten, spenslig, orange hattfärg, sällsynt.

Hur ser falsk trattkantarell ut?

Var noggrann – falska kantarellen kan lura även en erfaren svampplockare! – Falsk kantarell, eller narrkantarell, påminner en hel del om den vanliga kantarellen och kan därför lätt blandas ihop med den. En falsk kantarell har en mer inrullad hatt och kan därför förväxlas med en ung “riktig” kantarell, som också har en inrullad hatt.

Hur vet man om det är trattkantarell?

Cantharellus tubaeformis Kännetecken: Trattkantarellen är som namnet säger en tratt eller lurformad, tämligen liten svamp. Dess hatt är brun och har en nyans av gult eller grått. Foten är tämligen smal, ihålig och gul. Under hatten finns gulgrå lamellartade fåror som löper nedåt foten.

 1. Arter som liknar: Den röda trumpetsvampen (C.
 2. Aureum) som liknar trattkantarellen mycket har inga djupa fåror på hattens undersida.
 3. Den röda trumpetsvampen förekommer på frodigare och fuktigare ställen än trattkantarellen.
 4. Även den röda trumpetsvampen är en ypperlig matsvamp.
 5. Växtplatser: Trattkantarellen förekommer allmänt i södra och mellersta Finland.

Den påträffas i mossiga skogar, främst i grandungar men också i blandskogar. Vanligtvis växer den i stora grupper på samma ställen år efter år. Det kan vara svårt att hitta den eftersom den växer djupt nere i mossan. Under goda skördeår förekommer den betydligt mer än sin nära släkting kantarellen.

 • Skördeperiod: Trattkantarellen växer tämligen sent på hösten från september till november.
 • Användning: Eftersom svampen har tunn märg lämpar den sig bra för torkning och djupfrysning.
 • Torkningen lyckas även hemma mycket bra.
 • Vid djupfrysning bibehålls svampens näringsvärde bra, men smaken kan bli vattnig.

Trattkantarellen lämpar sig naturligtvis också som sådan för stekning, djupfrysning eller i marinad. Det finns rikligt med D-vitamin i trattkantarellen. Vintertid får finländarna på ett naturligt sätt D-vitamin från svampen.

Kan man bli sjuk av trattkantareller?

Dåliga trattkantareller kan göra dig sjuk Färska och fina ska trattkantarellerna vara. Uddevalla Svampkonsulenten Eva Loodh varnar för att många svampplockare kan bli sjuka efter att ha plockat gamla trattkantareller. – De ska vara spänstiga och ljusa, berättar hon. 07:10 – 8 okt, 2011 Nu under hösten är många ute och plockar svamp.

Trattkantarellen hör till de ätliga svampar som är lätt att känna igen och är mycket populär. – Många ringer och frågar om trattkantareller just nu, säger Eva Loodh som varnar för att plocka skämd svamp. Svampar är som vilket livsmedel som helst. Är svampen för gammal är den inte lämplig att äta. Man blir matförgiftad, precis som om man ätit för gammal köttfärs.

– Då kan man bli ordentligt sjuk, säger Eva Loodh. Plocka alltså inte gamla och mjuka trattkantareller, de ska vara spänstiga och ljusa. Många torkar sin svamp för att konservera den. Undvik då tidningar som underlag. – Ett finmaskigt nät på en träram och en kupévärmare under, rekommenderar Eva Loodh som torkutrustning.

You might be interested:  Hur Mycket Förvälld Svamp Motsvarar Färsk?

Finns det giftiga trattkantareller?

Trattkantarell – Craterellus tubaeformis

Giftig Svamp Som Kan Förväxlas Med Trattkantarell Craterellus tubaeformis Foto: © Michael Krikorev Giftig Svamp Som Kan Förväxlas Med Trattkantarell Craterellus tubaeformis Foto: © Michael Krikorev Giftig Svamp Som Kan Förväxlas Med Trattkantarell Craterellus tubaeformis Foto: © Michael Krikorev

Växer ganska sent på hösten och kallas även höstkantarell. En läcker matsvamp som passar all sorts matlagning. • Hatt tunn, navlad till trattformad, ovansidan är gulbrun till brunsvart. • Hattens undersida har gula till gråa grenade åsar som löper ner på foten.

 • Fot ihålig, brungul till gul.
 • Vanlig i mossig barrskog över hela landet.
 • Ibland stöter man på trattkantareller som saknar ett färgpigment, de uppträder då i en helgul form.
 • Saknar tydliga åsar, är snarare mer “rynkig” under hatten, läcker matsvamp.
 • Geléaktig svamp som saknar åsar, oätlig.
 • Påminner uppifrån mycket om trattkantarell, men växer på murken ved och har glesa vaxartade skivor.

– påminner om trattkantarell men är gråsvart, växer med ek, ätlig. Det finns inga giftsvampar i Sverige som liknar trattkantarell. Trots detta förekommer rapporter om människor som av misstag fått med sig toppig giftspindling när de varit ute för att plocka trattkantareller.

– Dödligt giftig. Växer i liknande miljö som trattkantarell, men är så annorlunda till utseendet att de båda arterna bara kan förväxlas genom ren slarv. är praktiskt i skog och mark. Svampguiden rekommenderar, de har låga priser och levererar snabbt direkt hem i brevlådan är en ny och uppdaterad version för iPhone och iPad.

: Trattkantarell – Craterellus tubaeformis

Kan kantareller bli giftiga?

BAKGRUND – I Norden växer cirka 10 000 olika svampar ute i naturen, varav endast ett hundratal är ätliga. Svampar växer inte bara i jorden utan även på stubbar och träd, på växter och andra biologiska organismer och många andra ställen. Totala antalet arter på jorden uppskattas till över en miljon.

 1. Svampar består av rottrådar, ett mycel och en fruktkropp.
 2. Det är vanligen fruktkroppen som vi benämner för svamp och är den del som äts.
 3. Svampförgiftning inträffar vanligen efter förtäring av giftig svamp som förväxlats med ätlig svamp.
 4. I sällsynta fall förekommer förgiftning på annat sätt, t ex genom rökning eller konsumtion av hallucinogena svampar eller efter inandning av ångor vid förvällning av murklor.

Några vanliga goda och ätliga svampar är:

Kantarell Trattkantarell Tryffelsvamp Rödgul och svart trumpetsvamp Stensopp (Karl-Johansvamp) Champinjon Skiitake (ekmussling) Blek taggsvamp Stolt fjällskivling Ostronmussling Fjällig bläcksvamp Citrongul slemskivling Vinternagelskivling Blodriska Brunsopp

Uppskattningsvis uppsöker 50-200 personer sjukvården i Sverige för misstänkt svampförgiftning varje år. Vanligast är lätt till måttlig förgiftning med magtarmirriterande toxiner. Symptomen utgörs fr a av:

Illamående Buksmärtor Magkramper Kräkningar Diarré

Allvarliga förgiftningar är ovanliga, men enstaka allvarliga fall förekommer årligen. Dödsfall är mycket sällsynt och inträffar sporadiskt. Svampförgiftning är vanligast under svampsäsongen, d v s under hösten. Förgiftningar kan dock dyka upp året runt, exempelvis är stenmurklan en vårsvamp.

Trattkantareller som ibland förväxlas med toppig giftspindling (giftspindelskivling) växer i huvudsak sent om hösten. Vid förgiftningstillbud kontakta gärna Giftinformationscentralen i Stockholm för rådgivning. Vid misstänkt förgiftningstillbud spara om möjligt aktuell svamp för identifiering av svampexpert.

Tag gärna bild av samma slags svamp om möjligt på platsen där svampen plockats. Oftast är intagen svamp okänd (75 % av fallen) men om man kan identifiera svampen är mycket vunnet. På senare år har ett antal fall av allvarlig svampförgiftning inträffat bland nyanlända invandrare, både i Sverige och andra länder som Tyskland och USA.

Kan man äta rå trattkantarell?

Kan man äta råa kantareller? Ja, men gör inte det. Smaken är stark. Svampar kan innehålla bakterier från marken, så det är bäst att tillaga dem.

Vilken är den giftigaste svampen i Sverige?

De arter som står för de allvarligaste svampförgiftningarna i Sverige är vit flugsvamp, lömsk flugsvamp, toppig giftspindling och gifthätting.

Hur ser en giftig svamp ut?

Toppig giftspindling Hela svampen är röd- brun till gulbrun. Hatten är ofta toppig, men inte alltid. Växer i mossig barr- skog och i bokskog. En snarlik art som innehåller samma gift är orangebrun giftspindling (C.

Måste man rensa trattkantareller?

Trattkantarell eller giftspindelskivling? – Toppig giftspindelskivling är dödligt giftig. FOTO: TT Trattkantarell bör alltid plockas en och en eftersom det annars finns risk att av misstag få med den liknande toppiga giftspindelskivlingen. Den är olik i utseendet, men dödligt giftig vid ytterst litet intag. Håll utkik efter den toppiga giftspindelskivlingen – så du kan undvika den. FOTO: TT Läs också: Skära svamp eller dra upp?

Hur kan man se om en svamp är giftig?

Den vanligaste orsaken till svampförgiftning är att matsvamp förväxlats med giftig svamp och allvarliga förgiftningar inträffar framförallt då svamp intagits som måltid. Illamående och kräkningar kan förekomma efter svampförtäring och behöver inte alltid betyda att svampen är giftig.

You might be interested:  Se Skillnad På Gran Och Furu?

Kan man dö av toppig giftspindling?

Mycket giftiga svampar – Cellskadande gifter kan ge livshotande skador på inre organ och finns hos ett par arter, flugsvampar och spindlingar. Gifterna kan ge lite olika besvär beroende på vilken svamp det är fråga om.

Orangebrun giftspindling eller toppig giftspindling kan ge livshotande skador på njurarna. Besvären kommer inom tre till sju dygn och består av brännande törst, huvudvärk, trötthet, frossa, muskelvärk och ont i magen.

Gifthätting, lömsk flugsvamp och vit flugsvamp innehåller gifter som kan ge skador i tarmkanalen, njurar och lever. Besvären brukar börja efter 8 till 24 timmar och består av ont i magen och vattentunn diarré. De här svamparna kan ge en livshotande förgiftning.

Andra svampar som innehåller det farliga cellskadande giftet är lömsk biskopsmössa, stenmurkla och mössmurkling. Besvären kommer efter 5 till 8 timmar och består av symtom från mage och tarm, yrsel, matthet, svettningar, talsvårigheter och balanssvårigheter.

Hur länge kan man vänta med att rensa trattkantareller?

– Om man inte hinner rensa på en gång klarar sig kantareller flera dagar i kylen, kanske upp till en vecka. Sopparna ska man helst ta hand om på en gång, säger Pelle Holmberg.

Hur snabbt måste man ta hand om trattkantareller?

Förvälla svamp – Allra bäst är att ta hand om svampen direkt när du kommer hem. Särskilt mjukare svampar som soppar och kremlor. Efter att ha rensat svampen skär du den i tärningsstora bitar. Lägg bitarna i en stor kastrull med lite vatten och koka bort vätskan. Tillaga därefter svampen eller frys in. Svamp som ska ätas bör tillredas i minst 15 minuter.

Kan man äta förvällda kantareller?

Förvälla kantareller gör man för att kunna spara svampen till ett senare tillfälle. Syftet är att få ur vätskan ur svampen. Förvälld svamp kan sedan frysas. Senare kan den förvällda svampen tas upp ur frysen och t.ex. stekas och ätas på smörgås eller användas till svampsås eller stuvning. Förvällda kantareller, det går lika bra med trattkantaraller. Kyl ner och frys in. Tid: 30 minuter Räcker till sås för 4 personer Näringsvärde per portion (100 g): 24 kalorier, 2 g kolhydrater, 0 g fett, 2 g protein

Hur vet man att det är en karl johan svamp?

Stensopp/karljohan – Boletus edulis • Hatt välvd, ljusbrun till mörkbrun, ofta vit den yttersta milimetern närmast hattkanten, i fuktigt väder klibbig. • Fot vit till ljusbrun, vanligen knubbig, med ett vitt ådernät (syns tydligast upptill). • Rör som unga vitaktiga, senare gula till gulgröna.

 • Svampkött vitt, strax under hatthuden svagt brunviolett.
 • Smak mild, nötlik.
 • Arljohan förekommer allmänt i barr- och lövskog över hela Skandinavien.
 • Vissa år uppträder den i stora mängder, s k karljohanår.
 • De gula rören på äldre exemplar kan användas till att färga ullgarn vackert gult.
 • Passar till all sorts matlagning, god som ingrediens i såser, soppor, stuvningar mm.

Går bra att torka för långtidsförvaring. Skiva då svamparna i ca 5 mm. tunna skivor innan du lägger dem på tork. Hatthuden kan ibland bli grönfärgad vid upphettning. Det är en naturlig egenskap hos vissa stensoppar och har ingen negativ inverkan på matvärdet.

Finns det några trattkantareller?

Så hittar du trattkantareller – I södra och mellersta Sverige mellan september och november hittar du vanligen trattkantareller även kallad höstkantarell. Du känner igen den på den tunna trattformade hatten som vanligen är gulbrun till brunsvart på ovansidan och gul till gråa grenade åsar ner på foten samt med en ihålig fot.

Kan man förväxla blek taggsvamp?

Smalfotad taggsvamp kan knappast förväxlas med någon annan art. Taigataggsvamp Phellodon secretus, har liknande storlek och växtsätt, men har askgrå hattfärg med mörkbruna inslag och en kal, svart fot.

Vad är skillnaden på kantarell och trattkantarell?

Trattkantareller – snart kryllar skogen av de små godingarna Publicerad: 26 september 2018 Uppdaterad: 26 september 2018 Trattkantarell, hittar du en hittar du nästan alltid fler. Foto: Colourbox Lär dig känna igen trattkantarellen och du har nästan garanti på att aldrig mer komma hem tomhänt från svamputflykten. Trattkantarellen växer ofta rikligt i södra och mellersta Sverige men mer sällan i de norra delarna av landet.

Är du lite otålig som svampplockare – då ska du satsa på trattkantareller, kallas även höstkantarell eller trattis. I alla fall om du bor i mellersta och södra Sverige. Riktigt bra svampår är det lätt att plocka kassar fulla med trattkantareller. Men även de år tillgången är begränsad är det fortfarande stor chans att du får ihop tillräckligt både till svampmackan och svampsoppan.

Trattkantarellen är egentligen inte någon äkta kantarell. Den hör till det mycket närstående släktet Craterellus. Trattkantarellen har ihålig fot medan de äkta kantarellerna har en kompakt fot, utan ihålighet. För att öka chanserna till att hitta trattkantareller måste du ställa in blicken. Till vänster trattkantarell, till höger toppig giftspindling. Foto: Colourbox, Wikipedia En sak ska man dock se upp med. Rafsa inte ihop allt du ser utan plocka och titta på vad du lägger ner i korgen. Mitt bland trattisarna kan det gömma sig en giftsvamp.

växer gärna i liknande miljöer och är man lite slarvig kan den åka med ner i korgen. Men det finns en enkel regel att komma ihåg. Plocka inte bruna svampar som har bruna skivor. En del av dem är inte matsvampar, andra är, som toppig giftspindling, giftiga. En andra kontroll gör du när du rensar svamparna.

Trattkantarellens hatt varierar från ljust gråbrun till brunsvart och den är trattformad. Undersidan har tydliga åsar som går ner på foten, som är ihålig. Toppig giftspindling har matt rödbrun till gulbrun hatt. Den är ofta toppig men kan vara tillplattad i mitten.

Skivorna under är rödbruna, tjocka, höga och ganska glesa. Foten är brun med gula oregelbundna band. Smaka aldrig på en giftspindling, det är farligt att äta även små bitar av den. Trattkantareller passar utmärkt att torka och spara i glasburkar. När du vill använda dem lägger du dem i blöt rn stund eller smular ner dem direkt i såsen eller grytan.

: Trattkantareller – snart kryllar skogen av de små godingarna

You might be interested:  Ração Gran Plus Filhote Quantidade Diária?

Vad är världens farligaste svamp?

Svampgift kan döda en människa – – Svampar är mycket framgångsrika i underjorden. Att de enklare nedbrytarsvamparna evolverat till mykorrhiza betyder att de har utvecklat en massa försvar och blivit ganska bra på det, säger Håkan Wallander. Några av kemikalierna i svamparnas försvarsarsenal tillhör de giftigaste ämnen vi människor kan få i oss. Giftig Svamp Som Kan Förväxlas Med Trattkantarell Lömsk flugsvamp kallas för världens giftigaste svamp. De allra farligaste svampgifterna är amatoxiner, som finns i bland annat vit och lömsk flugsvamp. Det är ytterst starka cellgifter, som stänger av cellernas syntes av mRNA – en del av arvsmassan som styr produktionen av proteiner.

Kan man blanda kantareller och trattkantareller?

Hem / Inspiration / Köksknep / Så tar du hand om svampen 1. Utrusta dig rätt: Ta med dig svampkorg och svampkniv med borste. Obs: Plastpåsar är förbjudna! 2. Grovrensa svampen i skogen. Skär bort jord från foten och borsta ren svampen. Klyv svampen på längden, då ser man om den är maskäten. Foten kan vara dålig men inte hatten, då behåller du hatten och slänger foten. Giftig Svamp Som Kan Förväxlas Med Trattkantarell 3. Sortera svamparna hemma. Kantareller, Karl Johan, trattkantareller, smörsoppar och andra trestjärniga svampar för sig, andra svampar kan blandas tillsammans.4. Skär svamparna i små bitar. Lägg blandsvampen i ett kärl och de trestjärniga i var sitt kärl.

 1. Nu kommer eventuella maskar och andra kryp fram och man ser skadade delar som man inte märkte vid grovrensningen i skogen.5.
 2. Lägg kantarellerna i en teflonpanna utan smör eller kryddor.
 3. Oka tills större delen av vätskan som avgetts kokat av.
 4. Häll upp svampen på ett stort fat och låt kallna, gör likadant med de övriga trestjärniga svamparna.6.

Använd enliters plastpåsar och fyll i fyra rågade matskedar kantareller i varje påse. Det är lagom till en sås eller gryta för fyra personer. Kläm all luft ur påsen och slå en knut på den. Frys in.7. Blandsvamp skall förvällas. Häll svampen i en kastrull och lite vatten (det kommer vatten från svampen också).

Vilka svampar ska förvällas?

Förvälld svamp – Att förvälla är egentligen att snabbt koka något med vatten och sedan kyla av det. Men med svamp menar många när de pratar om att förvälla den att fräsa svampen torr så att all vätska kokar bort – som i mitt recept här. Vill du förvälla svamp så ska du tillsätta något krm salt och någon dl vatten och koka ur svampen 2-3 minuter i panna.

Vad är skillnaden på kantarell och trattkantarell?

Trattkantareller – snart kryllar skogen av de små godingarna Publicerad: 26 september 2018 Uppdaterad: 26 september 2018 Trattkantarell, hittar du en hittar du nästan alltid fler. Foto: Colourbox Lär dig känna igen trattkantarellen och du har nästan garanti på att aldrig mer komma hem tomhänt från svamputflykten. Trattkantarellen växer ofta rikligt i södra och mellersta Sverige men mer sällan i de norra delarna av landet.

 1. Är du lite otålig som svampplockare – då ska du satsa på trattkantareller, kallas även höstkantarell eller trattis.
 2. I alla fall om du bor i mellersta och södra Sverige.
 3. Riktigt bra svampår är det lätt att plocka kassar fulla med trattkantareller.
 4. Men även de år tillgången är begränsad är det fortfarande stor chans att du får ihop tillräckligt både till svampmackan och svampsoppan.

Trattkantarellen är egentligen inte någon äkta kantarell. Den hör till det mycket närstående släktet Craterellus. Trattkantarellen har ihålig fot medan de äkta kantarellerna har en kompakt fot, utan ihålighet. För att öka chanserna till att hitta trattkantareller måste du ställa in blicken. Till vänster trattkantarell, till höger toppig giftspindling. Foto: Colourbox, Wikipedia En sak ska man dock se upp med. Rafsa inte ihop allt du ser utan plocka och titta på vad du lägger ner i korgen. Mitt bland trattisarna kan det gömma sig en giftsvamp.

Växer gärna i liknande miljöer och är man lite slarvig kan den åka med ner i korgen. Men det finns en enkel regel att komma ihåg. Plocka inte bruna svampar som har bruna skivor. En del av dem är inte matsvampar, andra är, som toppig giftspindling, giftiga. En andra kontroll gör du när du rensar svamparna.

Trattkantarellens hatt varierar från ljust gråbrun till brunsvart och den är trattformad. Undersidan har tydliga åsar som går ner på foten, som är ihålig. Toppig giftspindling har matt rödbrun till gulbrun hatt. Den är ofta toppig men kan vara tillplattad i mitten.

 • Skivorna under är rödbruna, tjocka, höga och ganska glesa.
 • Foten är brun med gula oregelbundna band.
 • Smaka aldrig på en giftspindling, det är farligt att äta även små bitar av den.
 • Trattkantareller passar utmärkt att torka och spara i glasburkar.
 • När du vill använda dem lägger du dem i blöt rn stund eller smular ner dem direkt i såsen eller grytan.

: Trattkantareller – snart kryllar skogen av de små godingarna

Måste man förvälla kantareller?

Förvälla kantareller med kokning och infrysning – Kantareller som ska frysas in måste först värmebehandlas för att inte bli förstörd av enzymer. • Förkoka svampen i sin egen vätska tillsammans med 1/2 tsk salt per liter svamp. • Låt koka cirka 10-15 minuter under lock. Tillsätt lite vatten om svampen är torr. • Frys sedan svampen.