Varför fokus på mat och inte på resor

Välj bort flygsemester och köp närproduserat

Den 10 oktober 2016 beslöt FN:s kommitté för internationellt flyg, att stödja ett förslag till globalt styrmedel där flygbolag krävs på ekonomisk ersättning beroende på hur mycket växthusgaser som flyget släpper ut. Avtalet ska börja gälla från och med 2021 och för medlemsländerna vara frivilligt till 2027. Det finns ingen politisk vilja att stoppa bara att bromsa utsläpp. Fegt att skjuta allt på nästa generation men inget förvånar längre.