Näringsrika vilda växter

Svenska försvarets top 14 vild mat

De 14 viktigaste vildväxterna, enligt svenska arméns överlevnadsexperter:

 • Björk (kolhydratrik sav med 2 % socker)
 • Hundkäx (stärkelserik rot, 15 % kolhydrater)
 • Kaveldun (stärkelserik rotstock, rotmärg med 21 % kolhydrat)
 • Kärleksört (köttiga blad, rotknölar med 10 % kolhydrat)
 • Islandslav (lavar har hög kolhydrathalt)
 • Skägglav (hög kolhydrathalt)
 • Tuschlav (hög kolhydrathalt)
 • Maskros (C-vitaminrika blad, rot med 23 % kolhydrat)
 • (stärkelserik rotstock, 16 % kolhydrat)
 • (socker- och C-vitaminrika frukter)
 • Ormrot (groddknoppar med 17 % kolhydrat, stärkelserik rotknöl)
 • Tall (stärkelserik innerbark, vitaminrika barr)
 • Ullig kardborre (rot med 21 % kolhydrat)
 • Vass (sockerrik rotstock, 7 % kolhydrat)