Galdur är magi

Känslan av något mera

Magi innebär experimentell kunskapssökande, som delvis grundar sig på följande:

    granskning av de lagar och naturens krafter,
    
människans tro på en högre makt,
    
sin tro på sin egen förmåga att nå och mobilisera inre och yttre krafter.

Om fråga om vilken typ av magiska handlingar kan sägas att de utgör människans ansträngningar att påverka miljö och omständigheter för hur han känner kapabel varje gång. Mot denna bakgrund kan vara med någon verkligen säga att magi är tidlös företeelse; Han är och har alltid varit.

Inom medicinen, högteknologi, genetiska studier, apotek, det vill säga i otaliga vetenskap och teknik är att begå komplexa trollformler som vanliga människor inte kan förstå. Det skrivna ordet som vi använder som beviljade ursprungligen integrerad gamla magiska ceremonier. Olika artistuppträdanden och många omedvetna mänskliga aktiviteter är snarlika.

Ordet magi härstammar från verbet gala och ursprungliga betydelse är "magisk sång" eller "brus" (tyska orðsifjabók 1989, 225). Enligt anteckningarna i den isländska National Dictionary innehåller magiska handen magin - men det kräver någon form av kunskap som ordet bär med sig - eller trolldom, som gjordes onda magi, till viss del drivet av Andhim eller ófreskigáfum. Men termen också problem eller pussel (Svensk ordlista, 1983, 262-63). Alla dessa villkor är tvetydiga innebörd, som ska stå klart att det inte nödvändigtvis är korrekt att definiera vad som är själva innehållet i trolldom.

Nordiska klassiker citera hedniska rötter magi, men också kunskap och teknik ockupationen krävde. Guðrún Þorbjarnardóttir sade att han skulle varken vara "magiska eller vetenskap kvinna" hon hjälpte gravplats med den magnifika Eric Red (4.k.) term är förvisso skicklighet syra galdraiðjan inblandade, de olika magiska handlingar, såsom trolldom instrument kräver utöver någon sorts " ritualer "eller serimóníur. Är den anonyma andhitinn som alltid tycks följa isländska folket och magi visar i det onda ögat, som ibland nämns i sagorna, och förmåga makt poeter som skulle kunna ge människans öde.

Termen magi (lat. Magice magi) har traditionellt varit nära knuten till både religion och vetenskap. Å ena sidan magi i paranormal förmåga guiden som påverkar miljö och omständigheter. Men gömmer han i en föreställning som kan vara upp till den konstnärliga handlingen. I båda fallen måste guiden för att skapa den typ av know-how, till exempel när bältros är runor eller magiska - men tecknen var under tidigare århundraden anses ha self-efficacy. Således magin i samband med både att skriva och fiktion, eller vetenskap och konst av olika slag.

I europeiska studier, villkoren hágaldur (e. Hög magi) och lággaldur (e. Låg magi) kan användas för att skilja mellan vilka islänningar har traditionellt kallas lärt magi och trolldom praktiseras magiska konster eller beteenden. Hágaldur utövades av de lärda män som sammantvinnade vetenskapliga roll och den roll som präst. Han byggde i komplexet, utvecklat teorier rörelse månen eller spiritus skulle eller universell anda som de trodde skulle kunna aktiveras eller nå, och praktiserades på ett antal vetenskap, alkemi och astrologi (Scarre, 1987, 7). Termen lággaldur, europeiska forskare, men användningen av folk lore som olärda människor praktiseras och baserade på spontana folkliga traditioner, däribland orala historier.

I den kristna traditionen, och i synnerhet genom utövandet av vetenskap i modern mening började utvecklas, magi ofta har placerats i kontakt med någon form av falsk lära, antingen debiteras motsvarande kätteri eller falsk vetenskap. Fram till 16-talet tillämpat aristoteliska inställning i Europa mysterier naturkrafterna var inte en vetenskap, och länge varade i ungefär verksamma inom kyrkan och universitet i Europa om bör göras magi och vetenskap (Copenhaver 1990, 167 och 270 till 74 ; Scarre, 1987, 8).

Della Porta, författare till den berömda publikationen Magia Naturalis (1558), var óskólagenginn man. Han ägnade sitt liv förutom att få naturliga magi erkänns som legitima vetenskap, och skulle visa effekten av magiska akter som inte utgör någon överklaga till en högre máttarvalda eller seder och bruk i samband med dem, men de fysiska effekterna av ämnena. Kanske det är klart att mellan trolldom och vetenskap slungas strängar, mystiska livlina som förbinder det förflutna med den nuvarande kulturella och sociala utveckling.

Om vi ​​tittar på historien kan sägas att magi är en känsla av kunskap och coping man vid alla tidpunkter. I den meningen, stavar säkert och så kommer att vara under kunskap och kreativitet mannen är närvarande.